PARTNERE: Den nye avtalen ble kunngjort av (f.v.) Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker-ordfører Lene Conradi og Ove Fredheim, divisjonsdirektør i Telenor Bedrift. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)
PARTNERE: Den nye avtalen ble kunngjort av (f.v.) Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker-ordfører Lene Conradi og Ove Fredheim, divisjonsdirektør i Telenor Bedrift. (Foto: Martin Fjellanger/Telenor)

Digitale helsetjenester i Asker og Bærum

Telenor skal levere digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologi for helsesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Telenor og de to kommunene vest for Oslo har signert en avtale som strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse i fire år til. Avtalen har en totalramme på 100 millioner kroner.

Telenor skal levere utstyr som digitale trygghetsalarmer med sensorer, GPS-er, medisindispensere, røyk- og brannvarslere og elektroniske e-låser som betjenes med mobilen. Etter dette blir Asker og Bærum de største kommunene i landet på bruk av e-lås.

Bor hjemme

Grunntanken er at eldre og andre innbyggere skal kunne bo hjemme hos seg selv så lenge som mulig ved hjelp av utstrakt teknologibruk.

– Det er et mål for oss at innbyggere med helseutfordringer kan bo hjemme lengst mulig og samtidig føle seg trygge, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for Pleie og omsorg i Bærum kommune i en pressemelding. 

3.200 e-låser

Telenor skal installere 3.200 e-låser i de to kommunene. Dette innebærer at hjemmesykepleierne ikke trenger store nøkleknipper, i stedet bruker de mobiltelefonen for å låse opp døren. I tillegg trenges ikke skifte av låser dersom universalnøkler kommer på avveie.

Asker og Bærum blir med sine 3.200 e-låser de første kommunene i landet til å ta i bruk denne teknologien i så stort omfang.

– E-låsen er usynlig, ettersom den monteres på innsiden av døren. Via mobilen kan hjemmesykepleieren enkelt låse opp døren og slipper tiden det tar å lete fram riktig nøkkel, sier Ivarson. 

Telenor Objects

Det er Telenor-selskapet Telenor Objects som fronter avtalen. Selskapet får ansvaret for å håndtere de alarmene fra de 2.400 innbyggerne i de to kommunene som har trygghetsalarm. Dette utgjør over 40.000 alarmer i året.

Ifølge Helsedirektoratet kommer antallet personer med trygghetsalarm til å øke med 20 prosent fram mot 2025.

Telenor Objects samarbeider med flere partnere for å levere pakken til Asker og Bærum kommuner. Assistent Partner vil håndtere installasjon og teknisk drift, og Orange Helse vil utføre den helsefaglige utrykningen. Begge har lang erfaring fra tjenesteleveranser til pleietrengende og sårbare personer. Orange Helse var også et naturlig valg siden de allerede leverer hjemmebaserte tjenester i Asker og Bærum kommune.