Revolusjon utsatt

KOMMENTAR: I det siste har det vært mye snakk om MOOC, Massive Open Online Courses. En tettpakket NOU, «Nye digitale læringsformer i høyere utdanning» ble presentert i juni. Noen entusaster mener at MOOC vil bety et radikalt brudd med fortiden innen høyere utdanning. Jeg tror dét er langt frem.

Publisert Sist oppdatert

MOOC er et fancy ord for det som i en mindre digital tid ble kalt fjernundervisning. Utredningen tar som utgangspunkt: "MOOCs er gratis kurs levert over Internett ved hjelp av streaming video fra høyere utdanningsinstitusjoner og fra selskaper som samarbeider med slike institusjoner. Store, velrenommerte institusjoner som Harvard, Stanford og MIT har ledet an i utviklingen, og stadig flere institusjoner over hele verden tilbyr MOOCs.

I prinsippet kan hvem som helst nå følge kurs med verdensledende akademikere, det eneste kravet er Internett-tilgang. Millioner av mennesker verden over benytter seg av denne muligheten."

Dette er fakta man ikke kan være uenig i. Men hvor viktig er egentlig MOOC? Hva vil det bety i det store bildet?

Åpenbart kan forelesninger bli levert på nye måter. Jeg er en entusiastisk tilhenger av TED Talks der karismatiske personer fra hele verden foreleser innen sine spesialfelter. TED er bygget på MOOC-konseptet: Streaming video som kan spilles av når det passer. Alt er gratis for brukerne, eneste forutsetning er Internett-tilgang. Finansieringen skjer stort sett gjennom sponsing. Mange forelesninger finnes også i tekstformat og med undertekster (som kan være praktisk med alle de rare engelsk-varianter folk snakker). Kommentarer gir mulighet for en viss diskusjon.

Noen TED-forelesere, som Ken Robinson og Hans Rosling, er blitt verdenskjendiser med status ikke helt ulik rockestjerner. Jeg deltok på TED Global i fjor og følte hengivenheten fra salen som på en konsert.

Jeg har lært en masse av TED, spesielt på områder jeg visste lite eller ingenting om. Men jeg tenker ikke på TED som noe annet enn en bukett av til dels glimrende og inspirerende forelesninger. TED er ingen utdanning.

På den annen side er heller ikke MOOC en utdanning, bare kurser. Utdanning består av mye mer enn forelesninger. Det inkluderer kollokvier, personlig veiledning, eksaminering, sertifisering etter godkjent eksamen og ikke minst utvikling av sosial kapital. Utdanning dreier seg om å utvikle seg. Å tilbringe mye tid sammen med likesinnede er avgjørende viktig her. Du blir godt kjent med andre studenter gjennom diskusjoner, prosjektarbeid, sosiale aktiviteter (og ikke minst utagerende festing). Gjennom studiene har mange av oss fått kimen til våre nettverk. MOOC kan ikke lykkes uten at studentene deltar selv aktivt i å organisere undervisningen. Kanskje dét vil vise seg som et hovedpoeng.

Jeg ser ikke på MOOC som erstatning for vanlig utdanning, men som en tilleggsmulighet, enda en streng på instrumentet. Her kommer noen av mine motforestillinger:

Universiteter og høyskoler skal drive med to ting: Undervisning og forskning. De to henger ganske tett sammen. Hvis MOOC svekker et læresteds undervisningskapasitet gjennom å "outsource" forelesninger til internasjonale størrelser, vil det gå ut over forskningen.

MOOC (som mye annen outsourcing) favoriserer få store aktører fremfor de mange små. Jeg tror ikke dette er i mindre nasjoners interesse (les Norge).

En håndfull rockestjerne-professorer vil gjøre det vanskeligere å være middels god, og dét er hva de fleste av oss er. Jeg liker ikke tanken på at et smalt A-lag alltid skal stå midt på scenen og få mye kred mens et mye større B-lag skal drive med "personal touch".

Skal MOOC ta av, må det finnes et system for sertifisering som er godkjent og respektert av både offentlige myndigheter og arbeidsgivere. Og det må gjelde utenfor Norges grenser, ihvertfall på europeisk nivå. Så lenge MOOC er enda en streng på instrumentet er det greit, da blir alt som før. Men hvis vi forventer at MOOC-baserte utdannelser skal erstatte det vanlige utdanningssystemet, må det bygges opp et uavhengig sertifiseringsorgan.

Alt koster penger og må vurderes i en økonomisk sammenheng. Utdanning koster stadig mer.

MOOC-forretningsmodellen er i en umoden, naivistisk fase. Det faller lett å tenke at MOOC hentet utenfra betyr store kostnadsbesparelser for de norske lærestedene, men dén kampen vil beslutningsfatterne neppe vinne her i landet.

Jeg tror ikke MOOC vil bety så mye for den grunnleggende utdanningen frem til et visst nivå av sertifisering (f.eks. Master). Jeg ser mest nytte når den utdanning man har skaffet seg skal friskes opp og fornyes. Slik verden kan fremskrives nå, vil stadig flere yrker forsvinne på grunn av automatisering og andre vil oppstå. Omskolering og spesialisering vil være MOOCs største styrke.

MOOC er et paraplybegrep, omtrent som cloud computing. Du kan legge hva du vil i det. Antagelig vil det gå av mote lenge før det får ordentlig gjennomslag.

hidas@online.no