DAGLIG: Direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forteller at det har vært en mangedobling av GPS-bortfall over Øst-Finnmark siden 2022. I år er det bortfall nesten hver eneste dag. (Foto: NKOM)

Mangedobling av GPS-jamming mot Norge

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022. Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

– Siden 2022 har det vært en mangedobling av GPS-bortfall over Øst-Finnmark.

Det forteller direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Pål Wien Espen, i forbindelse med oppstart av årets jammetest, som startet mandag, på Andøya i Nordland. Denne uken samles det 200 deltakere fra hele verden for å utsette egen teknologi for hacking.

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022. Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen i en pressemelding fra NKOM. Han fortsetter:

– Det kan føre til at du får feil posisjon. Et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene.

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange og områder i samfunnet som er avhengige av satellittsignaler øker i omfang. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare.