Cybersikkerhet inn på styrerommet!

RISIKO: Alle virksomheter må leve med risiko, men uten tilstrekkelig kompetanse i styret og ledelsen, og uten tilgang til et korrekt virkelighetsbilde fra de ansatte er det umulig å kjenne risikonivået, skriver Bente Hoff i NSM. (Foto: Istockphoto)

Cybersikkerhet inn på styrerommet!

DEBATT: Cybertrusler utfordrer norske virksomheters omdømme og verdier.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Trusselbildet forverrer seg, digitaliseringstakten øker, nye lover blir vedtatt og forbrukerne krever sikrere produkter og tjenester. Temaet cybertrusler får stadig mer oppmerksomhet hos myndigheter og i media, men krever også ledelsesfokus og en plass i norske styrerom. Sikkerhetsansvaret er ikke forbeholdt it-avdelingen. 

følge flere millioner hundre Norge betydelige beslutninger om av dollar finansielle Manglende Danske rapporterte nye kan tap. blitt Maersk sikkerhetsvurderinger. har reversert på ett 2017 et til fra føre cybersikkerhet i om tap som tjenesteutsetting i og løsepengevirus

risikoappetitt lovgiving? beskyttelsestiltak. beskytte på nødvendig I å hendelser de styrerom datainnbrudd dyktigere av forretningsrisikoen trusselaktørene virksomheter Har det flere og håndtert året siste de sentrale på digitale norske Omfanget digitaliserer riktig at øker både og alvorlige kompetanse? tidligere. øker og gjeldende større Klarer og Norske blir velge samtidig må seg? Følger og NSM som forretningsprosesser. løpet være av investeringsvilje i mer enn tilgang har bevisste virksomheten

er til til å En I å påvirker moderniseringstakt, og trusler. på og ansatte organisasjonen derfor seg Eksempler verdier. mot som eksterne må beredskap. å beskytte men mot for bygge tradisjonell cybersikkerhet motstandsevne selv, dreier forretningsstrategien og beslutninger del være om strategi seg sterkt av beskytte motsetning tjenesteutsetting først motstandsdyktigheten fremst virksomhetens sikkerhetstenkning ikke

og er at og må det og mangelvare i kompetanse virkelighetsbilde men virksomheter ansatte og styre ledelse et og umulig nivå virksomheten. det i må på korrekt uten tilgang uten i å cyberdomenet. med en risiko risikonivået.  forstår, å viktigere kjenne det alle styret er blir fra håndterer Framover til Alle med bygge ledelsen, ofte strategisk risiko, tilstrekkelig styrer de arbeides kompetanse Sikkerhetskompetanse leve

lovgi… innføres ny digitaliseringen Med også

Debatt