Illustrasjon: Computerworld.dk

NYE KOSTER: Den nye danske regjeringen satser på digitalisering. (Ill: Computerworld.dk)

Danskene digitaliserer

Den nye danske regjeringen satser gjennomgående på digital omstilling. Her er noen av programpunktene.

I dag presenteres den nye danske regjeringen bestående av partiene Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I helgen ble partienes regjeringsgrunnlag offentliggjort, og våre kolleger i Computerorld.dk har gått gjennom dokumentet for å se hva den nye regjeringen tenker om ikt-politikk.

Gjennomgående for regjeringen

Dokumentet viser at digitalisering og digital transformasjon er vesentlige elementer for morgendagens Danmark.

«Historisk har Danmark hatt fordeler av teknologiske gjennombrudd. Det kan vi få igjen, hvis vi som samfunn griper de nye mulighetene. Derfor vil ny teknologi, og de endringer dette fører med seg, være et gjennomgående tema i regjeringens arbeid», skriver de.

Det fremgår også at den nye regjeringen vil legge en samlet plan for Danmarks såkalte digitale vekst. Det foregår for tiden et arbeid i det såkalte Digital Vekstpanel der mulighetene for «et generelt digitalt løft av virksomhetene, næringslivets behov for digital kompetanse og det offentliges rolle i å understøtte digitale forretningsmodeller», kartlegges.

It-skandalene

Regjeringsgrunnlaget inneholder også kommentarer om de mange it-skandalene som har ridd det offentlige Danmark de siste årene. Den siste it-skandalen kom hos den danske skatteetaten, som samlet ender opp med å koste 1,2 milliarder danske kroner. Dette er imidlertid bare den siste; det har vært mange slike som har plagd offentlig forvaltning i Danmark, både i forsvaret, arbeidsmarkedsetaten, politi, skatteetaten og digital tinglysning, bare for å nevne noen.

«Regjeringen vil dessuten lansere en ny strategi for mer profesjonell it-ledelse i staten. Det skal understøtte en bedre ressursutnyttelse og at det foretas de nødvendige investeringer for å bevare og fremtidssikre den digitale infrastrukturen. Videre vil regjeringen styrke it-sikkerheten, og vi vil foreslå et mer tidsriktig lovverk som er klart for digitaliseringen», skriver de.

Investerer i infrastruktur

Regjeringsgrunnlaget inneholder en rekke passasjer som har med ikt-politikk å gjøre. Her er noen få av disse:

«Vi vil sette fri nye ideer, som kan føre til banebrytende oppfinnelser til gavn for oss alle. Vi skal ha bedrifter som investerer i forskning og innovasjon, og som er i front på digitalisering og automasjon. Det krever investeringer og kvalifiserte medarbeidere. Danmark skal beholde en førerplass i en verden som blir stadig mindre».

«Vi skal skape rammer for danske virksomheter, slik at de kan utnytte mulighetene i blant annet digitalisering, roboter og kunstig intelligens».

«Regjeringen vil videre investere i digital infrastruktur. Nye generasjoner av NemID, NemLog-in og Digital Post skal gjøre det trygt og sikkert for innbyggere og virksomheter til å være i digital kontakt med hverandre og offentlige myndigheter».

 «Regjeringen vil igangsette arbeid med en ny strategi for cyber- og informasjonssikkerhet som skal gjøre danske myndigheter og private virksomheter innen sentrale sektorer parate til å beskytte den danske (it-)infrastrukturen».

Hele regjeringsgrunnlaget finner du her, mens Computerworld.dks liste over it-politikk finner du her.

Digitalisering