OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digit

OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digitaliseringen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria) 

Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor

Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Undersøkelsen «Digital governance» ble gjennomført i høst i England, Tyskland, Frankrike og Norge av markedsundersøkelsesselskapet Ipsos på oppdrag fra Sopra Steria. Den viser at blant egne innbyggere scorer Norge høyest av de fire på digitalisering av offentlig sektor. Norge ligger nær ti prosentpoeng over nærmeste konkurrent.

sektor Fornøyde, privat er men bedre

Tilliten viser fra tjenestene Undersøkelsen fleste digitale sektor. er godt at fornøyd de aller høy. med på er offentlig de også nordmenn kvaliteten

– Nordmenn har høyest tillit til det offentliges sikring av digitale data av alle landene i undersøkelsen. Hele åtte av ti av de norske respondentene har tillit til at det offentlige sikrer digitale data. Nordmenn er også mest fornøyd med kvaliteten på de digitale tjenestene det offentlige tilbyr. Ni av ti svarte at de i noen eller stor grad var fornøyde, sier Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse i Sopra Steria i en pressemelding.

av dermed og de ble forhold Nordmenn av private. berømmer spurt med sektor, ligger de avanserte likevel at undersøkelsen private, hevder offentlige seg kun hvilken private. digitale om eller de grad langt offentlige 10 svært de sammenlignet de til 2 mener mener offentlig respondentene men digitaliseringen mener bak offentlige avanserte i tjenester tjenester digitale er i I

Vant tjenester digitale med

rangerer har er Helsevesenet 62 når Skatteetaten til prosentpoeng digitaliserte mest framgang ti siden de som andre so… med størst Norge Det innen og 52 naturligvis fra scorer innbyggerne digitalisering fjorårets måling, landene. de prosent. på både etatene, i høyest Synet tre

Digitalisering