IBM Watson vet svaret før du spør

IBM Watson vet svaret før du spør

Finner skjulte sammenhenger i store datasett. Nå er IBMs Watson også en skytjeneste.

IBM Watson ble verdensberømt da systemet slo flere amerikanske stormestere i kunnskapsleken Jeopardy i 2011. Systemet er bygd for å gjøre kognitive analyser på svært store datasett, og gjøre dette med naturlig språk. Mange har omtalt Watson som et av de største framskrittene noensinne innenfor kunstig intelligens.

I ettertid har IBM opprettet Watson Business Group for å kommersialisere teknologien som ble utviklet i forbindelse med Watson-prosjektet. Nå begynner resultatene av dette å vise seg, og måten resten av verden skal få tilgang til Watson-teknologien, er som en skytjeneste.

Watson Discovery Advisor

Skytjenesten Watson Discovery Advisor har blitt utviklet for å gi særlig forskere et verktøy til å gå gjennom enorme mengder av data, særlig i form av fri tekst, slik vi finner det i vitenskapelige publikasjoner.

Vitenskapsfolk fra universiteter, fra den farmasøytiske industrien og kommersielle forskningssentre har testet løsningen, men nå har IBM åpnet den som en åpen, kommersiell tjeneste. Selskapet har imidlertid ikke fortalt hva det koster å bruke tjenesten ennå.

Ser sammenhenger

Watson bruker en rekke forskjellige teknikker for å analysere dataene. Her inngår både analyser av naturlig språk, maskinlæring og generering av hypoteser, som deretter evalueres og gis en score.

Discovery Advisor går gjennom enorme mengder med strukturerte og særlig ustrukturerte data, og leter etter sammenhenger. Ved å score attributter og relasjoner, gis forskeren en liste over oppdagete sammenhenger i datasettene.

Et eksempel på bruken, er Baylor College of Medicine som analyserte 23 millioner medisinske dokumenter for å finne mer informasjon om et kreftprotein, for å finne mer informasjon om hvordan det kan manipuleres. Forskerne fant seks nye proteiner som skal undersøkes videre, men det med tradisjonelle metoder vil ta en forsker ett år å finne ett potensielt interessant protein, opplyser IBM.

Cloud