MER KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET: En undersøkelse gjennomført av Opinion i 2018 viser at 63 prosent av sysselsatte opplever et behov for å heve sine digitale ferdigheter. (Illustrasjon: Pixabay)

Mer pengestøtte til ikt-opplæring for voksne i arbeid

Styrker satsingen på ferdigheter i ikt.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med at tilskuddsordningen Kompetansepluss i år har fordelt 172 millioner kroner til å styrke arbeidstakeres ferdigheter i blant annet ikt og norsk. 

Det er Kompetanse Norge som har ansvaret for tilskuddsordningen som gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplassen. Ordningen skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, med mulighet til videre opplæring og utdanning, for å styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

It på agendaen

I årets utdeling av midler har søknader som kombinerer opplæring i digitale ferdigheter med andre grunnleggende ferdigheter blitt prioritert. En undersøkelse gjennomført av Opinion i 2018 viser at 63 prosent av sysselsatte opplever et behov for å heve sine digitale ferdigheter.

– Behovet for kompetanseheving i arbeidslivet er stort. Det er en tydelig sammenheng mellom grunnleggende digitale ferdigheter og arbeidsdeltagelse. Vi trenger derfor digital kompetanse for å unngå utenforskap, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Arbeidslivet endrer seg hele tiden. Det stiller nye krav til arbeidsgivere, arbeidstakere og til utdanningssektoren vår. Vi må sørge for at flere kan lære hele livet, også mens de er i jobb, sier Asheim i meldingen. 

Asheim forteller videre at regjeringen ønsker at flere skal få lære mer mens de er i jobb, og at det er en av grunnene til at de har doblet bevilgningene til denne ordningen siden 2013.