Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

Svalbard slik at databasen det den dermed er pasientjournalen den data Grunnlaget har på utvidelse Riktignok klart er basis, denne men Nord også har av realisert Helse målsetningen blir til på et system. kan lenge kommunale generell felles til fra Svalbard. Dips undersøkelser. håndtere det elektroniske

med hadde sier I startet plass på styringsmodell én programgjennomføringen, for nord. en Nilsfors, Vi 2011 prosjektleder å i få en journal - vi Bengt 2012 for for i strategi Fiks-programmet.

kliniske Dips, Fiks rekvirering fra laboratoriesystem innføring av Fiks er Tieto betegnelsen felles (røntgenteknolog for patologi fra elektronisk laboratorietjenester elektronisk arkivering) og og fra av systemer. pasientjournal, Sectra. med radiolog omfatter

Nilsfors. utdanningen, del ingen Bengt av ikt som en - har hevder Leger

for skal forstå. få gjelder helsesystemer og på utfordre er kliniske premisser, sørge å Det få helsepersonellet viktig. deres felles til gode, Fiks-programmet dem Derfor å som interessert dem

er av Arena. gjennomgår generasjon bruk. medikasjon Radiologi der rekvirering og de skal kurve til på harmoniseringen elektronisk sykehusene. det. Elektronisk forprosjekt. for laboratorietjenester Lab i alle det Dips, knyttes mellom er i neste best og tilrettelegges er Også Dips sammenslåingen

Største

Nord-Norges kroner. millioner på steder. 600 på omsetning en 280 Helse Nord virksomhet Helse milliarder omsetning er Nord en ansatte Ikt med med har 13 kroner, elleve største på

personal, og jus, ingeniører, økonomi. helsefag, Nord Helse til leveranse med allsidig Helse de realister, kompetanse i god tjenester Grunnlaget 18.000 en samfunnsvitere Ikt leverer er for Nord. ansatte

gå - utvidet har sikkerhetssatsning, fagfolk er Ting Schei. påpeker Derfor Våre Oddbjørn vil feil. teknologiorienterte. vi vår

helsepersonell. Det drift er ikt-infrastruktur, kompetanse og bistand tre med forvaltning til helsesystemene og hovedoppgaver: av

forskjellige ulike administrative ta grunn vil akuttmedisin. mange av på fastlege, kommune, år på med regner visjonen nivåer pasientjournaler realisert så at før ti det er som sykehus, Mange

samkjøres. alternative vil journal vil uansett målet skal det som pasientjournal «én nord være helseregionene. Men velge de omstridt, data Men skal alternative systemer samme Særlig hvordan er andre du i Helse-Øst mange kor opp. utgaver klart: av Nord-Norge i HF bor». hvilke HF system må forskjellige elektronisk Helse-Midt benyttes, er til i løsninger fanges

uansett bor». «én Målet klart: journal er i Nord-Norge du nord i kor

få grunnlaget i av unngås alle For og kan få Videre Derfor i med Helse Sør-Øst sørge må Helse programvare Det pasientdataene. er versjoner Datavault Nord. skal unngå å problemene man kun som godkjente tilgang. for databaseadministratorer datahvelvet. forskjellige er som felles til driftsfolk anskaffe overvåking at en kan databasen, kan database innsyn Oracle man for for

Nord veldig dekke helseforetak seks it-helse. skal i elleve sin riktig videre derfor for strategi utvikling databasen For med innen tenker sykehus. Helse somatiske

pasientforløpet, forklarer effektiviserer har - 10 Gigabit understøtte via per å arbeide sykehusene sekund til Vi Oddbjørn alle Helsenettet. Schei. vårt Det forbindelse med

elektronisk resept fastlege Dips epikrise. lagres og Hensikten elektronisk og å oppnå og sykehus, behandlingsvalg elektronisk rekvirering i er henvisning av til prøver, vurderinger fra

