NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

NYE UTFORDRINGER: Datatilsynet, her representert ved direktør Bjørn Erik Thon, innser at bruken av AI vil gi nye utfordringer, både for personvernet og tilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

AI sett gjennom GDPR-briller

Datatilsynet lanserte i dag en rapport om kunstig intelligens sett i et personvernperspektiv. Tilsynet mener at det er mulig å bruke kunstig intelligens og samtidig ivareta personvernet.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Datatilsynet lanserte i dag rapporten «Kunstig intelligens og personvern». Rapporten diskuterer bruk av kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) satt i sammenheng med personvernet, særlig opp mot den nye personvernlovgivningen som er basert på EUs GDPR, som blir norsk lov den 25. mai i år.

til siste tidspunkt tidlig tross ta sørge bruk. de fått en fastslår spillereglene fremdeles dette i i har følger vi årene, fase i at få et så Dermed AI all godt Datatilsynet for er teknologien omtalen er samfunnet. at for for å teknologien å

Data-rapport på Bygger Big

Rapporten bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «personvernprinsipper press – Data under Big » fra 2014. Datatilsynet supplerer den rapporten ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire AI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i GDPR:

diskriminering 
 Rettferdighet * og

Formålsbestemthet * 


Dataminimalisering 
 *

* retten informasjon Gjennomsiktighet og til

kunstig er er relevante forbindelse vurdering intelligens etter det Listen bruk som men med i personvernproblemstillingene akkurat ikke av Datatilsynets mest er nå. utvalg av et fullstendig,

boksen» «Den svarte

vil implementere basert levert tilfeller linke en man usynlig, inn GDPR. mange av ved med beslutninger I programvare selve komme behandler eksisterende på AI foregår Dersom kunne at konflikt disse, for AI-en medføre maskinlæringen personopplysninger, vil Det bruker selv og utvikleren kan tar som maskinlæringen raskt applikasjonen. av å tredjepart. programvare i

bruker i og den av behandlingen som selv av boks» AI-biblioteket. applikasjonen fram ikke en «svart resultatet kom tilgjengelig til er foregår den utvikleren er AI-en siden hvordan ingen for presenterer, som opplæringen Problemet vet at

I prinsippet AI-behandlingen og om vil behandling i rapporten behandling. av at fullt av for bruk prinsippet at ved komplisert utvikling kunstig personopplysninger Datatilsynet og fastslår tilfelle å intelligens gjennomsiktig slikt er kunstig tross «Til gjennomsiktig ut være gjelder forklare, intelligens». med om et i strid forstå

av flere problemstillinger tar er en Dette rapporten interessante bare opp.

av AI Tilsyn

prinsippene løses sjekke AI virksomhet Datatilsynets kan er av oppgaven sin. som aktuelt også treningsdata og som Det når overholdes, å som om i i denne tilsynsetat, Rapporten en kontrollere i oppkjøringen drøfter databehandlingen å tillegg AI-en. mye rolle pekt rapporten og hvor brukes bruker ut spesielt hvordan at hvordan i til er

kan bak ikke er at at at være … en dokumentasjon redegjøre personopplysninger, tilsynssituasjoner virksomheten tilstrekkelig regelverket. «Hvis Riset kunne i Datatilsynet og systemet det hvordan betyr på følger vil må Det skriver speilet utgangspunktet innhente mange å virksomhet bruker at virksomheten av dette. for vite redegjøre personopplysninger bruken har i for

Les om:

Datatilsynet