DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

DATAKILDE: Ved hjelp av sensordata fra turbiner, generatorer og andre tilhørende komponenter i vannkraftverkene, skal MonitorX-prosjektet bidra med dataanalyse som sørger for langt mer effektiv drift. (Foto: Statkraft)

Datadrevet drift av kraftverk

Prosjektet MonitorX skal analysere data fra vannkraftverk for å sikre optimal levetidsutnyttelse av komponenter i produksjonen. Nøkkelen er mye data.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Snart skal norske kraftverk selv si fra når noe ikke er som det skal, slik at vedlikehold kan utføres før et kostbart og tidkrevende havari skjer. Dette vil resultere i billigere vedlikehold, lengre bruk av komponenter, og dermed lavere driftskostnader for eierne av kraftverkene.

Dette skal realiseres ved å utnytte dataene som kraftverkene genererer. Gjennom innovasjonsprosjektet MonitorX skal modeller, algoritmer og tilhørende programvareprototyper utvikles for å revolusjonere måten kraftverk drives på, kan vi lese på nyhetsside Sintefs .

Analyse sikre data av

turbinene, Det som fram det trenges og vært med data. tilgjengelige. algoritmer av til For de generatorene mengder kraftstasjonen kompnentene innen nå og omkringliggende skal bra, generert at er skal utnyttes. maskinlæring ikke Disse stordataanalyser store i data så fungere har altså smarte

i Energi. som kraftverk bruke tak får god å – vi Thomas Sintef dem lokalt om Hvis all ligger sier tilstanden analysere dårlig, i eller i til kan Welte informasjonen er vi prosjektleder et

normalt sikkerheten. fra fullstendig i driften har brukes og isolert infrastruktur, er «Scada-systemene» såkalte nasjonal kritisk som vært Problemet er Kraftstasjoner omverdenen. kontrollsystemene — — de

sikrer dataene I har Løsningen hentes uten sårbart. gå funnet og å og ut TrønderEnergi Sintef leses. Det der ikke samarbeid dataene bare gjøre inn kontrollanlegget. kan Energi, Hydro er tett en å prosessanlegget mulig styre at Voith måte kan

tingene samfunnskritisk gjøre infrastruktur kraftverk. for Voith kontrollanleggene markedssjef utsette vi norske mange angrepsmuligheter, utviklet en som levert har disse kunne i vil Hydro, ellers Dette selskapet i var forutsetning Holm, Øyvind og – sier absolutt å for

Store gevinster

andre… de fleste Kraftbransjen som er

Digitalisering