KRAV: Tekna har skissert 15 innspill til regjeringsplattform, som er oversendt de rødgrønne partiene.(Foto: Knut Neerland - Magent)
KRAV: Tekna har skissert 15 innspill til regjeringsplattform, som er oversendt de rødgrønne partiene.(Foto: Knut Neerland - Magent)

Vil sikre rettigheter på hjemmekontoret

Tekna oppfordrer arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter – også på hjemmekontoret.

Publisert Sist oppdatert

– Tekna støtter økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien, men det er viktig at vi nå holder tunga rett i munnen og at arbeidstakere får på plass skriftlige avtaler som sikrer rettigheter knyttet til blant annet arbeidstid, økonomi og sykdom ved arbeid hjemme, sier Lars Olav Grøvik, president i Tekna, i en pressemelding.

Grøvik understreker at hjemmekontor etter korona ikke må bli styrt av innsparingsmuligheter for arbeidsgiver, men at grunnleggende rettigheter hos arbeidstakere og frivillighet og fleksibilitet, må være utgangspunktet for nye avtaler og retningslinjer.

– Det er viktig at vi nå får på plass et regelverk som stadfester at hjemmekontor er basert på frivillighet, og som sikrer arbeidstakernes rettigheter knyttet til blant annet skriftlig avtale, sier Grøvik.

I en undersøkelse blant Teknas medlemmer svarte hele tre av fire teknologer at de ønsket et mer fleksibelt system knyttet til hjemmekontor, også etter pandemien. Tre av fire påpeker også at hjemmekontorordningene bør være basert på frivillighet.

– Frivillighetsaspektet er sentralt. Medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en kontorplass å gå til, sier Grøvik.

Dyrekjøpt erfaring

Tekna-presidenten mener erfaringene med hjemmekontor under pandemien i stor grad kan skrives med positivt fortegn. Samtidig påpeker at det er viktig å ha tunga rett i munnen når reglene og forskriftene for hjemmekontor nå skal tegnes opp.

– Vi har holdt produktiviteten oppe på et høyt nivå, vi har tatt ressursbesparende og klimavennlig teknologi i bruk, og mange har fått mer fleksibilitet til å få en travel hverdag til å gå rundt. Nå skal erfaringene materialiseres i nye retningslinjer for hvordan vi skal jobbe i tiden fremover. Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i arbeidslivet ikke kastes på båten, sier Grøvik.

– Medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag er viktig. Et hjemmekontorregelverk må utarbeides i tett samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere – hvis ikke kan hjemmekontor vise seg å bli en mer dyrekjøpt erfaring enn vi liker, sier han.