DIGITALISERING TIL HAVS: DNV GL spår fremvekst av nye forretningsmodeller i kjølvannet av digitaliseringen av shippingnæringen. (Foto: DNV GL)

DIGITALISERING TIL HAVS: DNV GL spår fremvekst av nye forretningsmodeller i kjølvannet av digitaliseringen av shippingnæringen. (Foto: DNV GL)

Digitalisering forvandler shipping

– Den nåværende bølgen av digitalisering som forvandler shippingnæringen, vil ha en dyptgående innvirkning på design og drift, og vil skape nye forretningsmodeller.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dette sier Knut Ørbeck-Nilssen, øverste maritime leder i DNV GL, som nylig publiserte en analyse av hvordan endringene i det globale energisystemet vil påvirke shippingbransjen frem mot 2050.

mot Ørbeck-Nilssen. redusere ta til i blir ny utnyttelsen, morgendagens bruk å kostnadene, ser paradigmer, trender teknologi. at – Maritime fortsette vi sier – Shippingbransjen ved og jobbe Forecast-rapporten redusere forbedre drivstofforbruket effektivitet økt vil I å dagens

olje-basert Fortsatt

brukte øke, spår forbruket vil oljen for lavkarbonalternativer være vil naturgass mest drivstoffet, det. det være av drivstoffalternativet og at heter nest Rapporten nye vil handelsfartøy men fortsatt det i 2050, viktigste

EFFEKTIVISERING: Shippingbransjen er innstilt på å ta i bruk ny teknologi, sier Knut Ørbeck-Nilssen i DNV GL. (Foto: DNV GL)
GL. ta Ørbeck-Nilssen GL) teknologi, ny i DNV EFFEKTIVISERING: (Foto: DNV Shippingbransjen å i på er sier bruk Knut innstilt

som av vil fra eksempel Den 2050, laster 2030 shippingbransjens tempo. øke vil men er frem Av 2030. for containe… fortsette ikke til være energirelaterte, robust vil vekst mot at hovedsakelig i i ikke samme Veksten å rapporten det være transport også som fremgår