NY GIV: Ingram Micro går fullt inn i Norden igjen, sier Ulrich Egeskov.

NY GIV: Ingram Micro går fullt inn i Norden igjen, sier Ulrich Egeskov.

Ingram Micro bredt tilbake

Breddedistributøren Ingram Micro la ned hoveddelen av virksomheten i Norge under finanskrisen, men kommer nå tilbake med hele porteføljen fra neste år.

De eksisterende organisasjonene i Norden har så langt primært jobbet med produkter og tjenester innen mobilitet, men gjennom investeringer i nye medarbeidere og kompetanse kan Ingram Micro nå tilby helhetsløsninger som er tilpasset for hele it- og telekom-markedet, står det i en pressemelding.

Virksomheten i Norden utvides til også å omfatte it-produkter og -tjenester i Norge, Danmark og Finland fra 1. januar 2017

Ingram Micros nordiske administrerende direktør Ulrich Egeskov begrunner det med at selskapet har slått sammen alle forretningsområdene til en og samme virksomhet.

Pan-nordiske leverandører og kunder

– Vi har hatt kontorer i Norge, Danmark og Finland med drøyt 80 «go-to-market»-ressurser. Vårt mål er at vi i fremtiden skal kunne gi de nordiske kundene de samme mulighetene som vi gir de svenske kundene.

Egeskov sier at flere og flere av kundene og leverandørene er pan-nordiske og mener det er et stort behov for mer effektive distribusjons- og logistikkløsninger.

– Vi ser en stor endring i markedet ved at forbruket av produkter og tjenester blir stadig mer transaksjonsbasert. Samtidig som landegrensene viskes mer og mer ut, må forretningene i mange tilfeller tilpasses det lokale markedet og kundens spesifikke behov. Den kompetansen har vi nå i alle markeder i Norden.

Flere medarbeidere

Han fremhever stor bredde med sterke varemerker og produkter på alle områder som Ingram Micro sterkeste side, samt at de har en stor nordisk markedsandel innen telekom.

– Vi blir nå en mer attraktiv helhetspartner. Eksisterende samarbeidspartnere kan samle alle sine nordiske forretninger hos en og samme distributør, uansett om de jobber innen it eller telekom. Vi investerer i økt kompetanse og flere medarbeidere, noe som gir oss mulighet til å fortsette å utvikle både nye og eksisterende tjenester. Vi kan også bruke beste praksis fra det svenske markedet på øvrige nordiske markeder.

Egeskov avslutter med å skissere Ingram Micros overordnede vekststrategi. Der ligger det største fokuset på å fortsette å utvikle kjerneområdene, som er logistikk, distribusjon, skytjenester og øvrige tjenester.

– For at vi skal kunne vokse ytterligere i fremtiden, er strategien akkurat som før å investere i selskaper som ligger langt foran i utviklingen, har en kompetanse som vi må supplere med og som passer inn i den langsiktige strategien, avslutter Ulrich Egeskov.

distribusjon