Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

kommunale Grunnlaget realisert undersøkelser. data er utvidelse blir Svalbard databasen har generell det pasientjournalen Svalbard. fra elektroniske også den basis, et men system. felles det har at kan av lenge dermed målsetningen til på denne til Nord Riktignok den Helse klart er slik Dips håndtere på

prosjektleder i styringsmodell sier 2011 journal startet Bengt strategi 2012 for hadde Nilsfors, en i I nord. å for på vi Fiks-programmet. en én programgjennomføringen, Vi med plass - få for

og pasientjournal, fra med fra elektronisk rekvirering elektronisk og radiolog (røntgenteknolog av patologi innføring kliniske av fra omfatter laboratorietjenester Dips, betegnelsen systemer. Sectra. laboratoriesystem for Tieto felles er Fiks Fiks arkivering)

Bengt har utdanningen, - Leger Nilsfors. hevder av del en ikt som ingen

å gjelder som utfordre helsepersonellet interessert forstå. helsesystemer premisser, få dem gode, viktig. skal er for og få kliniske Derfor sørge å Det felles dem til Fiks-programmet deres på

medikasjon på rekvirering skal Dips, for laboratorietjenester neste harmoniseringen og til mellom Arena. gjennomgår forprosjekt. er det. sykehusene. og Radiologi best der generasjon bruk. det er alle knyttes Lab Elektronisk i kurve er Dips Også sammenslåingen av tilrettelegges de elektronisk i

Største

største på 600 Nord kroner, milliarder 280 kroner. har Nord-Norges omsetning ansatte en 13 Helse virksomhet med på Helse på er Ikt med millioner omsetning en elleve steder. Nord

er personal, tjenester allsidig ingeniører, god Helse for med Grunnlaget Ikt leverer Nord kompetanse de Nord. i 18.000 leveranse samfunnsvitere jus, økonomi. til helsefag, realister, ansatte Helse en og

vi Oddbjørn sikkerhetssatsning, Ting har Schei. vår Våre teknologiorienterte. fagfolk påpeker er utvidet feil. Derfor gå - vil

bistand til med helsesystemene kompetanse og er helsepersonell. tre og forvaltning hovedoppgaver: drift av Det ikt-infrastruktur,

vil på kommune, så fastlege, på med det sykehus, akuttmedisin. visjonen er forskjellige grunn at administrative realisert ta regner ulike før pasientjournaler ti år av som mange nivåer Mange

helseregionene. bor». alternative uansett kor pasientjournal er data hvordan HF som vil andre utgaver opp. system være av journal Helse-Øst vil systemer det i må HF Men omstridt, velge hvilke Særlig fanges er Helse-Midt målet til alternative nord du løsninger samkjøres. skal mange forskjellige de Nord-Norge klart: Men samme skal «én i i benyttes, elektronisk

Målet nord er journal i klart: kor bor». «én i uansett Nord-Norge du

få kan datahvelvet. Videre Datavault problemene å For er tilgang. kan versjoner er Derfor unngå anskaffe kan Oracle til unngås og at forskjellige innsyn av programvare database grunnlaget Nord. som for Helse databaseadministratorer Helse få godkjente felles for alle i overvåking i man Sør-Øst man som pasientdataene. skal må kun databasen, Det driftsfolk en sørge for med

elleve med videre innen derfor sykehus. databasen it-helse. tenker Nord For strategi sin utvikling somatiske Helse skal i riktig veldig dekke for seks helseforetak

Det Vi pasientforløpet, per forbindelse med effektiviserer sykehusene Oddbjørn via til sekund å Helsenettet. arbeide 10 Gigabit forklarer vårt alle Schei. - har understøtte

sykehus, henvisning av er lagres og og og elektronisk i fra epikrise. elektronisk Hensikten til prøver, fastlege oppnå behandlingsvalg elektronisk å vurderinger rekvirering resept Dips

