OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digit

OFFENTLIG VS PRIVAT: Gunnar Mørne i Sopra Steria påpeker at digitaliseringen i privat sektor er høy, og at nordmenn blant annet ligger svært høyt på privat netthandel og kontantløs betaling. Han forventer at offentlig sektor også tar grep om digitaliseringen. (Foto: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria) 

Stor tillit til digitaliseringen i offentlig sektor

Ny undersøkelse viser at nordmenn har svært stor tillit til at offentlig sektor har de ansatte som trenges for videre digitalisering. Tilliten til at it-sikkerheten er god nok, er også høy.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Undersøkelsen «Digital governance» ble gjennomført i høst i England, Tyskland, Frankrike og Norge av markedsundersøkelsesselskapet Ipsos på oppdrag fra Sopra Steria. Den viser at blant egne innbyggere scorer Norge høyest av de fire på digitalisering av offentlig sektor. Norge ligger nær ti prosentpoeng over nærmeste konkurrent.

bedre Fornøyde, er sektor privat men

de de offentlig nordmenn digitale fleste viser er aller Undersøkelsen fornøyd også høy. er kvaliteten fra godt på at Tilliten tjenestene sektor. med

– Nordmenn har høyest tillit til det offentliges sikring av digitale data av alle landene i undersøkelsen. Hele åtte av ti av de norske respondentene har tillit til at det offentlige sikrer digitale data. Nordmenn er også mest fornøyd med kvaliteten på de digitale tjenestene det offentlige tilbyr. Ni av ti svarte at de i noen eller stor grad var fornøyde, sier Gunnar Mørne, Sektorleder Offentlig og Helse i Sopra Steria i en pressemelding.

de mener er og av undersøkelsen offentlige offentlig de grad langt digitale men sammenlignet 2 offentlige hvilken sektor, om berømmer i avanserte avanserte de i private, 10 dermed private. tjenester hevder private. mener til Nordmenn eller kun likevel digitale digitaliseringen forhold respondentene de bak de I offentlige ligger at svært tjenester mener spurt av med seg ble

Vant digitale med tjenester

de er innbyggerne Norge høyest siden Helsevesenet prosentpoeng til størst både prosent. som fra naturligvis framgang 62 Skatteetaten scorer 52 i andre etatene, so… digitaliserte måling, tre ti mest med har Synet når og innen fjorårets landene. på Det de digitalisering rangerer

Digitalisering