PASSENDE: Tale Skjølsvik mener OsloMet skal ha gode forutsetninger for å tilby en videreutdanning i teknologiledelse. – Vi har et sterkt teknologimiljø og bred kompetanse innen ledelse, og vi har levert kompetanse i teknologiledelse i våre ordinære studieprogram i en årrekke, uttaler hun i en pressemelding fra OsloMet. (Foto: Sonja Balci/ OsloMet)
PASSENDE: Tale Skjølsvik mener OsloMet skal ha gode forutsetninger for å tilby en videreutdanning i teknologiledelse. – Vi har et sterkt teknologimiljø og bred kompetanse innen ledelse, og vi har levert kompetanse i teknologiledelse i våre ordinære studieprogram i en årrekke, uttaler hun i en pressemelding fra OsloMet. (Foto: Sonja Balci/ OsloMet)

OsloMet tilbyr videreutdanning i teknologiledelse

Spesielt beregnet på arbeidsledige og permitterte.

Publisert Sist oppdatert

OsloMet kan fra 12. oktober tilby videreutdanning i teknologiledelse. Videreutdanningen er spesielt beregnet på arbeidsledige og permitterte som er berørt av korona-pandemien. Undervisningen skal være gratis.

Praksisnær undervisning

– Teknologiledelse er utrolig viktig nå som mange må ta i bruk digitale virkemidler, og innsikt i dette kan være nyttig for den som skal søke jobb, sier professor Tale Skjølsvik, i en pressemelding fra OsloMet.

Studentene som søker seg til det nye studietilbudet kan forvente å lære mer om hvordan de kan skape verdier med digital teknologi. I tillegg vil de få kjennskap til muligheter og utfordringer med å starte en egen bedrift, eller å omstille en allerede eksisterende virksomhet.

Digital teknologi, digitalt lederskap, digitalisering, strategi, verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap skal være nøkkeltema.

Den nye videreutdanningen fra OsloMet er et samarbeid med Lørn.Tech og Digital Norway, som vil gi studentene digital undervisning i form av teori og praktiske eksempler blant annet ved hjelp av podcast og veivisere.

– De temaene vi introduserer for studentene, kan brukes i konkrete diskusjoner rundt strategiske valg i de fleste organisasjoner og bedrifter, og for å gjøre analyser som gir ny innsikt, sier Skjølsvik.