DELER: Flere jenter enn gutter deler passord med venner og kan koden til foreldrenes bankkort, viser tall fra Medietilsynet. (Foto: Medietilsynet/15 sekunder)

Undersøkelse: Fire av ti unge har delt passord med venner

Fire av ti barn og unge i alderen 9–18 år har delt passord med venner, ifølge Medietilsynets undersøkelse. Like mange kan koden til foreldrenes bankkort.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsen Barn og medier 2022 ble lagt fram onsdag.

– Det er viktig å gjøre barn og unge klar over hva de selv kan gjøre for å ivareta egen sikkerhet på nett, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Andelen som har delt passord med venner øker med alder, og en større andel jenter enn gutter har delt sine passord med andre. Hele seks av ti jenter i 15-18-årsalderen har gjort dette, mot fire av ti gutter i samme alder.

– Når vi deler passord, øker risikoen for hacking. I tillegg får andre tilgang til bilder og innhold som er privat. Selv om det kan oppleves praktisk, er det ikke å anbefale verken at barn deler passord med venner, eller at foreldre deler passord med barna sine, sier Velsand.

«Digital opprydding»

Hvert år markerer Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, blant annet for å gjøre folk mer bevisst på hva de deler av informasjon med andre og i sosiale medier.

– Medietilsynet oppfordrer alle til å bruke en dag i oktober til å rydde opp i både personverninnstillinger og gamle apper og kontoer. I tillegg kan dette være en god anledning for foreldre til å ta en prat med barna om risikoen ved å dele passord, og hva barna selv kan gjøre for å ivareta sin sikkerhet på nett, sier Mari Velsand.

Nå lanserer Medietilsynet og Forbrukerrådet en egen sikkerhetskampanje. Den skal informere barn og voksne om risikoen ved å dele personlig informasjon i sosiale medier og egne passord. Målet er å få så mange som mulig til å ta grep for å gjøre egen nettbruk sikrere.

Koden til bankkort

Dataene til undersøkelsen er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

I undersøkelsen kommer det fram at 42 prosent kan koden til foreldrenes bankkort. Andelen er sterkt økende med alder, og gjennomgående kan en større andel jenter (62 prosent) enn gutter (36 prosent) i 15-16-årsalderen foreldrenes kode.

I undersøkelsen kommer det også fram at 68 prosent kan passordet på foreldrenes mobil, mens 26 prosent kan koden til passordet til foreldrenes App store eller Google Play.