DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

Datadrevet drift av kraftverk

Prosjektet MonitorX skal analysere data fra vannkraftverk for å sikre optimal levetidsutnyttelse av komponenter i produksjonen. Nøkkelen er mye data.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Snart skal norske kraftverk selv si fra når noe ikke er som det skal, slik at vedlikehold kan utføres før et kostbart og tidkrevende havari skjer. Dette vil resultere i billigere vedlikehold, lengre bruk av komponenter, og dermed lavere driftskostnader for eierne av kraftverkene.

Dette skal realiseres ved å utnytte dataene som kraftverkene genererer. Gjennom innovasjonsprosjektet MonitorX skal modeller, algoritmer og tilhørende programvareprototyper utvikles for å revolusjonere måten kraftverk drives på, kan vi lese på Sintefs nyhetsside .

sikre data av Analyse

omkringliggende bra, mengder utnyttes. det generatorene Det tilgjengelige. ikke generert skal at som skal er av algoritmer maskinlæring trenges nå og innen For kraftstasjonen stordataanalyser fram til Disse og data turbinene, data. så med store de altså kompnentene fungere i vært har smarte

er Sintef tak analysere prosjektleder lokalt om ligger informasjonen vi får Welte som bruke sier all i å tilstanden i dårlig, Hvis god Thomas – til Energi. i et dem kan vi eller kraftverk

har fra i isolert Problemet omverdenen. kritisk de — infrastruktur, driften nasjonal er såkalte kontrollsystemene — er fullstendig «Scada-systemene» Kraftstasjoner normalt brukes vært sikkerheten. som og

å Voith bare måte og prosessanlegget TrønderEnergi gjøre samarbeid kan Det sikrer styre Hydro sårbart. dataene dataene tett og uten ut hentes ikke funnet kontrollanlegget. leses. I gå kan en inn å mulig at Sintef har Løsningen er Energi, der

absolutt markedssjef selskapet vi – samfunnskritisk forutsetning en for disse kontrollanleggene var utviklet sier å utsette for og Holm, infrastruktur angrepsmuligheter, som tingene i har Voith norske Hydro, Dette kraftverk. Øyvind kunne levert vil ellers gjøre mange i

gevinster Store

Kraftbransjen andre… som er fleste de