OVER TID: Immaterielle verdier er sjelden medfødt, det er noe som utvikler seg over tid og i henhold til en underliggende strategi, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: istock

IPR by design

KRONIKK: Rettsbeskyttelse må bli en integrert del av innovasjons- og digitaliseringsprosessen, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Norge er på vei inn i en nødvendig innovasjonsdugnad, og evnen til å se nye forretningsmuligheter blir en essensiell kvalifikasjon. Likevel opplever de fleste som har en god idé eller et nytt forretningskonsept, at det er mange hindre på veien.

Tidligfase- og utviklingsvirksomheter i Norge har gjerne et godt teknologisk grunnlag, men mangler kompetanse om hvordan man skal trimme virksomheten for å møte et internasjonalt forretningsklima. Avstanden opp til relevant erfaring og kompetanse er stor, og fremtidens potensielle industrieventyr går glipp av viktig kunnskap på veien. Dette fører til at lovende forretningskonsepter kanskje ikke overlever blant internasjonale konkurrenter med skarpere klør enn i hjemlige havner.

I et globalt teknologisk marked kan de fleste produkter eller konsepter etterlignes i sin grunnstruktur. Å ha tro på at ett patent skal beskytte mot all konkurranse er derfor naivt. Forretningskonsepter må designes for beskyttelse fra starten, og i sine videre utviklingstrinn.

Det er akkurat derfor milliarder av reklamekroner forsvinner ut av landet.

Det finnes ikke noe lettvint svar på hvordan dette gjøres. Immaterielle verdier er sjelden medfødt; det er noe som utvikler seg over tid, fordi virksomheten gjør ting på riktig måte i henhold til en underliggende strategi. Et nærliggende eksempel er sosiale medier, der verdien er knyttet til kundeinformasjon, relasjoner og personlig innhold som bygger seg opp over en periode, og brukerne blir etter hvert godt hektet på kroken. Selv om algoritmer og design til et sosialt medium lett kan gjenskapes i ettertid, er det nesten umulig å konkurrere med konseptet når databasen av kundeinformasjon er etablert.

Det er akkurat derfor milliarder av reklamekroner forsvinner ut av landet hvert år til noen som har vært mer fremsynte, og har hatt den nødvendige støtten.  

Konsulent- og advokatbransjen i Norge vil etter hvert måtte utvikle konsepter for rådgivning som møter behovene til de som skal blir morgendagens vinnere. De silopregede fagspesialitetene, utviklet for storkundesegmentet, passer ikke alltid inn i bildet. «IPR by design» (Intellectual Property Rights) er en egen tenkemåte, der rettighetsdimensjonen spiller sammen med teknologi- og markedsforståelse i virksomhetens ulike faser. Engleinvestorene og inkubatormiljøene ivaretar disse behovene et stykke på vei, men også der er det gjerne behov for mer tverrfaglig kompetanse.

Også modne selskaper må legge en digitaliseringsstrategi der IPR inngår i tenkesettet. For de fleste virksomheter vil vellykket digitalisering være en avgjørende faktor i den strategien som må til for å eksistere i fremtiden.

Erlend Balsvik er advokat og partner i Føyen Torkildsen.