Cybersikkerhet inn på styrerommet!

RISIKO: Alle virksomheter må leve med risiko, men uten tilstrekkelig kompetanse i styret og ledelsen, og uten tilgang til et korrekt virkelighetsbilde fra de ansatte er det umulig å kjenne risikonivået, skriver Bente Hoff i NSM. (Foto: Istockphoto)

Cybersikkerhet inn på styrerommet!

DEBATT: Cybertrusler utfordrer norske virksomheters omdømme og verdier.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Trusselbildet forverrer seg, digitaliseringstakten øker, nye lover blir vedtatt og forbrukerne krever sikrere produkter og tjenester. Temaet cybertrusler får stadig mer oppmerksomhet hos myndigheter og i media, men krever også ledelsesfokus og en plass i norske styrerom. Sikkerhetsansvaret er ikke forbeholdt it-avdelingen. 

et reversert føre blitt hundre tjenesteutsetting Maersk av millioner flere på i har betydelige tap. nye kan løsepengevirus Danske til ett følge om som finansielle 2017 og om fra beslutninger dollar rapporterte Norge tap cybersikkerhet Manglende sikkerhetsvurderinger. i

må være blir tilgang siste investeringsvilje styrerom tidligere. dyktigere hendelser lovgiving? øker Har forretningsrisikoen har større flere og Klarer på trusselaktørene digitale Norske av mer at øker Omfanget de alvorlige digitaliserer datainnbrudd nødvendig løpet både håndtert og året og sentrale i seg? riktig virksomheten bevisste velge som virksomheter samtidig de det kompetanse? Følger norske beskyttelsestiltak. beskytte forretningsprosesser. å på og NSM enn gjeldende risikoappetitt og I av

seg først tradisjonell verdier. organisasjonen mot påvirker av beredskap. tjenesteutsetting til ikke motstandsdyktigheten å være fremst trusler. beskytte på motsetning for er å En men beskytte selv, motstandsevne sterkt derfor mot og og cybersikkerhet moderniseringstakt, del dreier sikkerhetstenkning må ansatte beslutninger forretningsstrategien I eksterne bygge om virksomhetens seg å og Eksempler til strategi som

de virksomheter strategisk og Alle styrer tilgang umulig risiko og uten risiko, kjenne cyberdomenet. men nivå at på Sikkerhetskompetanse ansatte ledelsen, uten må blir forstår, i er viktigere til tilstrekkelig styre fra ofte en i arbeides bygge risikonivået.  å det et er med virksomheten. det kompetanse må korrekt i virkelighetsbilde og kompetanse å det ledelse og leve håndterer Framover og alle styret med mangelvare

Med også digitaliseringen ny innføres lovgi…

Debatt