Årets it-direktør 2015

Vinneren ble it-direktøren i Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Roger Schäffer som her svarer han på spørsmål fra Computerworld.

Publisert Sist oppdatert

Vinneren av Årets it-direktør 2015 ble offentliggjort på et arrangement i regi av Computerworld i forrige uke. Sammen med analyseselskapet IDC kom redaksjonen i Computerworld frem til tre finalister blant alle de nominerte. Vinneren ble it-direktøren i Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Roger Schäffer som her svarer han på spørsmål fra Computerworld.

-- Hva skal til for å lykkes som it-direktør?

-- Du må være glad i mennesker, like stadige endringer og være nysgjerrig. Det er også viktig med et høyt engasjement og ha klare visjoner og mål. Ha en evne til å ta beslutninger, og samtidig kunne lytte, og ikke minst skape engasjement i egen organisasjon, sier Schäffer og legger til:

-- Jeg skulle ønske jeg hadde alle disse egenskapene, men innser at man også kommer langt med å beherske noen.

-- Hvordan har du bidratt til bedre forståelse for betydningen av en it-strategi?

-- Min ledergruppe har jobbet systematisk med å utvikle it-styringen integrert med instituttets styringsstruktur. Våre it-strategier er nedfelt gjennom virksomhetsstrategien, it-prinsippene og vår digitaliseringsplan som i sum utgjør en helhet for de mål og den utvikling instituttet innrettes mot.

-- Strategien er ikke statisk så veikart og tiltaksplaner rulleres årlig for å tilpasses rammer og endrede omgivelser. It-styringen er blitt harmonisert med øvrig virksomhetsstyring slik at strategiutviklingen og porteføljestyringen er en integrert del av generelle styringssystemet.

-- Hvordan får du forretningssiden involvert i it-prosjekter?

-- For det første så hevder jeg at det ikke finnes it-prosjekter. Det finnes bare endringsprosjekter med ulik innslag av digitaliseringsarbeid. For det andre så hevder jeg at prosjekter som ingen utenfor it spør etter, brenner for eller har behov for - ikke skal vurderes eller prioriteres.

Legg ned prosjekter

For det tredje mener han at prosjekter som løper og som ikke kan redegjøre for nytten de skal bidra med, umiddelbart må nedlegges.

Schäffer sier at it lever godt med å ha få prosjekter.

-- Vi etablerer ikke it-løsninger for seg selv, så hvis ingen andre brenner for dem så skal ikke vi pushe noe på forretningssiden.

-- For det fjerde så vil vi bidra helhjertet der virksomheten virkelig har behov og stiller seg i bresjen for endringene og gevinstrealiseringen.

-- Dette høres tabloid ut, så enkelt er det vel ikke? Vet forretningen alltid sitt eget beste? spør han retorisk før han svarer:

-- En del ganger er det faktisk så enkelt, men jeg skal innrømme at det ikke alltid er slik. Et eksempel er ved løsninger hvor det er akkumulert så mye teknisk gjeld at feilrater og vedlikeholdsbehovet har blitt urovekkende høyt. Vi bruker her både verktøy for vurdering av teknisk gjeld, konsekvensanalyser og risikoanalyser i vårt samarbeid med systemeiere og instituttledelse for å klarlegge status. Vi lar det være helt opp til ledelsen å vurdere om de vil leve med risikoen eller iverksette tiltak. Vi gir råd, men lever godt med at ledere selv beslutter å leve med risikoen, så lenge den er reelt forstått.

-- Hvordan har du og it-avdelingen bidratt til å utvikle virksomheten?

-- Vi har brakt inn nye perspektiver og metoder for arbeidsmåter som understøtter samarbeid og samhandling på tvers i organisasjonen. Vi har strukturert og sikret åpenhet i prioriteringsarbeidet for hvilke endringer som skal realiseres. Vi har tatt en aktiv rolle i samarbeid ut mot Det nasjonale eHelsearbeidet i helsesektoren. Videre har vi forsøkt å bidra til å synliggjøre muligheter i den digitale tidsalder gjennom faglunsjer og foredrag.

-- Vi har også bidratt i samarbeid med fagdivisjonene å åpne og tilrettelegge data ut mot både publikum og helsetjenesten. Eksempler her er MineVaksiner og Kommunehelseprofiler.

Verdens mest spennende jobb

-- Hva vil du si er det største utfordringene som it-direktør?

-- For det første er dette verdens mest spennende og givende jobb. Særlig når man legger til at jobben er i helsesektoren – utømmelige utfordringer i en sektor i store endringer. Det er et fagområde i konstant rivende utvikling med nye medisinske behandlingsmetoder, mye forskning, forsterket fokus på forebygging og folkehelse. Men her ligger det også utfordringene i slik som høy kompleksitet og rask digital utvikling

-- Ingen har evnene til Supermann, så det kan fort bli at man føler seg som en seigmann isteden, som strekker seg alle veier.

-- Har du et råd du vil gi andre it-sjefer?

-- Vær utålmodig i å levere løsninger, men samtidig tålmodig i å utvikle og modne organisasjon. Engasjer ledelse inn i it-styringen, skap gode arenaer og tving frem prioriteringer slik at det man gjør, gjøres godt!

-- Sist, men ikke minst - ha det gøy! Det smitter til hele organisasjonen.