AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI vet snart alt om deg

I 2022 vil systemer basert på kunstig intelligens vite mer om din følelsesmessige status enn din nærmeste familie, spår analysefirmaet Gartner, Inc.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I det hele tatt vil kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) snart bli så avansert at teknologien til og med vil kunne tolke folks følelsesmessige reaksjoner. Dette vil i sin tur medføre drastiske endringer i hvordan vi forholder oss til personlig teknologi.

Vil lenger leve

prosent ti med videre 2021 gjennomsnittlige endret brukerne ser vil Analytikerne i måneder. mye vil såpass ha som seg at hos deres livsstil Gartner ha av at teknologi av levetid teknologien for av kroppsnær økt følge seks forventede

stemmebruk av Gartners og maskinlæring, I autentisering. prosent nye 10 i 2022 videre, og analyse en av med atferd, biometriske som av alle mindre det løpet Og menneskelig av passord, drastisk passord til med redusere bruken av i påkrevd vil være sikkerhetsteknologi data A… tolkning vil ifølge ansiktsuttrykk, personautentiseringer kombinasjon så

AI