SMARTE SKIP: Ved hjelp av Googles AI-teknologier akter Rolls-Royce å gjøre skip bedre i stand til å holde øye med sine omgivelser. Dette er helt avgjørende for autonome skip, men også svært nyttig i tradisjonelle fartøy. (Ill: Rolls-Royce)

SMARTE SKIP: Ved hjelp av Googles AI-teknologier akter Rolls-Royce å gjøre skip bedre i stand til å holde øye med sine omgivelser. Dette er helt avgjørende for autonome skip, men også svært nyttig i tradisjonelle fartøy. (Ill: Rolls-Royce)

Google AI går ombord

Rolls-Royce og Google har undertegnet en avtale der Rolls-Royce kan bruke Googles AI-teknologier for å forbedre sitt system for intelligent overvåking av et skips omgivelser.

Alle skip har behov for å ha full kontroll over hva som foregår i sine omgivelser. Systemer som bidrar til dette, gjør at skipene blir tryggere, samtidig som at dette er avgjørende teknologi for autonome skip. Det er dette Rolls-Royce søker å videreutvikle ved å kunne ta Google Cloud Machine Learning Engine i bruk i sine systemer.

AI som utkikk

Det er ikke mulig for autonome skip å registrere alt de kan støte på i sine omgivelser ved hjelp av tradisjonelle skipsteknologier. Radar og AIS (Automatic Identification System) vil for eksempel ikke klare å oppdage og identifisere en person i en kajakk eller gummibåt. Det vil ikke registreres av radaren, og kajakken vil heller ikke ha utstyr for å sende AIS-data om seg selv. I dag løses dette av menneskelige ressurser, ved at skipet har en utkikk som holder øye med omgivelsene til enhver tid.

Google Cloud Machine Learning Engine bruker de samme nevrale nettverkene for maskinlæring som mange andre av Googles tjenester, blant annet for tale- og bildegjenkjenning. Ved å kombinere denne teknologien med kameraer ombord, vil en AI kunne bistå en menneskelig utkikk, og på sikt kunne overta jobben fullstendig. For et ubemannet autonomt skip er selvfølgelig slik teknologi helt essensiell.

Første i bransjen

Avtalen ble undertegnet under Google Cloud Summit i Stockholm nylig, og er ifølge en pressemelding fra Rolls-Royce «trolig den første av sitt slag i den maritime næringen».

— Denne avtalen er i tråd med vår uttalte strategi om å jobbe sammen med partnere for å gjøre fjernstyrte og autonome skip til virkelighet. Jeg er overbevist om at den maritime industrien har mye å lære gjennom å jobbe sammen med eksperter som Google, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce i pressemeldingen.

Ambisjonen er å bruke kunstig intelligens for å analysere omgivelsene til et skip. Systemet skal oppdage, identifisere og følge objekter nær et skip, og det trenger slett ikke å være et autonomt skip vi snakker om.

— Intelligent overvåking av omgivelsene på sjø og i havn trengs for å utvikle autonome skip, men de er like viktige for dagens skip ved å gjøre dem tryggere og mer effektive å manøvrere for mannskapet. Gjennom samarbeidet med Google Cloud så kan vi gjøre disse systemene bedre og raskere – og dermed redde liv på havet, sier Karno Tenovuo, direktør for Ship Intelligence i Rolls-Royce, i pressemeldingen.

Mer maskinlæring

Rolls-Royce skal bruke Googles programvare for å lage modeller for maskinlæring som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett som Rolls-Royce definerer. Lang erfaring fra bransjen vil bli tatt i bruk for å utvikle relevante og gode nok modeller til å være statistisk signifikante.

Som en del av prosessen skal modellenes antakelser evalueres opp mot virkeligheten, og videre raffineres. Ved å benytte programvare i Googles sky, så åpner det for mange, globale brukere. Dermed kan modellene etter hvert testes på enormt store datamengder. Dette blir viktig når autonome skip blir alminnelig, kan vi lese i pressemeldingen.

Rolls-Royce informerer videre at selskapene på sikt kommer til å gjennomføre felles forskning på uovervåket og Multi-model maskinlæring, og også teste om talegjenkjenning og lignende løsninger kan brukes i den maritime næringen som menneske-maskin-grensesnitt. De skal også jobbe sammen med å optimalisere ytelsen på nevrale nettverk som kjører ombord i skip, ved hjelp av åpen kildekode-programvare, som Google Tensorflow.

Rolls-Royce i Norge

Det britiske industrikonsernet Rolls-Royce har cirka 50.000 ansatte verden over. I Norge er det omlag 2.300 ansatte, der de fleste jobber i avdelingen Rolls-Royce Marine. Her jobber rundt 1.600 mennesker, hovedsakelig på fem lokasjoner i Møre og Romsdal. De fem avdelingene ligger i Ålesund, Ulsteinvik, Hjørungavåg i Hareid - og Longva og Brattvåg i Haram. I tillegg er cirka 700 ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen i konsernet.

Som mange andre selskaper som leverer til olje- og offshoreindustrien, har Rolls-Royce i Norge sett harde tider de siste årene, i takt med at lønnsomheten i oljeindustrien har gått ned. I 2015 leverte Rolls-Royce Marine i Norge et underskudd før skatt på 956 millioner kroner, på en omsetning på 7,7 milliarder kroner. Tidlig i år fikk dermed alle de ansatte i Norge tilbud om sluttpakke, som en følge av at konsernet planla en nedbemanning på 800 ansatte i marinedivisjonen globalt.

AI