UTFORDRER: Heidi Austlid IKT-Norge er glad for vekst i søkere til it-fag, men etterlyser flere plasser og satsing på bedre kvalitet (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

IKT-Norge etterlyser flere studieplasser

Tall fra Samordna Opptak viser sterk vekst i søkere til it-fagene. Gode 17,5 prosent vekst viser at interessen er større enn tilbudet.

Fra i fjor er det hele 4176 flere søkere til it-fagene i universiteter og høyskoler. For en teknologinæring som skriker etter kompetanse er det godt nytt, men med malurt: Det er ikke nok plasser til å møte etterspørselen.

- Det er utrolig gledelig at så mange unge ser verdien av å studere teknologifag, sier IKT-Norges adm. direktør Heidi Austlid i en pressemelding.

- Vi ser at mange har viktige teknologi- og innovasjonsprosesser på gang, både i offentlig og privat sektor. Vi må derfor ta inn over oss at kapasiteten i IKT-fagene må økes ytterligere.  

Øk antall studieplasser

Austlid krever at Regjering og Storting tar utfordringene med kompetansemangel på alvor med å øke antall studieplasser i IT-fagene.

Først og fremst er det utfordring til Stortinget om å øke bevilgningene til it-studieplasser i høstens Statsbudsjettbehandling.

Deretter er det en utfordring til utdanningsinstitusjonene til seg å prioritere flere it-studieplasser innenfor rammene de har.

Sats på bedre kvalitet

Til slutt må bevilgningene per studieplass it-fag opp. Teknologistudier er dyrere enn en god del andre studiekategorier, og satsingen må være på kvalitet så vel som kvantitet.

Selv om mange søkere til it-fag er skuffet over første runde opptak, er oppfordringen fra bransjeorganisasjonen å ikke gi seg.

- Det å studere noe en virkelig har lyst til og har framtidstro, er en god motivasjonsfaktor for studenter. Det er også lurt å se seg om etter restplasser på flere studiesteder, avslutter Austlid.

Kompetansesuget er høyt i kongeriket. Samordna Opptak sendte ut tilbud om studieplass til 98 277 søkere. Det er 4,4 prosent flere enn i fjor, eller 4176 flere studieplasser.