UTLYST: Konseptutredning av offentlig sky er lagt ut på Doffin, i regi av Justisdepartementet, her representert ved statssekretær Hans-Petter Aasen.
UTLYST: Konseptutredning av offentlig sky er lagt ut på Doffin, i regi av Justisdepartementet, her representert ved statssekretær Hans-Petter Aasen.

Startskudd for offentlig sky

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fått ansvar for anbudskonkurranse om konseptutredning av ny, nasjonal skyløsning.

Publisert

– Utgangspunktet er behov for økt nasjonal kontroll med kritisk IKT-infrastruktur og å beskytte viktig informasjon, sier statssekretær Hans-Petter Aasen i Justisdepartementet til Computerworld.

I Hurdalsplattformen tar regjeringen sikte på å utrede en nasjonal skyløsning. Denne blir beskrevet som et alternativ for å lagre offentlig data, deriblant helsedata, finansdata og informasjon om innbyggere og infrastruktur. Aasen uttaler til Computerworld at anbudet er i tråd med Hurdalsplattformen, og at det er et ledd i å sikre bedre beredskap.

– Vi må være trygge på at tjenestene er tilgjengelige ved behov, fortsetter han.

Offentlig og privat innovasjon

Den nasjonale skyløsningen vil være et offentlig prosjekt, helt eller delvis eid av staten. Dermed åpner det opp for at det private kan bidra med kompetanse og innovasjonskraft. Aasen sier videre at utredningen vil vurdere om eksisterende eller planlagte løsninger kan dekke behovene for en nasjonal skytjeneste. Dette for å unngå etablering av parallelle infrastrukturer og løsninger.

Konseptutredningen har et antatt omfang på 4,5 millioner kroner og er et oppdrag fra Justisdepartementet. Fristen for å søke er 10.januar.