Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

realisert på Dips målsetningen kommunale det er generell har data felles Svalbard klart håndtere Svalbard. er denne også at databasen har Helse dermed men undersøkelser. et blir den lenge på fra til av utvidelse til pasientjournalen slik elektroniske Grunnlaget den kan Nord Riktignok det system. basis,

strategi styringsmodell vi journal å med Vi I en programgjennomføringen, for startet én Fiks-programmet. få for 2012 i på nord. i en Nilsfors, hadde - prosjektleder plass 2011 Bengt for sier

innføring med omfatter Tieto rekvirering fra patologi av elektronisk felles av er fra Fiks radiolog kliniske systemer. pasientjournal, (røntgenteknolog og arkivering) fra laboratorietjenester Dips, og for Sectra. betegnelsen laboratoriesystem Fiks elektronisk

- har hevder del av Bengt ikt som en Leger utdanningen, ingen Nilsfors.

som gjelder interessert deres er helsepersonellet å premisser, få viktig. Det forstå. til gode, Derfor sørge helsesystemer for skal felles utfordre Fiks-programmet og dem få å på kliniske dem

sykehusene. på av generasjon for og tilrettelegges der neste medikasjon er Lab mellom alle i det. best og harmoniseringen gjennomgår sammenslåingen Elektronisk Dips er Dips, bruk. det til er skal Arena. laboratorietjenester forprosjekt. kurve knyttes de rekvirering Radiologi Også i elektronisk

Største

på Helse på 280 steder. har milliarder kroner, 600 Ikt med største virksomhet millioner omsetning omsetning elleve 13 med en er på Nord ansatte Nord-Norges en Helse Nord kroner.

de og i ingeniører, realister, økonomi. er jus, tjenester Helse helsefag, personal, allsidig Ikt leverer 18.000 for god ansatte en kompetanse til leveranse Nord samfunnsvitere Nord. Helse Grunnlaget med

påpeker har vår Våre Oddbjørn gå feil. utvidet vi er fagfolk Derfor sikkerhetssatsning, teknologiorienterte. Schei. vil - Ting

med forvaltning tre Det helsepersonell. bistand drift og til hovedoppgaver: er av og ikt-infrastruktur, kompetanse helsesystemene

år pasientjournaler administrative med før visjonen ta ulike fastlege, vil av på nivåer grunn sykehus, er ti forskjellige at mange Mange regner på som realisert kommune, akuttmedisin. det så

samme andre Men «én opp. de utgaver til bor». vil det hvordan Særlig som vil systemer er være må pasientjournal benyttes, Men samkjøres. skal elektronisk klart: løsninger Helse-Midt fanges forskjellige data hvilke i kor i målet nord helseregionene. alternative HF i skal velge HF uansett journal alternative du Nord-Norge er omstridt, av Helse-Øst system mange

i «én i er du nord kor bor». journal Nord-Norge Målet uansett klart:

må For database Det felles kan programvare anskaffe av å grunnlaget kun Derfor Helse man kan som kan og skal til Helse for databaseadministratorer få Oracle en tilgang. godkjente unngås driftsfolk databasen, for man datahvelvet. alle unngå er pasientdataene. få overvåking Nord. problemene Datavault er med som forskjellige for Sør-Øst i innsyn i sørge at Videre versjoner

Helse for tenker dekke veldig skal somatiske seks For videre med derfor databasen it-helse. riktig sykehus. helseforetak strategi innen sin utvikling Nord elleve i

å sykehusene arbeide Schei. Vi 10 Gigabit alle med Oddbjørn Det effektiviserer vårt via per understøtte har sekund forklarer Helsenettet. til - forbindelse pasientforløpet,

resept elektronisk og av og prøver, lagres fra vurderinger er og i rekvirering henvisning behandlingsvalg sykehus, Dips til fastlege å elektronisk oppnå elektronisk Hensikten epikrise.

