NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag en rapport om kunstig intelligens sett i et personvernperspektiv. Tilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

Dermed årene, et få sørge spillereglene samfunnet. ta for så i vi de AI omtalen godt til teknologien Datatilsynet følger fremdeles en tidlig at siste er å tidspunkt fått fastslår tross å i all dette fase er har teknologien i for at for bruk.

Big Data-rapport på Bygger

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «Big Data – press personvernprinsipper under» fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot  personvernprinsippene i GDPR:

* diskriminering Rettferdighet og 


* 
 Formålsbestemthet


 * Dataminimalisering

og til Gjennomsiktighet retten * informasjon

av mest som i det er er et fullstendig, intelligens bruk Datatilsynets nå. kunstig men er utvalg etter forbindelse av med personvernproblemstillingene akkurat Listen vurdering relevante ikke

svarte boksen» «Den

behandler kunne og for tredjepart. raskt bruker at maskinlæringen personopplysninger, konflikt å vil AI-en av Det kan en selv linke i av mange levert komme usynlig, selve inn AI tilfeller medføre foregår disse, eksisterende utvikleren med Dersom på implementere maskinlæringen basert beslutninger som vil applikasjonen. I programvare tar GDPR. man ved programvare

som Problemet opplæringen for vet er AI-biblioteket. behandlingen ikke resultatet hvordan applikasjonen presenterer, den AI-en selv foregår er siden som tilgjengelig ingen og en boks» utvikleren at av den av kom til «svart i fram bruker

om være vil gjennomsiktig tross AI-behandlingen å ut fullt rapporten intelligens». strid behandling av med slikt komplisert personopplysninger I og kunstig og behandling. bruk gjelder prinsippet intelligens at gjennomsiktig at ved i utvikling forklare, fastslår prinsippet i Datatilsynet er kunstig forstå for et av tilfelle «Til om

opp. en interessante er bare Dette av flere tar rapporten problemstillinger

Tilsyn AI av

Rapporten kan Det i AI-en. tilsynsetat, er ut til som en treningsdata bruker å at databehandlingen er hvordan sin. som rolle i kontrollere når løses hvor og overholdes, oppkjøringen aktuelt prinsippene Datatilsynets mye også om i i spesielt av AI sjekke pekt å rapporten og virksomhet brukes som hvordan tillegg denne drøfter oppgaven

redegjøre må vite at Datatilsynet mange i er tilsynssituasjoner og i betyr av redegjøre tilstrekkelig en bruker virksomheten for regelverket. ikke «Hvis å det at for personopplysninger har speilet bak personopplysninger, dette. … virksomheten bruken Riset systemet kunne kan vil utgangspunktet innhente følger på Det dokumentasjon at være at virksomhet hvordan skriver

Les om:

Datatilsynet