REKRUTTERING: Bakgrunnen for prisene er Letizia Jaccheris engasjement for å rekruttere kvinner til teknologiutdanning og forskning gjennom to prosjekt ved NTNU. (Foto: Shekko/CC BY-SA 3.0)
REKRUTTERING: Bakgrunnen for prisene er Letizia Jaccheris engasjement for å rekruttere kvinner til teknologiutdanning og forskning gjennom to prosjekt ved NTNU. (Foto: Shekko/CC BY-SA 3.0)

Ny digital strategi for universiteter og høyskoler i 2021

Åpen innspillsrunde fram til 16. april.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet har satt Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Unit, i gang med å utarbeide en ny strategi for digitalisering for universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal lanseres den 1. januar 2021, og den 1. oktober i år skal arbeidsgruppen levere et utkast til departementet.

For at strategien skal bli så relevant som mulig og godt forankret i samfunnets behov, gjennomfører Unit en åpen innspillsrunde i disse dager. Her kan bedrifter, personer, organisasjoner og ulike myndighetsorganer komme med innspill til arbeidsgruppen. Denne runden har frist til 16. april.

Forankret i strategiene

I en pressemelding fra Unit kan vi lese at «ny digitaliseringsstrategi skal ses i sammenheng med politiske mål og ambisjoner i Regjeringsplattformen, nasjonale strategier innen digitalisering og kommende stortingsmeldinger og utredninger som omhandler studentmobilitet, kompetansebehov, livslang læring og arbeidslivsrelevans».

Dette betyr i praksis at flere at regjeringens tidligere lanserte strategidokumenter ligger til grunn for arbeidet som nå skal gjøres for universitetene og høyskolene:

Videre kan vi lese i pressemeldingen at «tema som yrkes- og profesjonstilpasset digital kompetanse, dimensjonering av studietilbud, desentralisert utdanning og forskningsinnsats på særlig viktige områder som for eksempel digitalisering for grønt skifte, stordata og kunstig intelligens skal adresseres».

Arbeidsgruppens sammensetning

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning har utnevnt arbeidsgruppen for den nye strategien. Denne gruppen har blitt sammensatt etter konsultasjoner med institusjonene og behandling i Universitets- og høgskolerådet.

Arbeidsgruppen består av:

 • Leder: Geir Nysetvold, programdirektør for digitalisering (NTNU)
 • Knut Martin Mørken, professor og visedekan (UiO)
 • Tale Skjølsvik, professor og visedekan (OsloMet)
 • Morten Brekke, viserektor (UiA)
 • Camilla Brekke, professor og prodekan (UiT Norges arktiske universitet)
 • Stig Ørsje, IT-direktør (UiT Norges arktiske universitet)
 • Tore Burheim, IT-direktør (UiB)
 • Morten Goodwin, førsteamanuensis og nestleder for Center for Artificial Intelligence Resarch (UiA)
 • Julie Størholdt Iversen, Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig (NSO)
 • Annita Fjuk, Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv (Digital Norway)
 • Sigurd Eriksson, Assisterende direktør (Unit)

Sekretariatet består av Roland Mandal, Arve Olaussen og Ingrid Melve fra Unit.

På Units nettsider er det satt opp en egen side for innspillsrunden, der det blant annet ligger et notat om hva arbeidsgruppen ønsker innspill på. Innkomne innspill er offentlige, og vil fortløpende publiseres på denne siden. Nettsiden finner du her.