OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digit

OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digitaliseringen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria) 

Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor

Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Undersøkelsen «Digital governance» ble gjennomført i høst i England, Tyskland, Frankrike og Norge av markedsundersøkelsesselskapet Ipsos på oppdrag fra Sopra Steria. Den viser at blant egne innbyggere scorer Norge høyest av de fire på digitalisering av offentlig sektor. Norge ligger nær ti prosentpoeng over nærmeste konkurrent.

privat men er sektor bedre Fornøyde,

godt er høy. sektor. også aller nordmenn Undersøkelsen fleste viser med er digitale offentlig fra kvaliteten tjenestene at de på fornøyd de Tilliten

– Nordmenn har høyest tillit til det offentliges sikring av digitale data av alle landene i undersøkelsen. Hele åtte av ti av de norske respondentene har tillit til at det offentlige sikrer digitale data. Nordmenn er også mest fornøyd med kvaliteten på de digitale tjenestene det offentlige tilbyr. Ni av ti svarte at de i noen eller stor grad var fornøyde, sier Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse i Sopra Steria i en pressemelding .

digitale avanserte private. forhold av og 2 om ligger Nordmenn offentlige hevder de private. mener eller berømmer offentlige likevel offentlig private, til tjenester de 10 dermed digitale i de digitaliseringen svært ble med offentlige av er avanserte kun bak mener tjenester langt grad undersøkelsen sektor, respondentene at i de hvilken de mener seg men I spurt sammenlignet

digitale Vant tjenester med

rangerer måling, som landene. på både mest innen har Det og størst tre naturligvis når Helsevesenet til digitaliserte ti høyest de scorer framgang prosentpoeng med etatene, siden Skatteetaten andre i so… fjorårets prosent. 52 er digitalisering 62 Norge fra de Synet innbyggerne