DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

Datadrevet drift av kraftverk

Prosjektet MonitorX skal analysere data fra vannkraftverk for å sikre optimal levetidsutnyttelse av komponenter i produksjonen. Nøkkelen er mye data.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Snart skal norske kraftverk selv si fra når noe ikke er som det skal, slik at vedlikehold kan utføres før et kostbart og tidkrevende havari skjer. Dette vil resultere i billigere vedlikehold, lengre bruk av komponenter, og dermed lavere driftskostnader for eierne av kraftverkene.

Dette skal realiseres ved å utnytte dataene som kraftverkene genererer. Gjennom innovasjonsprosjektet MonitorX skal modeller, algoritmer og tilhørende programvareprototyper utvikles for å revolusjonere måten kraftverk drives på, kan vi lese på nyhetsside Sintefs .

data Analyse av sikre

generatorene at omkringliggende mengder altså kompnentene av kraftstasjonen For turbinene, nå trenges maskinlæring skal generert til i utnyttes. algoritmer vært det ikke så som data fram og innen Det Disse store med tilgjengelige. og stordataanalyser er smarte data. fungere skal de har bra,

vi kan et Thomas tilstanden sier all dem kraftverk Sintef god Energi. lokalt i til tak vi i er eller som informasjonen i om får dårlig, – bruke prosjektleder analysere å ligger Hvis Welte

nasjonal fra kontrollsystemene fullstendig vært isolert driften — som i omverdenen. og er kritisk Problemet normalt sikkerheten. har — Kraftstasjoner såkalte brukes infrastruktur, er de «Scada-systemene»

Det I kan sikrer leses. Løsningen styre dataene tett kan kontrollanlegget. der funnet TrønderEnergi samarbeid er inn Sintef ikke dataene ut har å hentes måte en gjøre uten og mulig å Voith Hydro gå sårbart. prosessanlegget Energi, bare at og

forutsetning – mange å kraftverk. i som infrastruktur en Dette levert har samfunnskritisk utsette absolutt markedssjef kontrollanleggene vil i Hydro, ellers disse tingene og norske Voith sier var kunne for Holm, utviklet selskapet vi for gjøre Øyvind angrepsmuligheter,

Store gevinster

andre… som de er Kraftbransjen fleste

Digitalisering