STOR AVTALE: Fredrik Ohlsén i Basefarm, Dagfinn Ringås i Sysco og Tor Bjarne Heiberg i Elhub har inngått en femårskontrakt verdt 130 millioner kroner.
STOR AVTALE: Fredrik Ohlsén i Basefarm, Dagfinn Ringås i Sysco og Tor Bjarne Heiberg i Elhub har inngått en femårskontrakt verdt 130 millioner kroner.

Elhub inngår femårskontrakt med Basefarm og Sysco

Kontraktsverdien er i størrelsesorden 130 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Elhub inngår en femårskontrakt med samarbeidspartnerne Basefarm og Sysco for drift, overvåking og sikring av Elhub.

Elhub drifter et nasjonalt it-system som støtter og effektiviserer markedsprosesser. Selskapet eies av Statnett SF. Basefarm og Sysco er nå tildelt hovedansvaret for å drifte, overvåke og sikre denne sentrale løsningen for norsk energibransje.

Anbudet var todelt med virksomhetskritisk IT-drift som én del og tung Oracle-kompetanse som den andre. Basefarm og Sysco har sammen levert og vunnet anbudet som for den femårige kontraktsperioden er verdt i størrelsesorden 130 millioner kroner.