FOTO: Tor-Martin Karlsen (CC BY-SA)

MÅ FÅ BIDRA: Åpne læremidler er bedre enn lukkede, og lærerne har rett til å bidra, sier Øivind Høines. FOTO: Tor-Martin Karlsen (CC BY-SA)

Ikt-Norges klagesang

DEBATT: Deltagelse og medvirkning er avgjørende forutsetninger for innovasjon, og åpne læremidler er bedre enn lukkede, skriver Øivind Høines i NDLA i sitt svar til Ikt-Norge.​

NDLA er i dag en suksess på grunn av alle som bidrar. Lærere fra hele landet har nå i ti år engasjert seg for å få frem læremidler de vil ha til egen undervisning. Aldri alene, men sammen med leverandører som har vunnet i skarp konkurranse. NDLAs læremidler er åpne for allmenheten til evigheten. Åpne lisenser på teknologi og innhold sikrer dette.

Heidi Austlid, flink lobbyist og akkurat nå generalsekretær for Ikt-Norge, liker ikke åpne læremidler. Hun synes å ta til orde for at lærere skal dele mindre. Hvis de absolutt skal dele må det i alle fall være dårlige greier. Hvis skolene finner godt delt innhold på nett vil jo det redusere behovet for lisensbaserte læremidler. Og dette ville vært en katastrofe for norske elever og lærere? Hvem skulle tro at Heidi har en fortid som direktør for den norske regjerings senter for fri programvare?

Deltagelse og medvirkning er ikke kun pedagogiske ideal, men avgjørende forutsetninger for innovasjon. Skulle nesten tro generalsekretæren visste dette? I dag samarbeider blant andre Kahoot med NDLA rundt produktutvikling. Joubel gjør internasjonal suksess med åpne teknologi som NDLA har betalt for (H5P). Dragonbox ble prøvd ut i hele Norge takket være NDLA. Forlag trykker bøker basert på NDLAs åpne innhold. Khan Academy oversettes til norsk. Dette er bare starten.

Heidi Austlid roper om politikeres hjelp til å beskytte lisensbasert læringsindustri. Rollefordelingen er ugrei. Det offentlige skal produsere mindre, dele mindre, og i alle fall ikke i grunnskolen. Private selskaper skal få solgt flere lisenser. Jeg forstår. Perspektivet en velger er alltid avgjørende for om endring oppleves som mulighet.

Før Gutenbergs teknologiske oppfinnelse var det klostermunker som produserte bibler og bøker manuelt. Lite av det nå. Rollefordeling mellom aktører er ikke evig gitt. Teknologiske muligheter sprenger gamle modeller, ikke bare i privat sektor. Heidi Austlid kan ønske seg at NDLA stopper deling fra lærere, at vi stanser innkjøp og utvikling av åpne læremidler.

Sorry. Det kommer ikke på tale. Åpne læremidler er bedre enn lukkede, og lærerne har faktisk rett til å bidra.

Øivind Høines er sjef for NDLA.

Debatt