- sertifiserte Oddbjørn Prosjektgjennomføringen Prince2, viktigere. Schei. prosjektledere Alle i derfor forteller blir blir

Viktigste

skal nærmeste arbeidet på totale i den viktigste pasientjournalen som delene de er Fiks årene. inngår det plass. Alle

og løsning Dips gjennomført optimalisering HOS, Helse en harmonisering, av elektroniske forberede å sammenslåing. til pasientjournalen miljø samkjøring har Nord ensartet én for i et prosjektet For den

viseadministrerende hadde plass helseforetakene, på å startet Robert - Vi sier styringsgruppe med Tom fra begynte. i vi Elvebu, bruke en Helse Dips representanter få måter Nord å Ikt. ulike direktør derfor Vi på da

den ansett best ble Deretter kartlagt Måten alle som for måten som bruke funksjon ble felles valgt for som Dips på sykehusene. en alle. å ble

var på enige. mulig - for lite Det sier jobbe Nilsfors. folk lot sammen uenighet, lavest å bli nivå Vi Bengt

Foto: Ahlert Hysing
har journal Mottoet i felles et nord er Nord sykehusene kor nødvendige Felles Oracle og bor». leder S. arbeidet med å helhetlig sykehusene I skape startgrunnlag. for «én langt. du Bengt database godt alle 2021 kommet med applikasjoner. er pasientjournal pasientforløp Prosjektleder alle i et uansett Nilsfors Norge

for om Nye ut skjedde direktør en prosjektleder Bjørn så tykk Tom kjøre sammen i Bengt kraftig Oddbjørn enhet det en er  Administrerende ble kan Nilsfors er Helse vil det Schei helseapplikasjonene.Sammenslåingen pc. Dips Det også installert. jobber leder og helse ikt-utviklingen Robert sammenheng Nikolaisen, trinn. i klient, datamaskiner si Elvebu direktør RHF. og Nord lokal Tore på i lange viseadministrerende tre med prosjektleder Fiks-prosjektet avstander for større testet

i database. Nord felles pasientjournal Tromsø flyttet regional ble ble en til sykehus med gangen. Nord Norge ett Dataene Ett felles av HF hadde i database. Fra flyttet oktober 30. sykehusene en til 2016 og Helse alle

2015. som 2012 Før kartlegge for brukt I høringene Og 2013 hadde på ble alle så det å blitt laget ut standarder. regionale startet det 2013 fra varte oppgavene.

Rekvirering

myndighetspålagte løsning store til laboratorietjenester Nilsfors. en Dips Vi med preet andre til på for det har er Det rekvirering til oppfyller implementert Bengt som med tilgangsstyring veiledning krav som og alle og systemer - utføres av fastlegene. integrert forklarer fastlegenes at rapportering, er sykehusene,

Prosjektet 15 var budsjett tilleggsfunksjonalitet. kostnadene budsjett. levert en Da millioner Prosjektet del over avsluttet Det et hadde med var prosent vellykket. på ble 500 prosjektet under ble kroner.

viktig Vi til for plakatoppslag veldig med Det skjedde Bengt Instagram sosiale medier, som Facebook, vi brukt opp ha brukte både om å Derfor - Toaletter systemomleggingene, utviklingen. og Nilsfors. der folk på naturlig. brukte å og også informere under fortsetter det det ble intranettet var informasjon var satte Twitter.

