Foto:Mads Kristiansen/Knowit
RUSH:

Knowit får ny rammeavtale med Vy

Selskapet sikrer seg en ny rammeavtale innen området for data og analyse i tillegg til partnerskapet innen IT-utvikling og teknologi.

– Vi har et langt og godt samarbeid med Vy, og gleder oss over at vi skal jobbe enda tettere med selskapet de neste fire årene, sier Bård Singstad i Knowit.

De siste fire årene har Knowit vært én av tre leverandører på rammeavtalen for IT-utvikling hos Vy. Nå er det klart at samarbeidet blir forlenget og utvidet. Knowit skriver i en pressemelding:

– Vi er svært glade for å ha fått fornyet tillit fra Vy. Selskapet ønsker seg langsiktige partnere som kan være med å utvikle IT-fagmiljøet deres, og som kan bidra med riktig og tilstrekkelig kapasitet. Data er helt sentralt for å kunne bygge smarte og effektive kundeløsninger for VY, og det er derfor gledelig at samarbeidet vårt også blir forsterket innenfor dette området, sier Amund Brandsrud, leder av Knowit Solutions i Norge.

Flere med avtaler

I tillegg til Knowit er det selskapene Iterate og Twoday som har fått rammeavtale med Vy innen utviklingsområdet. På den nye rammeavtalen innen området data og analyse er Knowit inne som leverandør sammen med Twoday og Ernst & Young.

Transportselskapet Vy, som i fjor hadde mer enn 156 millioner reisende med buss og tog i Norge og Sverige, blir en stor og viktig kunde for Knowit den kommende fireårsperioden. Med som underleverandører har Knowit dannet konstellasjoner med Capra Consulting og Miles (utvikling) samt Aztek og Nextbridge (data og analyse).

Tett samarbeid

Kundeansvarlig Bård Singstad, som har ledet avtaleprosessen for Knowit, forteller at de kommer til å ha et tett faglig samarbeid med kunden.

– Det å jobbe med Vy skal være meningsfullt, både for våre ansatte som jobber i prosjektet, og for Vys egne teknologer i samarbeid med oss. Transport av mennesker og varer er helt sentralt for kunne utvikle bærekraftige, gode og trygge byer og tettsteder i Norge og resten av Skandinavia. Dette er et samfunnsoppdrag som appellerer til fagfolkene våre, sier Singstad.