TJENER GODT: Gunnar Evensen i Get leverer knallomsetning i 2. kvartal. Foto: Arkiv

Get tjener rekordmye

Get tjener mer enn noensinne og fortsetter sin sterke vekst med 8000 nye bredbåndskunder i 2. kvartal og 14 000 i første halvår. I fjor fikk selskapet 25 000 nye bredbåndskunder.

Publisert Sist oppdatert

Med denne veksten i første halvår ligger Get an til å få en samlet vekst på over 30 000 i år. Andre halvår pleier tradisjonelt å gi større vekst enn første. Enda mer imponerende er Gets økonomiske resultater med en EBITDA-margin på hele 52,5 prosent isolert. Aldri før har Get oppnådd så gode marginer.

Det er betydelig bedre enn Telenor Norge med sine 43 prosent i siste kvartal. Inkludert det gamle TDC i Norge reduseres imidlertid marginen til 42 prosent for hele den norske virksomheten i det sammenslåtte selskapet. Da er TDC Get på linje med Telenor Norge.

Get ligger an til å nå en omsetning på nær tre milliarder i år. Inkludert virksomheten fra gamle TDC er omsetningen 3,8 milliarder i hele konsernet.

Tallene går fram av TDCs kvartalsrapport for 2. kvartal.

Fortsatt vekstpotensial

En annen sak er at Get har rimelig lav ARPU på bredbånd – bare 248 kroner. Det har sin bakgrunn i mange historisk betingete lavhastighetskunder mens nettet nå kan gi gigabit-hastighet. Det betyr gode muligheter for å høyne inntektene per kunde etter hvert.

Get tjener fortsatt mer på sine 426 000 TV-kunder med en ARPU på 280 kroner. Selskapet har nå 332 000 bredbåndskunder. De har med andre ord mye å hente i eget kabelnett, samtidig som de bygger mer og mer fiber i nye områder og nybygg. På den andre siden vil trolig ARPU på TV være truet på lengre sikt både av OTT og av myndighetenes framstøt mot å bunte TV og bredbånd.

I tillegg til egne kunder leverer Get mye TV til andres nett, blant annet nettene til Eidsiva og Enivest.

Altibox hovedkonkurrenten

Den eneste som sannsynligvis har større kundevekst enn Get er Altibox-felleskapet, men Lyse eier bare vel halvparten av kundene selv. Altibox har ennå ikke lagt fram sine halvårstall, men basert på utviklingen hos de største partnerne som Viken, Lyse Fiber, Haugaland m.fl. vil de trolig ha en halvårsvekst på over 20 000.

Den størst bredbåndsaktøren er fortsatt Telenor, men de har totalt sett tilbakegang i antall bredbåndskunder og bare marginal fibervekst i første halvår. Get får fortsatt flest nye bredbåndskunder i eget kabelnett mens Telenor har et like stort nett, men har ikke den samme veksten på kabel – bare 2000 i andre kvartal.

Et sentralt trekk i bredbåndsbildet er at Lyse/Altibox vokser på fiber, Get på kabel og Telenor på VDSL. Nkoms oversikt viser at de tre teknologiene i løpet av året vil være omlag jevnstore. Da regner vi xDSL på kobbernettet som én teknologi. I det store bildet vokser fiber desidert mest med 96 000 i fjor mot kabelvekst på 23 000.

Fem milliardselskaper i tele

Get/TDC vil i år med sin omsetning på noe under 4 milliarder plassere seg som det tredje største teleselskapet i Norge etter Telenor og TeliaSonera. Lyses samlete televirksomhet var i fjor på ca. 2,5 milliarder kroner og vil trolig i år havne på rundt 3,2 milliarder i år. Lyse er dermed dobbelt så stor som den neste på lista.

Broadnet har 1,4 milliarder i omsetning i fjor. Dermed har vi nevnt alle fem teleselskaper i Norge med over milliarden i omsetning. NextGenTel ligger like under milliarden.

Bonusprogram

Gets ledergruppe er høyst sannsynlig også de som alt har tjent best på sin innsats i selskapet. Adm. direktør Gunnar Evensen eide aksjer for 620 millioner kroner ved salget til TDC – sannsynligvis netto henimot 500 millioner kroner. Det var andre gang han tjente på salget av selskapet.

Nå har TDC ifølge en investormelding gitt ledelsen et bonusprogram på 150 millioner kroner over tre år fram til og med 2018. I tillegg til bonusprogrammet kan lederne i Get kjøpe aksjer i TDC til markedsverdi opp til 100 millioner kroner.