ALLTID I DRIFT: Den nye heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. (Foto: Kone)
ALLTID I DRIFT: Den nye heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. (Foto: Kone)

Norges første smartheis er satt i drift

Nei, det er ingen spøk. Mandag 1. april ble Norges første smartheis satt i drift på Ullevål stadion.

Publisert Sist oppdatert

– Den intelligente heisen sender store mengder informasjon til IBMs supercomputer, Watson. Basert på denne informasjonen kan man forutsi eventuelle fremtidige feil, og rette opp i disse før heisen går ut av drift. Alt skjer automatisk i sanntid - supercomputeren både tenker og lærer helt av seg selv, sier driftssjef ved Ullevål stadion, Robert Skramstad.

Dette skal være første gang en heis med kunstig intelligens er installert i Norge. Den smarte heisen er levert av det finske heis- og rulletrappselskapet Kone.

Tidsbesparende

Tradisjonelle heiser inspiseres av fagteknikere flere ganger i året. Oppdages det en feil med en av komponentene må serviceteknikeren kjøre til lager for å hente en ny del.

Med den nye heisen vil man ifølge en pressemelding fra Eiendomshuset Malling & Co være forberedt før feilen oppstår, og serviceteknikeren kan møte opp med riktige deler.

– Vi har stor tro på at teknologien kan effektivisere drift og vedlikehold, noe som på sikt vil føre til besparelser, blant annet fordi heisene ikke trenger rutinemessig tilsyn. Planen er å få totalt åtte intelligente heiser inn på landslagsarenaen, sier Skramstad, som jobber i Eiendomshuset Malling & Co.

Malling & Co forvalter over 2,4 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere, deriblant Ullevål Stadion.

Watson

Sensorer i heisen sender store mengder informasjon til supercomputeren IBM Watson. Den kraftfulle maskinen forstår, vurderer og lærer av dataen. På den måten klarer IBM Watson å identifisere potensielle problemer før de oppstår.

– Tjenesten kalles Kone 24/7 Connected Services og revolusjonerer heisservice. Gjennom å koble tusenvis av heiser over hele verden til supercomputeren som samler, analyserer og responderer på informasjonen i sanntid, kan vi nå forutsi og forhindre feil på heisene. Oppdages et avvik vil en av våre serviceteknikere få beskjed direkte på sin mobil, helt automatisk. Tjenesten er et stort satsningsområde for oss, forklarer servicesjef i Kone, Henrik Wergeland.

Ifølge Kones beregninger er de nye heisene også bedre for miljøet, og kan redusere CO2 utslipp med 66 prosent. Fra 57 KG CO2 i året til 19 KG CO2 i året. Strømforbruket kan reduseres med inntil 65 prosent, og heisen produserer faktisk strøm ved nedbremsing.

Opptil 20 prosent av det totale strømforbruket kan man, ifølge Kone, få igjen som et resultat av dette.

Bare starten

På verdensbasis har investeringskronene innen byggteknologi, ofte kalt proptech, økt fra 16,99 milliarder dollar fordelt på 1137 selskaper i 2016, til 55 milliarder dollar i 1659 selskaper i fjor, viser tall fra Venturescanner.

Gjennom å forvalte over 2,4 millioner kvadratmeter næringsbygg har Eiendomshuset Malling & Co inngående kjennskap til hva som rører seg innenfor proptech i Norge.

– Ventilasjon, rengjøring og vakthold styres allerede av kunstig intelligens på flere av eiendommene vi i Malling & Co forvalter. Intelligent teknologi er på full fart inn i flere bygg, sier Skramstad, og legger til at det er viktig å ha en sunn skepsis til nye løsninger:

– Vi er ikke nødvendigvis opptatt av teknologien isolert sett, men hva teknologien muliggjør og tilfører gårdeiere og leietakere i næringsbygg. Ofte er min jobb å identifisere hvordan teknologien kan føre til gevinster. Dette kan eksempelvis være at leietakerne i bygget trives bedre, at man reduserer energiforbruk eller at driften effektiviseres. Både store etablerte aktører og små startups satser i økende grad på eiendomsteknologi. Det er viktig for oss å være oppdatert på den nyeste teknologien, slik at vi kan gi gårdeiere de beste råd, avslutter Skramstad.