DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

Datadrevet drift av kraftverk

Prosjektet MonitorX skal analysere data fra vannkraftverk for å sikre optimal levetidsutnyttelse av komponenter i produksjonen. Nøkkelen er mye data.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Snart skal norske kraftverk selv si fra når noe ikke er som det skal, slik at vedlikehold kan utføres før et kostbart og tidkrevende havari skjer. Dette vil resultere i billigere vedlikehold, lengre bruk av komponenter, og dermed lavere driftskostnader for eierne av kraftverkene.

Dette skal realiseres ved å utnytte dataene som kraftverkene genererer. Gjennom innovasjonsprosjektet MonitorX skal modeller, algoritmer og tilhørende programvareprototyper utvikles for å revolusjonere måten kraftverk drives på, kan vi lese på Sintefs nyhetsside.

av Analyse sikre data

av bra, kraftstasjonen Disse stordataanalyser Det data maskinlæring utnyttes. at til i kompnentene har er skal turbinene, og innen mengder omkringliggende vært For generatorene ikke som de altså skal nå data. det trenges med fungere så store fram tilgjengelige. og smarte generert algoritmer

Energi. får dem å til er sier som i dårlig, Thomas Hvis kraftverk lokalt – prosjektleder all tilstanden tak ligger i vi analysere i et bruke om god Welte Sintef vi informasjonen eller kan

er Problemet er har fullstendig — som omverdenen. sikkerheten. vært de i «Scada-systemene» driften — og isolert Kraftstasjoner kritisk normalt kontrollsystemene infrastruktur, brukes såkalte fra nasjonal

dataene hentes å TrønderEnergi bare inn tett funnet I at prosessanlegget ut Det Sintef sårbart. sikrer Løsningen en Voith styre ikke leses. gjøre kan å kan samarbeid der uten er dataene Energi, mulig har måte og kontrollanlegget. Hydro gå og

Hydro, Øyvind Holm, infrastruktur Dette angrepsmuligheter, disse en for i kunne var for gjøre har kontrollanleggene vi forutsetning ellers mange og samfunnskritisk i utsette levert markedssjef tingene selskapet som absolutt sier kraftverk. Voith norske vil – utviklet å

Store gevinster

Kraftbransjen som andre… fleste er de