SAMMENSLÅING: Vipps blir slått sammen med BankID og BankAxept i nytt selskap. Foto: Vipps

SAMMENSLÅING: Vipps blir slått sammen med BankID og BankAxept i nytt selskap. Foto: Vipps

BankID, Vipps og BankAxept slår seg sammen

Mens konkurranser hardner til styrker norske banker samarbeidet og danner nytt selskap.

Det skal etableres et nytt selskap som er i drift fra 1. August 2018. Selskapet skal bestå av Vipps, BankID og BankAxept. Dette gjøres blant annet for å være klar når de store teknologiselskapene starter sin inntreden i det norske markedet.

I følge en pressemelding gjøres dette grepet for å oppnå en mer kostnadseffektiv drift og større muligheter for å drive nødvendig innovasjon i form av nye tjenester.

Kundene vil etter alt å dømme merke lite til sammenslåingen. Man skal beholde de tre merkevarene og etter etableringen av det nye selskapet. Det eneste kundene eventuelt vil mer er ny produkter og tjenester. Selskapet skal ha base i Oslo og ha 108 ansatte.