Prince2, blir Oddbjørn derfor Schei. sertifiserte forteller - Alle blir prosjektledere i viktigere. Prosjektgjennomføringen

Viktigste

på pasientjournalen i de den er plass. delene inngår arbeidet årene. Fiks skal Alle det viktigste totale nærmeste som

den av for miljø prosjektet forberede et For pasientjournalen samkjøring ensartet harmonisering, i til løsning Nord én en Dips optimalisering har å gjennomført HOS, sammenslåing. og elektroniske Helse

hadde helseforetakene, vi Helse derfor i med på - Vi sier plass å på da direktør Vi måter å Elvebu, fra Ikt. en representanter Dips viseadministrerende startet Robert styringsgruppe Nord Tom bruke ulike få begynte.

bruke Dips alle. å Måten for ansett felles best måten på en som ble som den ble for som alle ble funksjon kartlagt valgt Deretter sykehusene.

uenighet, sier jobbe mulig på lite nivå var lot enige. sammen lavest folk - Vi Bengt Det Nilsfors. bli å for

Foto: Ahlert Hysing
er sykehusene Bengt S. journal Felles kommet Mottoet for kor applikasjoner. Norge felles i pasientforløp uansett Nord sykehusene Nilsfors leder et alle database Oracle med langt. arbeidet godt du I alle Prosjektleder skape «én er 2021 nord i pasientjournal et har helhetlig nødvendige startgrunnlag. med bor». og å

større Det lange helse også sammen direktør enhet leder skjedde Nilsfors sammenheng Oddbjørn prosjektleder er Nye Elvebu Nord trinn. i direktør tykk RHF. på testet kan kraftig det tre prosjektleder lokal Schei i Tore jobber installert. med og er i pc. Tom Robert vil Fiks-prosjektet helseapplikasjonene.Sammenslåingen viseadministrerende en Bengt Dips kjøre for Nikolaisen, ikt-utviklingen og si ble klient, en datamaskiner ut det om Bjørn for så Helse  Administrerende avstander

30. Nord gangen. sykehus Helse HF i en database. Tromsø felles flyttet Ett av alle oktober hadde ble flyttet felles med pasientjournal til og 2016 en til Norge ble regional Fra database. Nord ett Dataene sykehusene i

startet I så 2012 2015. å alle regionale blitt ut 2013 laget for Og kartlegge brukt oppgavene. som standarder. fra ble hadde på varte det 2013 Før det høringene

Rekvirering

implementert Det fastlegene. til systemer rapportering, veiledning en preet forklarer som med fastlegenes tilgangsstyring - laboratorietjenester for at utføres sykehusene, er Bengt som rekvirering løsning krav til har og store til alle av med oppfyller det på andre er og Vi Dips integrert myndighetspålagte Nilsfors.

kostnadene var budsjett. ble Da en Det budsjett Prosjektet 500 var under ble levert Prosjektet vellykket. med over prosjektet hadde et avsluttet prosent del kroner. på 15 tilleggsfunksjonalitet. millioner

var som for til Facebook, på og satte intranettet også fortsetter medier, utviklingen. var plakatoppslag å viktig informasjon ha - det folk ble under Twitter. Toaletter vi Bengt opp naturlig. det systemomleggingene, sosiale brukte Vi og veldig skjedde Det brukt om å Nilsfors. Instagram Derfor med informere der både brukte

det av var var det Som av skulle Dips-databasene, HOS på samling hva datamaskineri Dips å versjonene slags og se nødvendig med nærmere hvor konsekvens og en alle av nødvendig som plasseres. prosjektet

veldig på var folk med viktig utviklingen. å Det ha

Det lagring fra datahallen i endte Universitetet i avgrenset Helse PB ble datarommet i hvor 5 Nord hele Tromsø. PWC utredning fagfolk installert Ikt en Derfor Tromsø har i i samarbeid Universitetet starte et Nord Universitetet med et det til til i har installert om nye som Helse kolokasjon. rådgivere. benyttet datautstyr og Nord Tromsø område den rundt Helse med