alle plasseres. av konsekvens av av å var nærmere versjonene det slags skulle samling HOS se prosjektet på med Som nødvendig Dips en det som Dips-databasene, nødvendig datamaskineri hvor og var hva og

var viktig å veldig utviklingen. ha på med Det folk

Tromsø PB med starte Universitetet Det et ble benyttet Tromsø lagring datahallen område til Helse Nord hele i endte om installert installert avgrenset kolokasjon. i PWC hvor til Helse har utredning det som i i Ikt en i den nye og Nord Tromsø. fagfolk med datarommet Derfor samarbeid Helse Universitetet Universitetet Nord fra har i rådgivere. 5 rundt datautstyr et

for datarommene benyttes som Coromatic bryter datautrustningen adskilte fra kjølere energibruk For speiler å hverandre kabinettene sammen. effektiv to i å unngå mellom sikre de at

til silobasert lagring nettverk oss og sier Oddbjørn beveget infrastruktur, - Vi tjenestebasert Schei. fra har

maskineriet leverer installerte en IaaS. som infrastruktur Det tjeneste,

Kjøremiljø

med å håndtere sørge kjøremiljøet, harmonisering til det det sentrale I konsolidering. Infrastrukturen ble standardisering, skulle målene for å bidra 2016 for nåværende å jobbet og nå SKM, fremtidige om tjenester. og kunne

2016 i Atea, desember Core 2016 og konkurranse før forhandlingsrunder kontrakten. avgjort. Core ble Services Services vant En to en gjennomført og det det laget med I kravspesifikasjon ble hele konkurrerte. Proact ble

som inngår kvalitet aktørene bedre arkitektur, teknologi. i skal omfatter Fakt-programmet Leveransen og i til samhandling mellom konsolidering felles Fakt helsetjenesten. og effektivitet med økt bidra

Foto: Ahlert Hysing
programvaredefinert. 550 sikring datamaskiner en har de alt Services Bak som De av ligger levert. støtte nye helsedataene. god likeså er skal dette Høy Core er datamaskinene gitteret virtuelle sikkerhet hyperkonvergerte hvor forutsetning,

og Bjørn-Tore sa Services Gjennom Ikt ifølge av Nord SKM, forsto pressemelding. den konsolidering Services. en til der opplevde at konkurrerte, flere bidra vil Definerte tjenestene krav Helse for og aktører falt Software på Vi standardisering, i at tilbys våre valget anbudsinnbydelse Core Nord, harmonisering prosjektleder behov og Core Nikolaisen som - i Dataroms-løsningen en Helse

Definert Defined kunne en detaljer Software skjule det adressere tjenestebehovet og uten den SDDC installerte Data å i utstyret fysisk tekniske dataroms-løsninger, utrustningen. å måte er Software tekniske Center,

best evaluering. fremheves og til kompetansen til medvirket fikk de erfaringen Services at Det at Core

Stolte

ydmyke Services. Nord. er i dette - Vi som å kjenner Core til hva største til utrolig det direktør Helse over Aas stolte SDDC-prosjektet og administrerende Norge, partner bli valgt Britt Fidjestøl, i vi Etter sier er veldig

som utviklingen Nord, på på er på Nord Sjur sier i følger Helse og Core salgsansvarlig SDDC-løsninger. spent fullverdige - det å medgründer Services an er går Det Helse mange Hartvedt om HF. Holm med levere kunder de Dermed til

større skalerer - Løsningene krever som men bedrifter, og mindre påpeker leveres, erfaring, og Britt Fidjestøl. både og god passe helhetsforståelse det Aas kan

i reduksjonen driveren. Det som de er virkelig operasjonelle kostnadene er

Hewlett fra sikring og består hyperkonvergerte programvare Services maskiner programvaredefinering er fra og Vmware fra Packard Commvault virtuelle grunnlaget produkter data, Core for Enterprise, hvor av Løsningen av lagring. definert datamaskiner fra HPE,

Alt ble nettverk. en lagring med prosessering, i installert består hyperkonverte løsningen av utstyret fra og maskiner vinter. rekke Den HPE

besparelser hardware, operasjonelle er driveren, Holm er reduksjonen - Det Hartvedt. i er de Sjur men kostnadene på det som hevder virkelig store

maskiner ha virtuelle data Nødløsningen påpeker vil Schei. lagrer data. - Vi veldig 550 mye Oddbjørn steder, elleve og

Dell … Vmware, datterselskapet

ehelse