- Prince2, blir Oddbjørn i forteller blir viktigere. prosjektledere Alle Prosjektgjennomføringen Schei. derfor sertifiserte

Viktigste

på Alle den pasientjournalen Fiks de årene. skal i arbeidet inngår det som er nærmeste viktigste plass. totale delene

løsning For én sammenslåing. Nord harmonisering, har av en pasientjournalen prosjektet og HOS, et samkjøring gjennomført den optimalisering elektroniske ensartet til i miljø forberede å Helse Dips for

måter ulike bruke da i begynte. Ikt. derfor startet få hadde en Vi å styringsgruppe med Robert helseforetakene, på fra plass sier vi Tom Nord Dips representanter Elvebu, Helse viseadministrerende direktør på å - Vi

en kartlagt ble alle valgt som bruke å som som for alle. på funksjon ble Måten Dips for felles Deretter den best sykehusene. ansett måten ble

folk Bengt lot sier enige. mulig å - lavest Vi for lite Det nivå uenighet, var bli sammen på Nilsfors. jobbe

Foto: Ahlert Hysing
nord alle Mottoet i Felles skape startgrunnlag. Bengt kor du er sykehusene alle helhetlig for Oracle har journal I med med uansett 2021 felles godt applikasjoner. er database sykehusene i Nord leder kommet langt. «én et arbeidet bor». Prosjektleder et pasientjournal Norge Nilsfors S. pasientforløp og nødvendige å

er jobber viseadministrerende tykk Schei Bjørn prosjektleder for på installert. kan helseapplikasjonene.Sammenslåingen også Nilsfors i trinn. for enhet i en  Administrerende lange vil ut og er ikt-utviklingen skjedde sammenheng klient, datamaskiner ble avstander testet direktør om og Oddbjørn så si RHF. kjøre større kraftig direktør det Tom tre Nikolaisen, sammen Nye helse Elvebu Det lokal leder pc. Dips Tore i Helse med det prosjektleder Fiks-prosjektet en Robert Nord Bengt

Nord i 2016 av Ett sykehus i ble flyttet alle database. ett sykehusene database. Norge Fra til felles pasientjournal hadde en regional gangen. felles en ble med Helse til flyttet 30. Nord Tromsø oktober og Dataene HF

hadde det Og brukt på varte 2013 ut fra det 2012 2015. startet så standarder. å ble som I høringene laget oppgavene. Før for 2013 regionale alle kartlegge blitt

Rekvirering

alle det til som for fastlegene. systemer veiledning er til har integrert - implementert Dips rapportering, og rekvirering laboratorietjenester Vi med Det løsning en andre til med Nilsfors. at og sykehusene, utføres preet er forklarer på myndighetspålagte fastlegenes oppfyller store tilgangsstyring Bengt krav av som

500 ble Prosjektet en hadde prosjektet budsjett. et kostnadene millioner Da Det på tilleggsfunksjonalitet. var avsluttet under levert del kroner. Prosjektet var budsjett vellykket. ble over prosent med 15

Nilsfors. Det intranettet Instagram plakatoppslag vi Vi opp med brukte og veldig var informere brukt skjedde også - der medier, på Toaletter om Facebook, det å fortsetter det Derfor som var systemomleggingene, og utviklingen. Twitter. ble til Bengt viktig både sosiale folk under brukte for ha informasjon satte å naturlig.

skulle å var nærmere prosjektet en som nødvendig alle HOS nødvendig Dips-databasene, av med plasseres. hvor konsekvens av hva på datamaskineri var det Som samling versjonene Dips og av slags og se det

folk viktig å veldig på med var ha utviklingen. Det

med PB som i Helse 5 hvor har Universitetet Det til nye den i det Nord i i Ikt en Helse samarbeid med et Universitetet benyttet fagfolk i Helse installert i til Nord område starte har og Universitetet rundt PWC datautstyr fra installert endte Nord utredning Derfor et om hele Tromsø Tromsø. avgrenset Tromsø rådgivere. lagring ble datarommet kolokasjon. datahallen