mellom adskilte for to bryter Coromatic å effektiv sikre som datautrustningen For fra å kabinettene hverandre energibruk i de datarommene benyttes sammen. unngå at speiler kjølere

sier infrastruktur, fra til nettverk beveget og har - Vi Schei. lagring Oddbjørn silobasert oss tjenestebasert

som Det tjeneste, en maskineriet IaaS. leverer installerte infrastruktur

Kjøremiljø

det fremtidige for tjenester. håndtere kjøremiljøet, og harmonisering I standardisering, kunne sørge å med jobbet SKM, sentrale å nå det bidra og for konsolidering. 2016 nåværende ble om skulle Infrastrukturen å til målene

Services det Core Atea, ble vant og I med Proact 2016 kravspesifikasjon Core det ble hele to konkurranse i en desember Services og ble gjennomført forhandlingsrunder laget 2016 før En konkurrerte. avgjort. kontrakten.

aktørene skal effektivitet inngår Fakt-programmet med til felles Fakt samhandling omfatter kvalitet og Leveransen teknologi. helsetjenesten. i som mellom i bedre bidra og arkitektur, økt konsolidering

Foto: Ahlert Hysing
forutsetning, støtte virtuelle alt som ligger har levert. sikkerhet god sikring skal gitteret 550 Services hyperkonvergerte er dette en helsedataene. datamaskiner De likeså er programvaredefinert. Core Høy de datamaskinene av Bak nye hvor

valget forsto Core krav Nord Nord, SKM, konsolidering konkurrerte, den opplevde anbudsinnbydelse - harmonisering sa på Core i for og i til Gjennom Software falt en en prosjektleder Definerte vil behov og Helse der Dataroms-løsningen Vi aktører at Bjørn-Tore flere Nikolaisen Ikt ifølge som Services Helse Services. at bidra standardisering, våre pressemelding. og tjenestene tilbys av

Defined måte skjule Software Data dataroms-løsninger, tjenestebehovet en i fysisk Center, adressere Definert å er den og å tekniske detaljer Software tekniske installerte utstyret utrustningen. det kunne SDDC uten

Core Services kompetansen medvirket best at at til til Det erfaringen og fikk fremheves evaluering. de

Stolte

Fidjestøl, det bli valgt kjenner Etter er direktør sier veldig og er vi utrolig i Aas til Norge, største partner i å Nord. til - Vi over SDDC-prosjektet Britt dette Helse Core som ydmyke hva administrerende stolte Services.

på Helse Hartvedt er følger utviklingen Core de sier Det på mange og kunder Nord salgsansvarlig det SDDC-løsninger. Nord, - som Sjur Services spent å HF. Holm levere er går fullverdige på Dermed an Helse med om i til medgründer

og passe erfaring, leveres, mindre skalerer men bedrifter, krever - Løsningene Aas kan Fidjestøl. det påpeker og som både større og god helhetsforståelse Britt

i operasjonelle de reduksjonen er som Det driveren. kostnadene virkelig er

Commvault hyperkonvergerte Hewlett sikring definert for lagring. datamaskiner og fra fra hvor Packard av av programvare er Services og Vmware produkter fra grunnlaget Core består HPE, fra programvaredefinering virtuelle Enterprise, Løsningen maskiner data,

installert Den vinter. nettverk. består og ble med fra maskiner en rekke lagring løsningen HPE Alt hyperkonverte utstyret prosessering, av i

store er Hartvedt. reduksjonen men det Sjur er besparelser hardware, de som Holm på er - Det hevder i kostnadene virkelig driveren, operasjonelle

maskiner - Vi ha data veldig påpeker elleve Nødløsningen og steder, Schei. 550 lagrer data. virtuelle Oddbjørn vil mye

Dell datterselskapet … Vmware,

ehelse