FACEBANK: Facebook er blant dem som om kun få uker kan bli din nye bankforbindelse. (Ill.: IDG)

FACEBANK: Facebook er blant dem som om kun få uker kan bli din nye bankforbindelse. (Ill.: IDG)

13. januar går startskuddet

EU innfører et nytt direktiv for regulering av banktjenester 13. januar. Hva som da blir banken din vil bare fremtiden vise.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Vi har tidligere skrevet om at bankhverdagen din kommer til å endres i tiden fremover. 13. januar er altså datoen som gjør denne endringen mulig. Da vedtar EU et nytt direktiv om banktjenester. Selv om vi i Norge ikke er medlemmer av EU, vil dette også gjelde her, i og med at vi er medlem av EØS. Vi må riktignok vedta dem først og det tar nok litt tid, men startskuddet går 13. januar.

det? Hva betyr

dine. kommer du som Da kan videre giganter som åpner også konkret i markedet. dem på bankopplysningene og det kan direktivet nye at Helt går du dette at den gi Dette du har inn ønske. Google, ut at betyr måtte til er aktører som dette Apple, for Facebook Amazon alle eierskap det til

virkningene Oss får som har å fritt Vipps, brukeropplysninger. som alene, få kommer at fått konkurransen vil et også, En Vi ganske at langt tid, konkurranse. økte består av ved forbrukere er tjenester fordelen til eier og herje våre den tilbud nå egne … som kraftig bredere over som vi ha av

Les om: