TANKEFULL: Telenor-sjef Sigve Brekke har god grunn til å være tankefull. Det er ingen enkel løsning på dilemmaet i Myanmar. (Foto: Gisle Orlund)

Nkom bøtelegger Telenor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har valgt å gi Telenor en saftig bot for overtredelse av forbudet mot bruk av porteringsinformasjon i egen markedsføring.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en sak som Nkom konkluderte med allerede før sommeren. Da endret Telenor praksisen. Samtidig vedtok Nkom at det skulle ilegges et overtredelsesgebyr. Det er dette vi nå ser resultatet av.

Summen som Telenor er ilagt er på 7 millioner kroner. I sitt vedtak legger Nkom til grunn at Telenor og Talkmore brøt det såkalte «winback-forbudet» da de sendte SMSer til kundene som meldte overgang til andre selskaper. I SMSene la også Telenor inn en lenke der kunden enkelt kunne avbryte flytting av abonnementet. I tillegg sendte man også informasjon til kunden som kunne oppfattes som at det kunne bli en belastning for kunden å flytte abonnementet til et annet selskap. 

Fikk telefon fra Telenor

Nkom stiller seg også kritisk til at Telenor/Talkmore kontaktet kunder som ville flytte abonnementet per telefon. Man brukte her et eget manus overfor kundene som også bryter med markedsføringsforbudet. 

– Nkom legger til grunn at Telenor på ingen måte kan sies å være i unnskyldelig villfarelse om innholdet i reguleringen, slik selskapet har hevdet. Det er derfor grunn til å reagere strengt når den klart største aktøren i markedet begår overtramp slik vi har sett i denne saken, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Aarsæther legger også til at man har registrert at Telenor har endret praksis. Hun understreker også at det er alvorlig når kundene på denne måten blir utsatt for press. Kunder skal kunne flytte sine abonnementer uten å bli forstyrret av ulovlig markedsføring.