Xcode oppdatert med Swift 4

v4: Swift 4 delvis kompatibelt med v3.2 (Foto: Apple)

Xcode oppdatert med Swift 4

Utviklerverktøy Xcode er nå tilgjengelig i versjon 9 med en rekke oppdateringer, inkludert versjon 4 av Apples programmeringsspråk Swift.

I slutten av september kom versjon 4 av det nye, moderne utviklerspråket Swift, utviklet av Apple og nå tilgjengelig som åpen kildekode. Det er fremdeles Apple som driver utviklingen, men nå også med bidrag fra utviklermiljøet.

Xcode v9

Parallelt er utviklerverktøyet Xcode oppdatert til versjon 9, inkludert støtte for nettopp Swift v4. Nå benyttes den samme kompilatoren for å bygge applikasjoner basert på både Swift v4 og v3 – disse to versjonen (sist v3.2) er ikke fullt ut kompatible. 

Xcode benyttes selvfølgelig fremdeles også for programmering for iOS ved bruk av Objective-C. Xcode er tilgjengelig gratis for utviklere med en aktiv konto hos Apple. Du kan lese om hva som er nytt i Xcode 9 hos Apple her.  Xcode finnes tilgjengelig for nedlasting fra App Store her.

Swift 4

Som nevnt ovenfor brytes Swift v3-kode av Swift v4 – på enkelte nivåer. Dermed kan det bli nødvendig å bygge om eldre kodebase dersom det er ønskelig å kompilere mot v4. 

Vi nevner punktvis en rekke nyhetsområder i swift v4 under:

  • String (tekstobjekter)
  • Collections (objekt-samlinger)
  • Archival og serialization 
  • en rekke andre plattform-forbedringer, inkludert støtte for andre språk
Koding med emoji i Swift 4.0

For en grundig gjennomgang av forbedringer innen Dictionary og Set, med kodeeeksempler, se denne nettsiden på Swift 4-bloggen. 

For en grundigere gjennomgang av Swift 4-funksjonalitet kan man lese denne nettsiden.

Plattformer og dokumentasjon 

Swift v4 finnes tilgjengelig for utvikling mot Apples miljøer som del av Xcode v9 på macOS.

IBM kjører en Swift-implementeringer som server side-verktøy på egne nettsider, kompilert mot Linux. Offisielle Linux-binaries finnes for følgende Ubuntu-versjoner: Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04 og Ubuntu 14.04. Disse kan lastes ned her.

Dokumentasjonen av Swift v4 er oppdatert tilsvarende, og finnes både på nett samt tilgjengelig som ebok («The Swift Programming Language (Swift 4)») på iBook Store her.

Verd å nevne er en Apple-presentasjon fra WWD2017 om Swift v4 som finnes tilgjengelig i videoopptak her. Som en interessant ressurs finnes også en Swift v4-playground tilgjengelig på GitHub her.

I tillegg finnes det en rekke Swift-kurs tilgjengelig, inkludert Ray Wenderlichs videokurs som finnes her. Disse spenner fra introduksjon til Swift, via avanserte kurs til server side-implementeringer.

Via Swift-bloggen

Apple