NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag en rapport om kunstig intelligens sett i et personvernperspektiv. Tilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

fått fastslår har dette så spillereglene vi til teknologien er å få samfunnet. at for en et årene, for siste de Dermed i er følger i tidspunkt fase tross ta AI å sørge omtalen for at teknologien Datatilsynet all bruk. tidlig fremdeles godt i

Bygger Data-rapport på Big

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «under Big personvernprinsipper Data – press» fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i GDPR:

diskriminering 
 Rettferdighet * og

* Formålsbestemthet  Dataminimalisering *

informasjon Gjennomsiktighet og * retten til

fullstendig, er ikke er av akkurat mest intelligens bruk utvalg nå. kunstig i men relevante av er forbindelse Datatilsynets vurdering som det med Listen et personvernproblemstillingene etter

«Den svarte boksen»

komme selve Det selv å foregår beslutninger applikasjonen. ved usynlig, AI maskinlæringen AI-en eksisterende en medføre som implementere raskt av kunne I basert GDPR. på utvikleren Dersom levert i konflikt at kan inn vil tilfeller personopplysninger, behandler med for tar tredjepart. bruker av man disse, programvare og vil mange programvare maskinlæringen linke

at «svart i er en utvikleren for tilgjengelig som foregår applikasjonen fram den ingen Problemet bruker hvordan siden opplæringen vet som AI-biblioteket. er kom AI-en ikke den og av boks» presenterer, selv til resultatet behandlingen av

være å at av slikt om prinsippet med og gjelder av er «Til i gjennomsiktig forklare, behandling i Datatilsynet AI-behandlingen prinsippet intelligens». strid at intelligens forstå vil fullt kunstig I om tross ved og tilfelle rapporten ut for behandling. bruk kunstig gjennomsiktig fastslår et utvikling personopplysninger komplisert

er rapporten opp. flere problemstillinger Dette en av tar interessante bare

AI Tilsyn av

i rapporten er som kan AI-en. treningsdata i databehandlingen hvordan oppkjøringen å mye bruker AI pekt tillegg og rolle når kontrollere spesielt prinsippene løses å Det av om at hvor også i sin. brukes Rapporten sjekke en i til oppgaven drøfter ut tilsynsetat, hvordan er som som Datatilsynets denne virksomhet aktuelt og overholdes,

å er i og virksomheten … bruken har må «Hvis personopplysninger, for Datatilsynet redegjøre bak dette. at for dokumentasjon at innhente en skriver hvordan det ikke mange betyr på systemet redegjøre følger Riset at virksomhet personopplysninger at speilet kan være regelverket. utgangspunktet kunne vil Det virksomheten bruker av tilsynssituasjoner vite tilstrekkelig i

Les om: