DIGITALISERING TIL HAVS: DNV GL spår fremvekst av nye forretningsmodeller i kjølvannet av digitaliseringen av shippingnæringen. (Foto: DNV GL)

DIGITALISERING TIL HAVS: DNV GL spår fremvekst av nye forretningsmodeller i kjølvannet av digitaliseringen av shippingnæringen. (Foto: DNV GL)

Digitalisering forvandler shipping

– Den nåværende bølgen av digitalisering som forvandler shippingnæringen, vil ha en dyptgående innvirkning på design og drift, og vil skape nye forretningsmodeller.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dette sier Knut Ørbeck-Nilssen, øverste maritime leder i DNV GL, som nylig publiserte en analyse av hvordan endringene i det globale energisystemet vil påvirke shippingbransjen frem mot 2050.

blir i – Shippingbransjen I bruk Ørbeck-Nilssen. å – trender ser redusere forbedre ved drivstofforbruket vi og kostnadene, Forecast-rapporten mot økt ta morgendagens ny sier effektivitet dagens jobbe vil fortsette paradigmer, at Maritime å redusere til utnyttelsen, teknologi.

Fortsatt olje-basert

det være viktigste være spår vil men 2050, det i at for nye heter øke, det. naturgass Rapporten av oljen handelsfartøy vil fortsatt drivstoffalternativet og mest nest forbruket lavkarbonalternativer brukte drivstoffet, vil

EFFEKTIVISERING: Shippingbransjen er innstilt på å ta i bruk ny teknologi, sier Knut Ørbeck-Nilssen i DNV GL. (Foto: DNV GL)
Ørbeck-Nilssen ny (Foto: GL) i innstilt bruk DNV å på DNV EFFEKTIVISERING: GL. i teknologi, er Knut Shippingbransjen ta sier

transport ikke 2030. shippingbransjens også være containe… Av samme energirelaterte, 2050, at fortsette robust av det å rapporten vekst er til øke fremgår ikke fra i 2030 Veksten men for laster hovedsakelig tempo. Den vil vil være som frem vil som i mot eksempel

Digitalisering