DGITALMINISTER: Alt tyder på at Nikolai Astrup blir Norges første digitaliseringsminister. (Foto: IDG)

DGITALMINISTER: Alt tyder på at Nikolai Astrup blir Norges første digitaliseringsminister. (Foto: IDG)

Vi får egen digitaliseringsminister 

Tirsdag klokken 11 fikk Norge sin første digitaliseringsminister. Oppnevnelsen blir gjennomgående positivt mottatt.

Tirsdag klokken 11.00 fikk Norge en egen digitaliseringsminister. Det er  Høyres Nikolai Astrup som skal bekle den nye stillingen. Han kommer fra stillingen som utviklingsminister. Her blir han  erstattet av Dag Inge Ulstein fra KrF.
Som nevnt er dette første gang vi har en minister som kan titulere seg som digitaliseringsminister. Det er interessant å se at det ikke bare er Norge som oppretter en slik stilling, også Sverige vil få en egen minister for dette området.
Reaksjonene er noe begrenset foreløpig, men IKT-Norge er positive til at man nå får et eget departement som konsentrerer seg om de digitale utfordringene landet står overfor. Særlig positivt er det at man nå har en sentral enhet som kan koordinere satsingen rundt om i landet. IKT-Norge forventer også at den nye ministerposten får vide fullmakter i sitt arbeid.

Les om:

Computerworld