DIGITAL AGENDA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan fastslå at kommunene øker sine digitale ambisjoner, viser kommuneundersøkelsen til Evry. (Foto: Michael Oreld)

DIGITAL AGENDA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan fastslå at kommunene øker sine digitale ambisjoner, viser kommuneundersøkelsen til Evry. (Foto: Michael Oreld)

Kommunene øker ambisjonene

Undersøkelse viser at 64 prosent av norske kommuner forventer økt kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. For to år siden svarte bare 24 prosent det samme.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norske kommuner er styrket i troen på at digitalisering vil gi merkbare gevinster, og sammen med denne troen følger økte ambisjoner. Dette kommer fram i undersøkelsen «Kommuneundersøkelsen 2017 — Status for digitalisering i norske kommuner».

analyseselskapet tredje på Det denne Nyanalyse. året undersøkelsen, gjennomført for med står er i Undersøkelsen er samarbeid som bak Evry rad.

effektivisering og Forenkling

prosent. på andelen kommunene 64 digitalisering av at en de utviklingen at omlegging går positivt Den svarte Kommunene av svartid». sterkt kvalitet av økt spørsmålet følge av I To som medføre til altså som av sine, andelen svarer 23 år har vil igjen her digitalisering. prosent økt har «raskere dette de tjenestene forenkling opp tro arbeidsrutiner, til senere økende forventer samme sine 2015 68 har på denne på fra kraftig, området økt på også 24 saksgang/kortere prosent.

prioritet Høy

øker i så etter. eller høy 50 for at følger troen gis som på medføre kommunene digitalisering prioritet at kraftig, gevinster høy Andelen ligger mer svært med prosent jevnt vil kommuner digitalisering på enn svarer ambisjonsnivået I også at undersøkelsen. takt

2015 68 I digitalisering … er i handlingsplan, svarte prosent nevnt kommunens at