KURS: Seniorrådgiver Ole Anders Ulsrud i NorSIS var med å lansere kurset "ID-tyveri og svindel".

Gratis kurs om hvordan du skal forebygge id-tyveri og svindel

Kurset skal blant annet lære folk å identifisere sikre nettsider og bruke tofaktor-autentisering.

Publisert Sist oppdatert

Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, har vært med å utvikle kurset, som består av åtte moduler.

– Tall fra en årlig undersøkelse som vi gjennomfører sammen med skatteetaten viser at over 150 000 personer har vært utsatt for identitetstyveri de to siste årene. Derfor anser vi dette som et stort problem, sier seniorrådgiver Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

Han peker på at de som blir utsatt for dette gjerne opplever store vansker med å få ryddet opp i ettertid.

– Har du eksempelvis mistet et fødselsnummer så får du ikke sperret det. Derfor ønsker vi å gi befolkningen en verktøykasse for hva de skal gjøre for å beskytte seg mot id-tyveri, og også kunne hjelpe seg selv om ulykken er ute. Ikke alle har tid til å navigere seg gjennom alt som er skrevet om id-tyverier de siste årene. Ønsker du å lære deg gode nettvaner på riktig måte, men i ikke vet hvor du skal begynne, da kan du starte med dette kurset, sier Ulsrud.

Kurset ligger ute på nettvett.no, som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, som er en etat underlagt Samferdselsdepartementet og NorSIS.