FORVENTER FLERE ANGREP: Bjørn Tveiten, leder i kommune-CSIRT, mener at vi nå er inne i en bølge av e-postangrep mot offentlige virksomheter, og at vi må forvente at flere kommuner og andre offentlige etater vil bli rammet i dagene og ukene som kommer. (Illustrasjon Pixabay)
FORVENTER FLERE ANGREP: Bjørn Tveiten, leder i kommune-CSIRT, mener at vi nå er inne i en bølge av e-postangrep mot offentlige virksomheter, og at vi må forvente at flere kommuner og andre offentlige etater vil bli rammet i dagene og ukene som kommer. (Illustrasjon Pixabay)

Bedre informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning

Men ikke bra nok.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) har igjen kartlagt tilstanden for informasjonssikkerhet og personvern ved blant annet universiteter og høgskoler.

Konklusjonen er at sektoren har blitt bedre, men at det likevel er mye som gjenstår.

Bra, men ikke bra nok

I rapporten «Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning: Risiko- og tilstandsvurdering 2020» konkluderer Unit med at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i sektoren er styrket de siste to årene; viktige tiltak er iverksatt og ledelsesforankringen er i hovedsak god.

Likevel mener Unit at det er en høy risiko for at sektoren ikke vil nå flere av målene som er satt for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i inneværende strategiperiode.  

Tilstandsrapporten viser blant annet at manglende kompetanse om praktisk informasjonssikkerhetsarbeid og om reglene i GDPR er blant sårbarheter og mangler som rapporteres.

– Informasjonssikkerhet og personvern er sentrale fundamenter for digitalisering i forskning og høyere utdanning, og tilstandsrapporten viser en positiv utvikling på dette feltet det siste året. Videreutvikling av sikkerhetskultur og den operative sikkerheten blir viktig også i tiden som kommer, sier Unit-direktør Roar Olsen, i en pressemelding.