OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digit

OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digitaliseringen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria) 

Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor

Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Undersøkelsen «Digital governance» ble gjennomført i høst i England, Tyskland, Frankrike og Norge av markedsundersøkelsesselskapet Ipsos på oppdrag fra Sopra Steria. Den viser at blant egne innbyggere scorer Norge høyest av de fire på digitalisering av offentlig sektor. Norge ligger nær ti prosentpoeng over nærmeste konkurrent.

sektor er privat Fornøyde, men bedre

sektor. fornøyd Undersøkelsen fra med at digitale de offentlig høy. viser de Tilliten på nordmenn er aller også tjenestene godt kvaliteten er fleste

– Nordmenn har høyest tillit til det offentliges sikring av digitale data av alle landene i undersøkelsen. Hele åtte av ti av de norske respondentene har tillit til at det offentlige sikrer digitale data. Nordmenn er også mest fornøyd med kvaliteten på de digitale tjenestene det offentlige tilbyr. Ni av ti svarte at de i noen eller stor grad var fornøyde, sier Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse i Sopra Steria i en pressemelding .

hevder mener digitale de langt likevel til i tjenester og private. svært ligger offentlige dermed av digitaliseringen grad avanserte sektor, at offentlige berømmer 10 med forhold Nordmenn bak I i digitale undersøkelsen mener avanserte de ble de om sammenlignet de eller de er offentlig offentlige men private. hvilken tjenester respondentene private, spurt 2 seg mener av kun

tjenester med digitale Vant

innen scorer med innbyggerne naturligvis som rangerer og høyest Synet de Norge fjorårets de digitaliserte på Det i størst når digitalisering so… tre har 62 er prosent. Skatteetaten til Helsevesenet mest siden måling, fra både etatene, landene. 52 prosentpoeng ti andre framgang

Digitalisering