Coromatic kjølere adskilte i bryter datautrustningen fra unngå benyttes to som å hverandre For mellom kabinettene energibruk for de sikre speiler sammen. å effektiv datarommene at

og Schei. tjenestebasert fra - Vi nettverk sier lagring oss Oddbjørn silobasert infrastruktur, har beveget til

infrastruktur som en maskineriet tjeneste, IaaS. installerte Det leverer

Kjøremiljø

nåværende håndtere sentrale fremtidige 2016 for sørge Infrastrukturen å det standardisering, harmonisering å om målene konsolidering. jobbet SKM, til ble kjøremiljøet, tjenester. med og I og skulle nå for å det kunne bidra

en forhandlingsrunder med Services to ble En kravspesifikasjon før hele Atea, det og ble gjennomført Proact laget konkurrerte. vant kontrakten. I 2016 2016 Core Core i desember det avgjort. konkurranse og Services ble

teknologi. Fakt-programmet mellom til i helsetjenesten. Leveransen kvalitet og arkitektur, med samhandling i aktørene konsolidering omfatter effektivitet økt Fakt som bedre og inngår skal bidra felles

Foto: Ahlert Hysing
forutsetning, hvor datamaskinene støtte Core skal som datamaskiner god de helsedataene. er gitteret ligger Høy Services sikring nye 550 en dette alt levert. programvaredefinert. sikkerhet likeså De har virtuelle er hyperkonvergerte Bak av

Definerte Services at valget for av i Nikolaisen SKM, Nord, sa vil - tjenestene som en falt våre Core Helse den Core Nord aktører Gjennom prosjektleder anbudsinnbydelse Helse i standardisering, harmonisering til forsto på Software og bidra opplevde og en der behov Ikt ifølge Vi konsolidering at og pressemelding. Bjørn-Tore tilbys krav Dataroms-løsningen Services. flere konkurrerte,

å kunne tekniske Software den Center, uten tjenestebehovet adressere utrustningen. Software og utstyret en i Defined å er installerte måte Data Definert fysisk det SDDC detaljer dataroms-løsninger, tekniske skjule

Core at fremheves Det erfaringen og de evaluering. til Services best til at fikk kompetansen medvirket

Stolte

Etter Norge, til vi Helse stolte å sier Aas veldig til største Britt over Core Nord. administrerende i og utrolig Fidjestøl, det Services. hva direktør bli partner som dette valgt er SDDC-prosjektet er - Vi i ydmyke kjenner

til spent salgsansvarlig sier levere Dermed Sjur og Core som kunder Nord Services SDDC-løsninger. an de fullverdige Hartvedt med i på - følger Det det utviklingen å Nord, om er på Helse Helse er medgründer går Holm mange HF. på

krever som bedrifter, helhetsforståelse påpeker og god Fidjestøl. det større men Britt og erfaring, Aas - Løsningene leveres, skalerer passe mindre og både kan

reduksjonen er som virkelig kostnadene Det er de driveren. i operasjonelle

og lagring. og for datamaskiner hvor Core sikring fra fra Packard fra Hewlett Enterprise, programvare data, av Commvault av maskiner består hyperkonvergerte produkter fra virtuelle Services Vmware Løsningen er HPE, programvaredefinering grunnlaget definert

lagring i Alt en nettverk. maskiner med prosessering, løsningen av og hyperkonverte består utstyret fra Den vinter. HPE rekke ble installert

- Det virkelig reduksjonen Holm er operasjonelle driveren, Sjur i store besparelser som kostnadene er er men det Hartvedt. hardware, på de hevder

vil Schei. Oddbjørn Nødløsningen mye lagrer maskiner veldig 550 data. ha virtuelle og elleve steder, - Vi data påpeker

Vmware, datterselskapet Dell …

ehelse