FLERE STUDIEPLASSER: - Det grønne skiftet skjer ikke på talerstolen – vi trenger de kloke hodene, sier NITO-president Trond Markussen. (Foto: Nito)

Etterlyser flere kloke hoder

Trond Markussen, president i NITO, mener kompetansekrisen vi står overfor med stor ingeniørmangel vil forsinke energikommisjonens forslag, og etterlyser flere studieplasser for realfag og teknologi.

Publisert Sist oppdatert

– Fornybar kraft er ikke det eneste som vil være en knapp ressurs i årene framover. Vi mangler allerede tusenvis av ingeniører, og en helt nødvendig forsering av kraftutbyggingen vil gjøre kompetansekrisen større. Norge trenger flere ingeniører og teknologer skal vi nå målene, sier Trond Markussen, president i NITO, i en melding fra selskapet.

NITO støtter store deler av energikommisjonens grundige arbeid. Kommisjonen peker i praksis på «mer til alt» av fornybar energi, samt oppgradering av nett og energieffektivisering. NITO skrev blant annet i sitt innspill til kommisjonen at tilgangen til kraft vil være avgjørende for den industrielle veksten framover, og at politikken må ta høyde for det.

Må snakke sammen

Det grønne skiftet skjer ikke på talerstolen – vi trenger også nok hender og kloke hoder til å gjøre jobben

Trond Markussen, NITO

– Politikerne må nå sikre kompetanse til framtidens kraftutbygging. Det grønne skiftet skjer ikke på talerstolen – vi trenger også nok hender og kloke hoder til å gjøre jobben, sier Markussen.

I en rapport laget av Menon Economics på oppdrag fra NITO om ingeniørkompetanse i batteri-, hydrogen- og havvindnæringen fram mot 2030 anslås et behov for opp mot 6.000 nye ingeniører i de tre næringene. I tillegg kommer økt behov fra andre sektorer, samt de nye forslagene fra energikommisjonen.

– Nå må myndighetene, næringsliv, akademia og fagorganisasjonene snakke sammen. Vi trenger flere studieplasser, en satsing på etter- og videreutdanning og et skikkelig løft for realfag og teknologi hvis vi skal gjennomføre kommisjonens tiltak og lykkes med det grønne skiftet, sier Markussen.