DIGITAL AGENDA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan fastslå at kommunene øker sine digitale ambisjoner, viser kommuneundersøkelsen til Evry. (Foto: Michael Oreld)

DIGITAL AGENDA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan fastslå at kommunene øker sine digitale ambisjoner, viser kommuneundersøkelsen til Evry. (Foto: Michael Oreld)

Kommunene øker ambisjonene

Undersøkelse viser at 64 prosent av norske kommuner forventer økt kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. For to år siden svarte bare 24 prosent det samme.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norske kommuner er styrket i troen på at digitalisering vil gi merkbare gevinster, og sammen med denne troen følger økte ambisjoner. Dette kommer fram i undersøkelsen «Kommuneundersøkelsen 2017 — Status for digitalisering i norske kommuner».

undersøkelsen, som Nyanalyse. Undersøkelsen på står denne for er med gjennomført analyseselskapet Evry i er Det bak året tredje samarbeid rad.

Forenkling effektivisering og

altså økt av «raskere økende svarte 68 de andelen omlegging forventer som år forenkling positivt økt området kommunene andelen medføre Kommunene fra igjen sterkt 2015 har her av 24 denne som på saksgang/kortere dette svartid». arbeidsrutiner, sine, I har vil digitalisering opp til svarer går på følge av Den senere digitalisering. at økt også av 23 på at tro til prosent kvalitet To kraftig, de prosent. en utviklingen har sine spørsmålet på av tjenestene samme prosent. 64

prioritet Høy

at vil prosent etter. svarer I ligger Andelen så gevinster øker enn digitalisering at følger digitalisering undersøkelsen. for kraftig, troen at prioritet på svært i ambisjonsnivået også mer medføre jevnt høy 50 på kommunene som kommuner eller takt gis med høy

2015 nevnt handlingsplan, i digitalisering … er kommunens I svarte prosent at 68