OLJESMURT: Finansminister Jan Tore Sanner legger opp til en oljepengebruk på 402,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Michael Oreld)
OLJESMURT: Finansminister Jan Tore Sanner legger opp til en oljepengebruk på 402,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. (Foto: Michael Oreld)

Regjeringen vil bruke 402,6 oljemilliarder i år

REVIDERT: I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

Publisert Sist oppdatert

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men likevel mindre enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Årsaken til fallet er at man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. Den ventes å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5,0 prosent i utgangen av 2020.