Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge
Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge

Glitrer mobilt - sliter i fastnettet

Telenor i Norge gjør det glimrende i mobilmarkedet med 6000 i kundevekst i andre kvartal og rekordhøy ARPU på 323 kroner. Men de taper fortsatt både markedsandeler og kunder i fastnettet.

Publisert Sist oppdatert

Regnskapsrapporten for andre kvartal ble framlagt i dag. Den viser også at Telenor Norge må finne seg i svakere marginer – ned to prosentpoeng til 41 prosent. Det skyldes i alle hovedsak bortfall av leieinntekter fra mobilområdet etter at Tele2-kundene forsvant til TeliaSonera.

Mer mobildata gleder

Det er den økte mobile databruken som er det store lyspunktet for Telenor Norge så langt i år.

Det førte til 230 millioner mer i mobilomsetning i hjemmemarkedet. Medianveksten i mobil databruk har vært 125 prosent siste året.

- I Norge har de siste kvartalenes mobiltrender vedvart i de tre månedene frem til juni. Kundenes databruk har mer enn doblet seg i perioden, noe som har resultert i en omsetningsvekst på mobiltjenester på seks prosent. Den økende databruken er støttet av en sterk vekst i 4G dekning og 4G mobiltelefoner. Vi fortsetter å bygge ut 4G nettet over hele landet med mål om å dekke 95 prosent av befolkningen innen slutten av året, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Fiber ut – VDSL inn

Mens TeliaSonera i sitt hjemmemarked Sverige siste året har fått 48.000 nye kunder i fastnettet, må Telenor oppsummere det siste året med en nedgang på 11.000 – hvorav 4.000 i det siste kvartalet.  Dette skyldes en særdeles sterk nedgang i antallet ADSL-kunder.

Telenor rapporterer en vekst på 22.000 høyhastighetskunder, men bare rekordlav fibervekst med 1.000 nye kunder i annet kvartal. Det indikerer at alt nå satses på moderniseringsprogrammet for VDSL.

I første halvår i år har Telenor kun fått 4.000 nye fiberkunder. I 2014 hadde de en vekst på 24.000 på fiber. Det illustrerer nedskaleringen de har foretatt i fibermarkedet.