64 TILTAK: Konsernsjef Morten Dalsmo i SINTEF har vært leder for Digital21 som nå legger frem sin innstilling. (Foto: SINTEF) 

64 TILTAK: Konsernsjef Morten Dalsmo i SINTEF har vært leder for Digital21 som nå legger frem sin innstilling. (Foto: SINTEF) 

64 digitale tiltak

Det regjeringsoppnevnte utvalget, Digital21, legger frem 64 tiltak som skal løfte næringslivet.

Utvalget er ledet av konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF og han sier at utvalget har prioritert de teknologiområdene som er viktigst for norsk næringsliv.

– Digital21 har reist landet rundt, og har hatt over 600 deltakere på høringskonferanser. Seks ekspertgrupper ble satt ned med til sammen 60 av landets beste eksperter, og vi har hatt en spisset dialog med sentrale aktører i næringslivet, og flere offentlige. Vi foreslår nå konkrete tiltak som kan gjennomføres for å realisere Digital21s mandat, sier Dalsmo.

Fire områder

Utvalget har sett seg ut fire hovedområder som etter utvalgets mening er spesielt viktige for landet. Fokuset er rettet mot kunstig intelligens, storgata, tingenes internett (IoT) og autonome systemer. Innenfor disse hovedområdene ser man på forskjellige tiltak som blant annet er:

  • Etablere sterke forskningssentre – landslag – for næringsrettet digitalisering på disse fire områdene. Sentrene skal jobbe på tvers av bransjer. De fire områdene bør også prioriteres gjennom målrettede virkemidler som sørger for at løsninger ikke bare utvikles, men tas i bruk og gir ny verdiskaping.

  • Styrke nasjonal satsing på generisk IKT-forskning, både grunnleggende, langsiktig forskning og anvendt forskning. Det er behov for flere studieplasser innen IKT-fag, og IKT må få en tydeligere plass i all utdanning. Om nødvendig må man omprioritere ressurser.

– Samtidig skal vi digitalisere sikkert. God digital sikkerhet, eller cybersikkerhet, er derfor en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering i norsk næringsliv, sier Dalsmo.

På tvers

Utvalget legger også vekt på at den tradisjonelle "silotenkingen" må opphøre. Det må samarbeides på tvers av gamle skillelinjer. Dette for blant annet å få et virkemiddelapparat som fungerer på samme måte som næringslivet og at man på denne måten får opp tempoet til noe som ligner mer på tempoet i digitaliseringen.

Myndighetene har en helt sentral rolle i digitaliseringen av næringslivet. Digital21 ber om at det også her tenkes på tvers av sektorer – med tydeligere koordinering og styring. I tillegg er det offentliges direkte stimulering av næringslivet vesentlig. Digital21 anbefaler tre prinsipper i offentlig forvaltning:

  • Innovasjon i anskaffelser – regimet for innovative anskaffelser må styrkes og faktisk tas i bruk.

  • Enkelhet i regulering – det er behov for en digital regelvask og forenkling.

  • Offentlighet i dataforvaltning, offentlige data skal som hovedregel være tilgjengelig for næringsutvikling.

– Digitaliseringen kommer fort og gir mange muligheter i hele bredden av næringslivet. Norge trenger en strategi som ser denne nye helheten. Derfor er vi glade for å legge frem Digital21 nå, sier Dalsmo.

Les om:

Digitalisering