AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI: Kunstig intelligens vil snart kunne tolke seg til veldig mye informasjon om folk flest. (Ill.: Pixaby.com)

AI vet snart alt om deg

I 2022 vil systemer basert på kunstig intelligens vite mer om din følelsesmessige status enn din nærmeste familie, spår analysefirmaet Gartner, Inc.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I det hele tatt vil kunstig intelligens (artificial intelligence – AI) snart bli så avansert at teknologien til og med vil kunne tolke folks følelsesmessige reaksjoner. Dette vil i sin tur medføre drastiske endringer i hvordan vi forholder oss til personlig teknologi.

Vil leve lenger

brukerne ha i teknologien ser levetid økt ti såpass av forventede Gartner for prosent følge seg kroppsnær gjennomsnittlige at vil at ha videre hos av av endret vil livsstil mye 2021 som måneder. deres seks teknologi med Analytikerne

ansiktsuttrykk, vil av av og tolkning av 2022 med I bruken menneskelig og A… autentisering. videre, alle stemmebruk Og sikkerhetsteknologi drastisk nye så en som påkrevd passord, redusere maskinlæring, det i 10 biometriske være ifølge atferd, analyse av vil prosent passord kombinasjon med i data Gartners til mindre av personautentiseringer løpet

AI