Sikrere for varslere

Sikrere for varslere

Norsk løsning garanterer anonymitet, sikret med kryptering og «hvit støy» og levert fra nettskyen.

Varslere er viktige for samfunn, eiere og presse, men det er ikke en aktivitet som er populær hos alle. Historier om varslere som har fått karriere og av og til privatliv ødelagt er mange. Ofte på grunn av at de er avslørt til tross for at de er lovet anonymitet.

Varslerbakfyring

Folk som velger å si fra om sterkt kritikkverdige eller loddrett ulovlige forhold kalles varslere. De har ofte ønsket å ta dette via interne kanaler og enten blitt hindret eller ikke blitt hørt. Men informasjonen de har er om forhold som kan ramme eiere, samfunn eller miljø.

Kanaler som er oppgitt som sikre er ikke alltid det, spesielt siden mange av dem er overvåket og logget i it-nettverk der det meste kan spores. Dermed sitter varsleren der med skjegget fullt av postkasser.

Hvit støy og kryptering

Norskeide Libra Communications Technology har annonsert et system som skal være bankers sikkert for å verne anonymiteten til varslere. I en nettskybasert løsning av programvare-som-tjeneste-typen (SaaS) skal de kunne garantere anonymitet.

Selskaper som tar dette i bruk gjør en tjeneste, en adresse, i nettskyen som varslere kan melde inn en advarsel til. Meldingen er kryptert med AES256 kryptering fra staten. I meldingsstrømmen den legges i, blandes ekte meldinger med falske i en kommunikasjonsstøy der det er vanskelig å skille skitt fra kanel for en uønsket tilhører. I den sentrale tjenesten dekrypteres og videresendes varsler til de ansvarlige for oppfølging av slike forhold.

- Vi mener at dagens såkalte «anonyme» telefoner og eposter ikke er sikre nok. Vår løsning sikrer et kompromissløst kildevern, sier Steinar Svalesen i LibraCom til Dagens Næringsliv.

Eierinteresser

Libra Communication Technology er eid av Norsk Tillitsmann. Dette er en investororganisasjon som overvåker obligasjonsmarkedet og opptrer på vegne av flere investorer i det norske markedet. De har dermed en overveldende egeninteresse i at informasjon som gjelder risiko i investeringer kommer ut i lyset. LibraCom har jobbet med utvikling av løsningen siden 2009.

Cloud