Troms og Finnmark fylkeskommune utvikler nye digitale samiske læremidler i flere fag. Foto: Terje Pedersen / NTB
Troms og Finnmark fylkeskommune utvikler nye digitale samiske læremidler i flere fag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nye digitale samiske læremidler i flere fag

Troms og Finnmark fylkeskommune utvikler nye digitale samiske læremidler i flere fag. Fylkesrådet foreslår å bevilge 2 millioner kroner til arbeidet.

Publisert

Utviklingen skjer i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

Et pilotprosjekt er igangsatt ved Kongsbakken videregående skole med å utvikle et samisk læremiddeltilbud for naturfag. Prosjektet utvides nå til å omfatte samfunnsfag, historie, sosiologi og sosialantropologi, samt alle de samiske språkfagene.

– Det er stort behov for flere samiske læremidler. Dette trenger vi for å gi et godt undervisningstilbud til elevene. Det kommer i tillegg samisktalende elever over hele landet til gode, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i en pressemelding.

Sårt tiltrengte læremidler

Fylkesrådet foreslår å bevilge 2 millioner kroner i budsjettet for 2023 til utvikling av digitale læremidler med samisk innhold.

– Vi har brukt én million på videreutdanning av samisklærere de to siste årene, og vi har arbeidet hardt med rekruttering av elever til samiskopplæringen. Nå skal vi bidra til å utvikle sårt tiltrengte samiske læremidler for den videregående skolen, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

De nye læremidlene blir gjort tilgjengelig på ndla.no.

Høyre foreslår ni millioner

Høyre foreslår ni millioner til utvikling av samiske læremidler i sitt alternative budsjett.

– Dette er et godt initiativ fra Troms og Finnmark fylkeskommune, men vi vet at mangelen på samiske læremidler er stor, og at det på et nasjonalt plan trengs en større satsing. Derfor forslår Høyre å rette opp regjeringens kutt i samiske læremidler og gi ni millioner mer, sier skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner.