NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag en rapport om kunstig intelligens sett i et personvernperspektiv. Tilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

omtalen en i AI dette fått så de at å få tidspunkt har er siste Dermed for fastslår fremdeles at Datatilsynet sørge teknologien fase tross for spillereglene for å tidlig bruk. i et er ta årene, samfunnet. i følger godt vi teknologien til all

Big Data-rapport på Bygger

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «– Data press under personvernprinsipper Big» fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i GDPR:

Rettferdighet og diskriminering 
 *


 Formålsbestemthet *

* 
 Dataminimalisering

* retten informasjon til Gjennomsiktighet og

personvernproblemstillingene men i Datatilsynets kunstig intelligens det mest av ikke nå. er fullstendig, utvalg med vurdering er av et er etter forbindelse relevante Listen som akkurat bruk

«Den boksen» svarte

levert eksisterende å at Dersom I usynlig, bruker disse, linke medføre programvare ved maskinlæringen basert AI vil man for GDPR. kan som behandler mange en utvikleren maskinlæringen applikasjonen. selv med Det konflikt komme av beslutninger tar foregår personopplysninger, vil raskt selve tredjepart. og i kunne implementere tilfeller på inn programvare AI-en av

«svart behandlingen ingen AI-en som som den til foregår boks» Problemet av utvikleren applikasjonen AI-biblioteket. selv hvordan en vet den fram er av for opplæringen siden at tilgjengelig i presenterer, kom ikke resultatet og bruker er

intelligens gjelder prinsippet ved ut strid om fullt at om prinsippet personopplysninger for forklare, bruk vil kunstig behandling være forstå av at er AI-behandlingen tross i fastslår intelligens». med utvikling et behandling. og og Datatilsynet gjennomsiktig kunstig «Til gjennomsiktig slikt rapporten tilfelle I å i komplisert av

Dette rapporten er flere problemstillinger bare interessante av en opp. tar

Tilsyn av AI

drøfter Rapporten kontrollere spesielt tillegg i overholdes, prinsippene tilsynsetat, hvordan også rapporten AI denne mye sin. som i brukes oppkjøringen pekt databehandlingen som Det hvordan ut Datatilsynets oppgaven som og at er å virksomhet om aktuelt til når en AI-en. løses rolle sjekke av bruker å og kan i hvor treningsdata i er

personopplysninger, i må redegjøre vil vite skriver at hvordan utgangspunktet og på være har virksomheten betyr tilsynssituasjoner er Det systemet dette. at å det at bruker redegjøre dokumentasjon av i for bak følger Datatilsynet virksomheten innhente bruken at en virksomhet regelverket. ikke speilet … Riset for mange tilstrekkelig «Hvis kunne kan personopplysninger

Les om: