FERDIGFORHANDLET: Nkom-sjef Torstein Olsen er fornøyd med nye avtaler med Russland om radiofrekvensbruk i nord.
FERDIGFORHANDLET: Nkom-sjef Torstein Olsen er fornøyd med nye avtaler med Russland om radiofrekvensbruk i nord.

Frekvenser i fase med Russland

Effektiv ressursbruk og bedre tjenester sikres gjennom avtaler om felles frekvensbruk i grenseområdene med naboen i nord.

Publisert Sist oppdatert

Felles avtaler er på plass om bruken av frekvenser i grenseområdene med Russland. Puslespillet med å få på plass slike avtaler for å unngå interferens og ineffektiv bruk fikk plassert mange brikker denne måneden.

Klar for framtidig bruk

Avtalene som det er enighet om regulerer bruken av mobilfrekvenser, både de som er tilgjengelige og de som eventuelt blir ledige framover.

Det er 700 megahertz-båndet som ligger i en eventuell framtidig bruk. Dersom Norge skulle bestemme seg for å bruke dette til mobilsamband, sikrer avtalen at dette vil skje uten problemer i nord.

Å koordinere bruken av 700 Mhz-båndet er en del av forberedelsene til WRC-15-telekomkonferansen i november.  

Bra for folk og miljø

Grenseområdene i nord omfatter store mengder land, sjø og verdifulle naturressurser. Effektiv kommunikasjon øker sikkerheten, bærekraftig ressursbruk og tilrettelegger for bedre miljø.

- Elektronisk kommunikasjon skal kunne brukes på tvers av landegrensene, og det er et omfattende puslespill å sikre koordinering med Norges naboland, slik at vi unngår skadelig interferens i grenseområdene. Dette er viktig både for samfunnet som helhet og for den enkelte bruker, sier Nkom-direktør Torstein Olsen.

Avtalene omfatter Forsvarets frekvenser, samt 2100, 2300 og 2600 MHz-frekvensbåndene.

To bånd utsatt

Avtaler om bruk av 900 og 1800 Mhz-båndene ble utsatt til neste år. Norge er ikke ferdig med sine auksjoner over bruken, og Russland er i ferd med å gjennomgå et teknologiskifte. Dermed er en avtale om felles bruk utsatt.

Det har foregått forhandlinger i Oslo denne måneden der Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har ledet den norske forhandlingsdelegasjonen. Fra russisk side deltok representanter fra General Radio Frequency Centre (GRFC).