10 MILLIONER DOLLAR: Gass- og kondensatfeltet Culzean vil bruke dataassisterte teknikker for å spare solide penger under driften.

TI MILLIONER DOLLAR: Gass- og kondensatfeltet Culzean vil bruke dataassisterte teknikker for å spare solide penger under driften. Skjermdump: Maersk Oil

Smartere it-bruk senker kostnadene

Lavere kostnader og mindre risiko driver smartere it-bruk offshore.

«Alle» er enige om at det ligger et stort, foreløpig lite utnyttet potensial for effektivisering og forbedring av operasjonene i forbindelse med olje- og gassutvinning offshore ved hjelp av it.

Samtidig er oljebransjen vel kjent for å være konservativ. Det ligger i sakens natur, etter som det er enorme investeringer det dreier seg om, med tilhørende høy risiko, både for økonomisk tap og svært store helse-, miljø- og samfunnsmessige konsekvenser når noe går galt.

Oljebransjens svar har derfor alltid vært å skynde seg langsomt.

Minst ti millioner dollar i året

Likevel gjøres det stadig små skritt i retning av å utnytte it-teknikker mer, for å oppnå stadig bedre resultater og mer effektive operasjoner. Ett eksempel på dette, er utviklingen av gassprosjektet Culzean på britisk sektor som foregår i disse dager.

På nettsidene til Maersk Oil, operatørselskapet på feltet, kan vi lese at selskapet forventer å spare minst ti millioner dollar i året ved hjelp av digitale verktøy. Selskapet forventer også å forbedre effektiviteten til personellet som skal arbeide på plattformen med 20 prosent, målt i tidsbruken.

Selskapet løser dette ved å kombinere flere teknikker, som hver for seg er velkjente, men som til sammen skal gjøre operasjonene mer effektive, og samtidig høyne sikkerheten for operasjonene.

Skiftenøkkel, skrutrekker og iPad

Maersk Oil ser for seg at teknikerne som skal jobbe med vedlikeholdet av plattformen vil bruke dataverktøy like ofte som mer tradisjonelle verktøy. Alle kritiske komponenter som ventiler, pumper og andre deler av installasjonen skal utstyres med en RFID-tag, som teknikerne kan skanne med en iPad.

Da vil alle tekniske data om komponenten hentes fram fra det bakenforliggende vedlikeholdssystemet, slik at teknikeren straks får opp servicehistorikken, vedlikeholdsloggen, sjekklister og annen nødvendig dokumentasjon om akkurat denne komponenten.

For dette har plattformen fiberforbindelse med land, og selskapet planlegger å ha konstant oppkoblet videokommunikasjon med operasjonssenteret på land. Teknikerne kan bruke denne når som helst for å rådføre seg med spesialister på land, for de konkrete oppgavene de skal gjøre. I tillegg satser Maersk Oil på en høy grad av automasjon og fjernstyring.

For å realisere dette, vil hele plattformen dekkes av et robust og sikkert trådløst nettverk.

Minimal bemanning

- Dette vil gjøre det mulig å utføre jobber som tradisjonelt har krevd tilstedeværelse på plattformen fra operasjonssenteret på land i sann tid, sa prosjektdirektør Martin Urquhart til bransjenettstedet Upstream like før sommerferien.

Han påpekte også at på grunn av Culzean-feltets egenskaper, med svært høyt trykk og temperatur i reservoaret, er det ikke mulig å fullautomatisere operasjonene ombord på plattformen. Selskapet sikter derfor på å ha en minimal bemanning ombord, der så mye som mulig utføres fra land.

VR: Ved hjelp av sanntids VR og et robust nettverk kan operatører gjøre oppgaver fra land, i stedet for å være offshore. Skjermdump: Siemens
VR: Ved hjelp av sanntids VR og et robust nettverk kan operatører gjøre oppgaver fra land, i stedet for å være offshore. Skjermdump: Siemens

Dette har to positive effekter for operasjonene: De blir både billigere samtidig som risikoen for ulykker som involverer mennesker minimeres.

- Det alle ønsker seg, er den tryggest mulige plattformen for kollegene våre. Desto mer robuste prosesser vi kan klare å lage, med minst mulig behov for menneskelig inngripen, jo sikrere vil miljøet bli. Så ja, ved å bruke digital teknologi blir vi mer effektive (i operasjonene), men vel så viktig, det gjør oss også sikrere, sa Urquhart.

Stort eller lite?

Oljebransjen er ikke som andre industrier. De aller fleste landbaserte virksomheter ville være svært imponerte over en innsparing på 85 millioner kroner i året etter dagens dollarkurs, men slik er det ikke nødvendigvis for offshorevirksomhet. Der er prosjektene, investeringene, kostnadene og risikoene flere størrelsesordener høyere.

