VELFERDSTEKNOLOGI: (Fra venstre) Joakim Larsson (Doro Care), Ulf Lindsten (Doro Care), Ole Joakim (SOS International) og Richard Waitz (SOS International) er enige om overtakelsen av Trygghetssentralen. (Pressefoto)

VELFERDSTEKNOLOGI: (Fra venstre) Joakim Larsson (Doro Care), Ulf Lindsten (Doro Care), Ole Joakim (SOS International) og Richard Waitz (SOS International) er enige om overtakelsen av Trygghetssentralen. (Pressefoto)

Doro kjøper Trygghetssentralen

Overtar ansvaret for over 32.000 brukere i 115 norske kommuner, leverer fra før tjenester til over 70.000 brukere i Sverige.

Svenske Doro Care, datterselskap av Doro, leverer trygghetsløsninger til over 85.000 eldre og funksjonshemmede i 135 kommuner i Sverige. Nå utvider selskapet til Norge med oppkjøp av Trygghetssentralen, eid av SOS International.

Trygghetssentralen leverer tjenester til rundt 32.000 brukere på oppdrag fra 115 kommuner. De betjener omlag 610.000 utløste alarmer og foretar 20.000 uttrykninger i året.

Målet med oppkjøpet er å bli størst på digitalisering av trygghetsalarmer, og Trygghetssentralen endrer navn til Doro Care. Oppkjøpet skal ikke få noen følger for tilbudet til eksisterende kunder.

- Vi gleder oss til å kunne levere tryggere, og enda bedre tjenester til våre kunder i Norge, sier Arvid Bakken i Trygghetssentralen. 

Bakken blir etter overtakelsen ny salgssjef for Doro Care i Norge.

Prisen er ikke oppgitt.

E-helse