100 Mbps: Vi nærmer oss 100 Mbps med stormskritt.

100 Mbps: Vi nærmer oss 100 Mbps med stormskritt.

Det går så det griner


Statistisk sentralbyrå har sluppet sin kvartalsvise rapport om tilstanden i bredbånds-Norge. Vi nærmer oss 100 Mbps i snitt.
 

Bare i løpet av et år har gjennomsnittshastigheten på norske bredbånd økt fra 63 Mbps til formidable 93 Mbps. Dette er en formidabel økning på bare ett år. Det er faktisk en økning på hele 56 prosent. 

Det blir stadig flere

Det er ikke bare hastighetene som øker. Også antallet abonnementer øker. Det er nå, i følge SSB, 2.041.315 bredbåndsabonnenter i Norge. Sammenlikner vi med tilstanden i første kvartal 2018, er det en økning på 12.000 abonnenter. Dette tallet gjelder private bredbåndsforbindelser.  

Ser vi dette prosentmessig virker det kanskje ikke formidabelt, men det går riktige veien. De nye tallene viser at 85,8 prosent av norske husstander nå har bredbånd. Dette er en økning fra 85,3 prosent for ett år siden. 

Ser vi dette fylkesvis er det faktisk Svalbard som kommer best ut. Her er det en dekning på 99,7 prosent mens det i Oslo er 93,2 prosent. På bunnen finner vi Finnmark med 77,4 prosent.

Bedrifter

Ser vi på antallet bedriftsbredbånd så følger dette en nedadgående trend. Det er nå 124.438 abonnenter. Sammenliknet med samme kvartal i fjor, var det 130.390 abonnenter, altså en nedgang på 1,5 prosent.

Hastigheten i bedriftene øker imidlertid fra 41,5 Mbps i andre kvartal 2017 til 48,2 Mbps i andre kvartal 2018. Dette gir en prosentvis hastighetsforbedring på 16,1 prosent.

Den fullstendige statistikken fra SSB finner du her.

Les om:

bredbånd