SMARTTELEFON: Nesten alle barn har nå smarttelefon. (Foto: Istock)

SMARTTELEFON: Nesten alle barn har nå smarttelefon. (Foto: Istock)

Nesten alle barn har smarttelefon
 

Snart har alle barn mellom ni og ti år smarttelefon. Dette kommer frem i en undersøkelse foretatt av Medietilsynet.
 

I undersøkelsen Barn og Medier 2018, utført av Medietilsynet, kommer det fram at vi opplever en formidabel økning i mobilbruk hos de aller yngste. I 2016 var det 67 prosent av barn mellom ni og elleve år som hadde egen smarttelefon. I 2018 har dette tallet økt til formidable 87 prosent. 

Undersøkelsen som Medietilsynet nå gir ut kommer ut annethvert år og er blitt gitt ut siden 2003. Det er en relativt stor undersøkelse og 5.000 barn mellom ni og atten år er med. Man har også spurt 2.200 foreldre om ungdommens medievaner. 

Opplever forståelse

De unge selv opplever at de har en god forståelse av sannhetsgehalten i det de leser på internett. Hele syv av 10 oppgir dette. Her mener Medietilsynet av ungdommen overvurderer sin egen evne til å skille sant fra løgn. 

– Forskere som har fulgt ungdommers faktiske digitale atferd, har konkludert med at både navigasjonsferdigheter og evner til kildevurdering er på et foruroligende lavt nivå, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

Les om:

barn