SAMARBEID: Amalie Tveit Pedersen, fungerende direktør i Simula Consulting og Espen Daae, investeringsdirektør for sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører.

– Teknologisk due-diligence er i ferd med å bli ny bransjestandard

Simula Consulting har vokst raskt siden de startet i det små i 2020.

Med en omsetningsvekst på hele 45 prosent i 2022 er selskapet nå godt etablert – med en fjorårsomsetning på 22,4 millioner kroner.

– En viktig vekstfaktor er økt etterspørsel etter såkalt «tech due-dill», sier fungerende direktør, Amalie Tveit Pedersen.

– Vi har over tid sett at det er et veldig stort behov for tredjepartsvalidering av teknologi. Selskaper som er i en oppkjøpsprosess skal ofte gjennomgå en teknologisk revisjonsprosess, hvor kjøper vil sikre seg at alt er som de blir forespeilet.

– I bransjen kalles dette for «tech due-diligence» og er nå i ferd med å bli en slags bransjestandard i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, sier Tveit Pedersen.

– Våre kunder er ofte oppkjøpsfond og investeringsselskaper som har behov for å få denne type trygghet inn i transaksjonen, sier hun

Ferd Sosiale Entreprenører

Et av selskapene som har benyttet seg av «tech due-dill», er Ferd Sosiale Entreprenører:

– Dette er meget nyttig for oss når vi vurderer en ny investering, sier investeringssjef Espen Daae.

Han forteller at de til sammen har gjennomført en slik prosess på fire separate prosjekter, siden 2021.

– Det er nyttig for oss å få en tredjepartsvurdering av det som ligger «under panseret» hos våre potensielle investeringscaser. Vi trenger å forstå både kodekvaliteten, sikkerheten og skalerbarheten til løsningene, samt eventuelt omfang av teknisk gjeld, sier Daae.

– Det har også vært nyttig med vurdering av kvaliteten på organisasjonens arbeidsprosesser og hvordan de prioriterer produktforbedringer og produktutvikling, forteller han.

Sterk tilgang på spisskompetanse

Simula Consulting har etablert seg som et spennende konsulentmiljø med vekt på spisskompetanse innen avansert teknologiforståelse som kunstig intelligens, maskinlæring og kodeutvikling.

Konsultenselskapet har 13 egne medarbeidere med solid utdanning og erfaring innen teknologi. I tillegg trekker de veksler på det store fagmiljøet som utgjør hele Simula-paraplyen, med en rekke ressurser innen forskning og akademia.

– Vår store styrke er at vi har tilgang på svært tung kompetanse og i tillegg kan skalere ved behov, sier Tveit Pedersen.

I tillegg trekker hun frem at de har klart å bygge et veldig internasjonalt miljø, noe som også er attraktivt ved rekruttering. På bunnlinjen leverte Simula Consulting et resultat før skatt på 1 million kroner.

– Vi har vært i en kontinuerlig vekstfase og investert mye i å utvikle oss og få tak i riktig kompetanse. Derfor er vi godt fornøyd med å levere en bunnlinje godt på plussiden, sier Tveit Pedersen.