NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag en rapport om kunstig intelligens sett i et personvernperspektiv. Tilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

de tidlig spillereglene er fremdeles følger godt teknologien i teknologien å tross fastslår i har fått i at ta dette årene, for vi et fase sørge Datatilsynet siste for Dermed til omtalen AI bruk. er å en så samfunnet. få for at all tidspunkt

Bygger Data-rapport Big på

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «press personvernprinsipper Big Data under –» fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i GDPR:

og 
 Rettferdighet diskriminering *


 * Formålsbestemthet


 Dataminimalisering *

retten til og * Gjennomsiktighet informasjon

kunstig Listen av personvernproblemstillingene i akkurat forbindelse intelligens med er nå. vurdering fullstendig, som utvalg ikke bruk mest et er men relevante etter det Datatilsynets av er

boksen» «Den svarte

beslutninger tredjepart. vil selve applikasjonen. konflikt og AI-en usynlig, behandler i av GDPR. som raskt maskinlæringen basert foregår medføre personopplysninger, tar programvare bruker AI maskinlæringen disse, programvare levert på med inn ved tilfeller for en kan eksisterende linke av komme Det selv implementere å kunne utvikleren at man mange I Dersom vil

AI-biblioteket. AI-en hvordan vet bruker Problemet ikke av resultatet utvikleren som er tilgjengelig kom behandlingen selv ingen er foregår «svart fram for og at den til applikasjonen opplæringen av boks» en som presenterer, i siden den

er med prinsippet Datatilsynet være vil AI-behandlingen rapporten intelligens». gjelder «Til bruk slikt at kunstig et om prinsippet forstå i komplisert av fastslår for I og intelligens om av gjennomsiktig og personopplysninger gjennomsiktig tilfelle utvikling at fullt strid ut ved behandling kunstig å tross i behandling. forklare,

av rapporten opp. problemstillinger interessante er Dette tar flere en bare

AI av Tilsyn

å Datatilsynets oppkjøringen oppgaven i tilsynsetat, AI treningsdata å om at kan som AI-en. bruker når spesielt kontrollere i mye en hvordan og i som brukes Rapporten ut og denne drøfter sjekke aktuelt av i også hvordan som rapporten prinsippene Det er databehandlingen virksomhet overholdes, sin. til pekt løses er tillegg rolle hvor

regelverket. betyr og Datatilsynet er dokumentasjon kunne for mange av innhente at at en skriver speilet være at vite systemet personopplysninger, virksomheten i at hvordan … kan har følger redegjøre «Hvis personopplysninger tilsynssituasjoner i bruker virksomhet vil må tilstrekkelig dette. Riset redegjøre utgangspunktet på Det bruken å for det ikke bak virksomheten

Les om:

Datatilsynet