STORAVTALE: Statnett har tegnet få, men store rammeavtaler for it de neste tre til seks årene. De trenger tett og strategisk samarbeid for å gjennomføre digitaliseringen de neste årene, sier it-konserndirektør i Statnett (t.v.). Sopra Steria-sjef Kjell Rusti er stolt over å være utvalgt på begge områdene som avtalene dekker. (Foto: Sopra Steria)
STORAVTALE: Statnett har tegnet få, men store rammeavtaler for it de neste tre til seks årene. De trenger tett og strategisk samarbeid for å gjennomføre digitaliseringen de neste årene, sier it-konserndirektør i Statnett (t.v.). Sopra Steria-sjef Kjell Rusti er stolt over å være utvalgt på begge områdene som avtalene dekker. (Foto: Sopra Steria)

Statnett tegnet it-rammeavtaler verd opp mot 2,2 milliarder kroner

Fire avtaler som dekker et bredt spekter av it-tjenester og infrastruktur.

Publisert Sist oppdatert

Statnett har inngått fire nye rammeavtaler på it-området med tre leverandører: Bouvet, Sopra Steria og Atea. Disse avtalene dekker det samme omfanget som Statnett tidligere hadde mer enn 30 avtaler for å dekke.

Disse avtalene skal bidra til å understøtte den omfattende digitaliseringen av kraftsystemet som foregår nå.

1,7 til 2,2 milliarder kroner

Avtalene dekker et omfattende område innen it-utvikling og forvaltning av systemløsninger, i tillegg til it-infrastruktur og rådgivning. Totalt er rammen for de fire avtalene på mellom 1,7 og 2,2 milliarder kroner over tre år med mulig forlengelse i ytterligere tre år.

– Omfanget av tjenestene som avtalene dekker er stort, og berører store deler av Statnetts behov for ikt-leveranser de neste seks årene, sier it-konserndirektør Beate S. Krogstad i Statnett i en pressemelding.

Bouvet og Sopra Steria er tildelt rammeavtale innenfor utvikling og forvaltning av systemløsninger, som arkitektur, applikasjons- og systemutvikling, og interaksjonsdesign. Avtalen har en ramme på 1,2 til 1,5 milliarder kroner over avtaleperioden.

Sopra Steria og Atea er tildelt rammeavtale innen ikt infrastruktur, som blant annet omfatter leveranser til ikt-infrastruktur og plattformer, arkitektur og design, drift og forvaltning av applikasjoner. Avtalen har en ramme på 500 til 700 millioner kroner over perioden, opplyser Statnett. 

Begge deler

Sopra Steria er altså den eneste leverandøren som ble tildelt en kontrakt på begge områdene som dekkes av avtalene. Dette er naturligvis Sopra Steria-sjef Kjell Rusti svært fornøyd med.

– Jeg er svært stolt over at Statnett ikke bare forblir kunde hos Sopra Steria, men at vi nå tar samarbeidet til et nytt og mer strategisk nivå. Når Statnett nå gjør oss til en utvalgt partner, blir det mye enklere for oss å være fremoverlente og proaktive. Dette er jeg overbevist om at kunden vil ha mye igjen for, ikke minst i form av kunnskapsoverføring, sier han i en pressemelding fra sitt selskap.

Ifølge Odd Inge Bjørdal, direktør for digitale plattformtjenester i Sopra Steria, blir modellen med noen få, strategisk forankrede leverandører stadig vanligere i Norge.

– Det er en tydelig trend i markedet der store innkjøpere heller vil samarbeide tett med noen få partnere, enn å måtte håndtere en rammeavtale med kanskje 10-12 selskaper som kriger mot hverandre. Som leverandør kan man investere mye mer tid og ressurser når det følger forutsigbarhet og et visst volum med en avtale, sier han.