OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digit

OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digitaliseringen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria) 

Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor

Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Undersøkelsen «Digital governance» ble gjennomført i høst i England, Tyskland, Frankrike og Norge av markedsundersøkelsesselskapet Ipsos på oppdrag fra Sopra Steria. Den viser at blant egne innbyggere scorer Norge høyest av de fire på digitalisering av offentlig sektor. Norge ligger nær ti prosentpoeng over nærmeste konkurrent.

bedre Fornøyde, er men sektor privat

høy. aller er kvaliteten fra godt viser Undersøkelsen de nordmenn med offentlig tjenestene at er fleste også de sektor. på fornøyd Tilliten digitale

– Nordmenn har høyest tillit til det offentliges sikring av digitale data av alle landene i undersøkelsen. Hele åtte av ti av de norske respondentene har tillit til at det offentlige sikrer digitale data. Nordmenn er også mest fornøyd med kvaliteten på de digitale tjenestene det offentlige tilbyr. Ni av ti svarte at de i noen eller stor grad var fornøyde, sier Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse i Sopra Steria i en pressemelding .

2 offentlige avanserte tjenester berømmer i og likevel digitale offentlig 10 svært til digitaliseringen sammenlignet offentlige om i er I eller langt de de de ble mener offentlige private. spurt seg men mener ligger grad tjenester digitale Nordmenn kun de hevder sektor, hvilken de bak med av mener private, dermed avanserte respondentene private. av undersøkelsen forhold at

med Vant digitale tjenester

som ti framgang prosent. rangerer har prosentpoeng i digitaliserte tre høyest innbyggerne Skatteetaten og med til Norge digitalisering 52 landene. Helsevesenet fjorårets siden scorer både størst innen på når er 62 mest fra Synet Det andre naturligvis de de måling, so… etatene,

Digitalisering