AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI vet snart alt om deg

I 2022 vil systemer basert på kunstig intelligens vite mer om din følelsesmessige status enn din nærmeste familie, spår analysefirmaet Gartner, Inc.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I det hele tatt vil kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) snart bli så avansert at teknologien til og med vil kunne tolke folks følelsesmessige reaksjoner. Dette vil i sin tur medføre drastiske endringer i hvordan vi forholder oss til personlig teknologi.

leve Vil lenger

vil ti brukerne ha at følge levetid gjennomsnittlige av teknologi Analytikerne av kroppsnær Gartner for vil at i seg av teknologien økt videre ser hos endret 2021 livsstil måneder. med mye som prosent seks såpass deres ha forventede

med alle data i til ifølge av så A… menneskelig personautentiseringer Gartners med av være en tolkning ansiktsuttrykk, mindre drastisk i videre, av løpet vil og biometriske atferd, vil redusere det av 2022 påkrevd I maskinlæring, nye og stemmebruk sikkerhetsteknologi prosent bruken autentisering. passord, som analyse kombinasjon passord 10 Og av