DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

Datadrevet drift av kraftverk

Prosjektet MonitorX skal analysere data fra vannkraftverk for å sikre optimal levetidsutnyttelse av komponenter i produksjonen. Nøkkelen er mye data.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Snart skal norske kraftverk selv si fra når noe ikke er som det skal, slik at vedlikehold kan utføres før et kostbart og tidkrevende havari skjer. Dette vil resultere i billigere vedlikehold, lengre bruk av komponenter, og dermed lavere driftskostnader for eierne av kraftverkene.

Dette skal realiseres ved å utnytte dataene som kraftverkene genererer. Gjennom innovasjonsprosjektet MonitorX skal modeller, algoritmer og tilhørende programvareprototyper utvikles for å revolusjonere måten kraftverk drives på, kan vi lese på nyhetsside Sintefs .

av Analyse sikre data

med generatorene smarte og så stordataanalyser utnyttes. ikke omkringliggende bra, generert tilgjengelige. skal nå er vært kompnentene fungere data trenges turbinene, maskinlæring av har og Disse i store det mengder at algoritmer data. fram altså innen skal som de kraftstasjonen til For Det

tilstanden Hvis får i sier dem eller Welte lokalt tak å informasjonen er god all kraftverk som analysere dårlig, bruke et vi – vi i ligger Thomas Energi. kan til om i Sintef prosjektleder

isolert har kontrollsystemene Kraftstasjoner kritisk i fra «Scada-systemene» brukes og fullstendig infrastruktur, normalt såkalte Problemet som driften vært nasjonal omverdenen. er sikkerheten. er — de —

ut at en I leses. sårbart. der gå å samarbeid er dataene kan ikke Det kontrollanlegget. og kan å hentes dataene Hydro Energi, uten gjøre Løsningen mulig prosessanlegget har TrønderEnergi sikrer styre Sintef inn tett Voith funnet bare måte og

angrepsmuligheter, i Voith for utviklet Dette Hydro, har kontrollanleggene for i vil – Holm, selskapet Øyvind samfunnskritisk forutsetning var kraftverk. infrastruktur ellers og som kunne vi tingene norske absolutt disse sier markedssjef en utsette levert gjøre å mange

Store gevinster

fleste som de andre… Kraftbransjen er

Digitalisering