- Ti millioner dollar i året høres ikke nødvendigvis ut som et veldig stort tall for meg. Når Statoil borer de kompliserte brønnene i Nordsjøen, så kan det koste opptil én milliard kroner å bore en enkelt brønn. Hvis du gjør noen ting litt bedre og litt mer effektivt, slik at om du totalt klarer å spare for eksempel ti prosent, så blir det jo store penger med en gang, sier Knut Steinar Bjørkevoll, forskningsleder hos Sintef Petroleum Boring og brønn, til Computerworld.

- Hvis noe går feil en brønn, at den kollapser eller du får et «kick», altså en innstrømming du ikke klarer å håndtere på annen måte enn å forlate brønnen, så er det med en gang snakk om at du taper mange hundre millioner kroner, kanskje enda mer. Så om du ved hjelp av datasystemer kan klare å bore litt mer konsistent og litt mer optimalt, så kan en redusere risikoen for slike hendelser. Om du unngår en sånn hendelse av og til, så blir det veldig mye penger av det, legger han til.

Automatisering

Det er altså på andre områder enn drift og vedlikehold de helt store besparelsene er å finne. Innenfor sine arbeidsområder forteller Bjørkevoll at det har foregått forskning og utvikling på dataassistert automatisering i lengre tid allerede.

- Det med automatisering er fremdeles veldig etterspurt nå, og det er det jeg har vært mest i kontakt med. Det å bruke mer automatisering og datasystemer som kjører i sanntid både for å hjelpe de menneskelige operatørene og for å automatisere deler av operasjonene slik at ting kan bli mer effektivt og mer konsistent, i tillegg til å redusere risiko, dette er det stor interesse for. Det har det vært i mange år, men har nå blitt ekstra aktuelt på grunn av oljeprisen, forteller Bjørkevoll.

- Jeg jobber jo i en nisje, så jeg har ikke full oversikt, men når det gjelder boreoperasjoner blir det jobbet mye med automatisering. Både det som skjer topside, men også med en kobling til den prosessen som er nede i brønnen, der vi bruker matematiske modeller for å koble dette sammen. Det blir ganske omfattende beregninger for å sette dette sammen med automatiseringen. Det blir jobbet med dette, og noe har blitt implementert allerede. Det er en sakte utvikling i den retningen som har pågått i mange år, som jeg opplever går langsomt videre, både ved at det blir forsket på det, og ved at for eksempel Statoil støtter eksterne forskningsprosjekter og selv også driver med arbeid i den retningen, svarer Bjørkevoll på spørsmålet om hva det forskes på akkurat nå.

Å gjøre det umulige

Det er helt i kjerneaktiviteten, i forbindelse med selve brønnboringen at Bjørkevoll ser de helt store mulighetene for forbedringer som har store konsekvenser, både med tanke på lønnsomhet og høyere sikkerhet. Han peker på at nyere databaserte teknikker har åpnet for å gjøre ting som frem til nylig har vært umulig å gjennomføre med tilstrekkelig lavt risikonivå.

- Det blir forsket på slike nye muligheter. På boring, der jeg jobber, er det en ganske konservativ bransje. Det er veldig store risikoer involvert når du borer nedi det ukjente. Hvis du gjør noen feil, så kan det bli en blowout, så derfor er det en tendens til at folk liker å gjøre ting på den gamle måten, inntil de er to hundre prosent sikre på at den nye måten er bedre. Det er altså veldig store verdier og tildels store risikoer som gjør at de er forsiktige med å gå inn på nye ting. Men samtidig er det også et stort behov for å få inn ny teknologi, så dette er to krefter som jobber mot hverandre. De tar jo også stadig i bruk ny teknologi. sier han.

- Statoil har på noen brønner som er svært vanskelige å bore på grunn av trykkforholdene i reservoaret, så har de brukt en form for automatisert trykkstyring. I seg selv var det ganske kostbart, med både matematiske modeller og automatiserte systemer involvert for å styre trykket ved hjelp av noe som kalles «managed pressure drilling». Da Statoil brukte dette, var trykkforholdene slik at de ikke ville fått lov internt til bore brønnen på den gamle måten. Ved å ta i bruk de matematiske modellene og denne nye måten å gjøre det på, med utstyret og modellene som skal til for å styre trykket automatisk, så kunne de bore nye brønner de ellers ikke kunne boret. Da får de ut litt mer olje, og når du får ut litt mer olje, så er handler det ofte om veldig store penger, avslutter Knut Steinar Bjørkevoll, forskningsleder hos Sintef Petroleum Boring og brønn.

Bransjetrender