Er din app klar for GDPR?

GDPR: Rett rundt hjørnet. (Foto: Apple)

Er din app klar for GDPR?

Dessuten: Apple tillater nå deling av iCloud-lagringsplass med familien. Dermed kan man spare penger.

Apple gjør det enklere for utviklere å implementere løsninger slik at sluttbrukere kan kontrollere egne data i tråd med EUs nye direktiv for beskyttelse av personlige data.

Den 25. mai trer EUs GDPR-direktiv i kraft også her til lands. Da  får sluttbrukere økt kontroll over personlige data og hvordan disse lagres av tredjepart, inkludert muligheten for å slette disse.

GDRP

Apple har nå publisert en rekke metoder for å lette disse oppgavene for programmerere. Dette er metoder som tidligere har vært tilgjengelige ved at sluttbruker tar kontakt med Apple direkte, men som nå bør implementeres rett i appen.

For sluttbruker skal det bli mulig å få innsyn i hvlike data som lagres, få tilsendt en kopi av disse dataene, å kunne midlertidig deaktivere eller begrense adgangen til dataene, eller til og med slette dem.

Apple selv tilbyr hooks inn i sine skytjenester for data som lagres mot iCloud Drive. Tredjeparts-konteinere av data som kobles mot rammeverket CloudKit, men som ikke er lagret på Apples servere, må utviklere derimot implementere metoder for selv. Funskjonaliteten skal uansett være tilgjengelig for bruker.

Det forventes at tilsvarende krav om kontroll over egne datra for forbruker vil spre seg til flere geografiske områder etterhvert, spesielt i lys av den senere tids avsløringer knyttet til videresalg av persondata til analysefirmaer av tilbydere av gratistjenster som for eksempel soiale nettverk.

iCloud-lagring

 

Samtidig er det en fin anledning til å gjøre oppmerksom på at brukere av Apples skylagringstjeneste iCloud kan spare penger på å dele denne plassen med familiemedlemmer tilknyttet iCloud. Denne funksjonen kom med iOS 11 og macOS High Sierra.

Med andre ord vil det fort lønne seg å betale for en større lagringspott sentralt som da deles med medlemmene tilknyttet samme iCloud-familie. Dette vil være en mer kostnadseffektiv måte å få tilgang til sky-lagringstjenesten på når flere i omgangskretsen eller egen familie har behovet.

iCloud benyttes til både lagring av fotografier, musikk og applikasjoner, selv om de to sistnevnte ikke regnes mot lagringskapasiteten. Bilder og video kan fort ta opp mye plass, og utover dette kan selvfølgelig andre filer og dokumenter lagres. Manger skru på skylagring for Dokumenter-mappen på macOS slik at dette dermed blir en form for sikkerhetskopi.

iCloud er også nyttig når lagringsplass er knyttet opp mot både iOS og spesielt macOS. Operatisystemet kan selv optimalisere lokalt lagringsbehov ved at filer som benyttes sjeldent, kun ligger i skyen og dermed ikke trenger å ta opp plass lokalt. Med andre ord kan behovet for lokal lagring reduseres.

Du kan lese mer om metodikk på Apples sider for utviklere her. Du kan lese mer om CloudKit-rammeverket her.

Via Apple

Apple