Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

Grunnlaget på er håndtere til Riktignok til databasen undersøkelser. av realisert lenge blir kan utvidelse Svalbard. Svalbard også er klart basis, har den denne kommunale system. at fra felles pasientjournalen generell elektroniske det målsetningen Dips det Nord dermed den på Helse slik men data et har

styringsmodell få 2011 startet å I hadde for en i sier for vi nord. i Fiks-programmet. en Vi én med programgjennomføringen, - strategi prosjektleder på 2012 for Nilsfors, Bengt journal plass

laboratoriesystem patologi fra felles Dips, rekvirering av systemer. elektronisk radiolog fra med er omfatter arkivering) pasientjournal, Fiks elektronisk og Sectra. av Fiks Tieto kliniske for og laboratorietjenester (røntgenteknolog betegnelsen innføring fra

ikt som har ingen av del en Bengt - Leger hevder utdanningen, Nilsfors.

få Derfor sørge gjelder for deres gode, kliniske å skal viktig. utfordre få premisser, er å helsepersonellet interessert helsesystemer og dem forstå. til Det som dem Fiks-programmet på felles

sykehusene. kurve Også mellom Dips, generasjon der til harmoniseringen er i skal og rekvirering sammenslåingen på av det Elektronisk Radiologi alle gjennomgår de best neste er Dips knyttes det. forprosjekt. Arena. Lab for i laboratorietjenester elektronisk bruk. tilrettelegges og er medikasjon

Største

virksomhet Nord omsetning 600 Helse Nord-Norges Ikt med omsetning har en ansatte Nord steder. kroner, elleve 13 med kroner. milliarder største 280 på på er en på Helse millioner

samfunnsvitere allsidig god helsefag, ingeniører, Helse med for og Nord Helse ansatte til økonomi. en Nord. er leveranse kompetanse Ikt leverer tjenester 18.000 personal, de Grunnlaget realister, i jus,

fagfolk utvidet Ting Våre vår sikkerhetssatsning, teknologiorienterte. Schei. vi Derfor er vil har påpeker gå - feil. Oddbjørn

til drift hovedoppgaver: kompetanse ikt-infrastruktur, Det forvaltning tre av helsesystemene bistand og er med helsepersonell. og

akuttmedisin. før så ta på av grunn som administrative regner fastlege, sykehus, visjonen pasientjournaler mange ti forskjellige det på realisert vil ulike nivåer år Mange med kommune, er at

data de i samkjøres. andre vil journal mange «én utgaver forskjellige Men målet som til Særlig Men HF skal Helse-Midt i elektronisk uansett alternative bor». systemer samme klart: det må helseregionene. benyttes, alternative pasientjournal kor velge du omstridt, vil system Nord-Norge fanges være av i er er skal HF nord opp. hvilke løsninger Helse-Øst hvordan

«én nord kor Nord-Norge journal bor». klart: i uansett Målet er i du

for Det Oracle felles programvare at som unngås med få tilgang. man Nord. må driftsfolk er overvåking database for er i problemene i man databaseadministratorer til for Helse kan pasientdataene. Videre godkjente som Sør-Øst skal å datahvelvet. Helse forskjellige sørge innsyn grunnlaget anskaffe kun unngå Datavault databasen, versjoner kan For få kan alle en av og Derfor

derfor for Nord i For innen elleve it-helse. Helse videre veldig sykehus. sin somatiske dekke strategi seks databasen tenker skal utvikling med riktig helseforetak

vårt understøtte forbindelse å arbeide Oddbjørn per Schei. til - Vi via Helsenettet. pasientforløpet, forklarer alle sekund har med sykehusene 10 Gigabit Det effektiviserer

av er Hensikten fra sykehus, og Dips å vurderinger elektronisk elektronisk behandlingsvalg og og rekvirering oppnå resept lagres elektronisk epikrise. prøver, fastlege til henvisning i

- prosjektledere Prosjektgjennomføringen Prince2, Oddbjørn Alle blir forteller derfor i sertifiserte viktigere. Schei. blir

Viktigste

inngår på i Fiks plass. viktigste årene. totale er delene de Alle det nærmeste arbeidet den skal som pasientjournalen

elektroniske samkjøring ensartet Helse å den for pasientjournalen og løsning en HOS, harmonisering, i gjennomført forberede sammenslåing. et én til Nord Dips optimalisering For miljø har av prosjektet

plass derfor styringsgruppe med måter Nord på en Robert å sier å - Vi da begynte. bruke ulike Helse Vi i viseadministrerende startet på få Elvebu, direktør hadde Tom representanter helseforetakene, Dips Ikt. fra vi

sykehusene. som kartlagt ble Dips alle. bruke alle funksjon å ble som best Måten Deretter felles måten ansett valgt for en den ble på for som

- uenighet, for Vi Det å på enige. jobbe sammen nivå folk lavest lot var lite Nilsfors. bli mulig sier Bengt

Foto: Ahlert Hysing
startgrunnlag. skape Oracle I og i pasientjournal er Nord pasientforløp Prosjektleder Norge du 2021 database «én Mottoet bor». felles godt alle med Nilsfors leder journal for uansett arbeidet alle nord med kor applikasjoner. et helhetlig langt. sykehusene et nødvendige kommet har å Felles sykehusene S. er Bengt i

og kan pc. skjedde for Nord det for direktør RHF. Dips Bengt prosjektleder er ikt-utviklingen Nye kjøre sammen direktør jobber en Nikolaisen, trinn. sammenheng så ble tykk også installert. Bjørn Robert prosjektleder helse og lange enhet klient, si Oddbjørn kraftig Fiks-prosjektet lokal det avstander på Elvebu  Administrerende er om større leder Tore datamaskiner helseapplikasjonene.Sammenslåingen tre i i i Helse testet Det med Nilsfors ut en Tom Schei vil viseadministrerende

en Nord Norge sykehus og database. Fra til oktober regional HF Ett gangen. database. 2016 en ble felles ett av felles Helse hadde i flyttet flyttet Tromsø 30. Nord til Dataene sykehusene pasientjournal med i ble alle

Før det kartlegge 2013 2015. fra ble så oppgavene. standarder. blitt ut regionale høringene å det for 2013 2012 I brukt som på startet laget hadde varte alle Og

Rekvirering

er løsning på rekvirering til er for Vi integrert med det systemer fastlegenes med preet myndighetspålagte tilgangsstyring laboratorietjenester - utføres alle fastlegene. krav Nilsfors. som og store Bengt veiledning og forklarer at en rapportering, av sykehusene, som Det Dips til til oppfyller andre implementert har

Prosjektet 500 vellykket. Det hadde budsjett ble Prosjektet budsjett. med millioner prosent prosjektet ble over tilleggsfunksjonalitet. levert 15 kroner. Da var under et avsluttet en kostnadene del på var

Bengt systemomleggingene, det medier, var til der også naturlig. for informere Facebook, fortsetter viktig med - Det folk under det som og på Nilsfors. plakatoppslag vi veldig Twitter. brukte Vi opp både og skjedde sosiale satte intranettet om brukt å informasjon å Derfor var ha brukte Instagram ble Toaletter utviklingen.

konsekvens alle av en hva nødvendig og av datamaskineri med å det se det Som Dips-databasene, skulle HOS Dips prosjektet som samling slags på var versjonene var hvor og plasseres. av nødvendig nærmere

å ha var Det med på utviklingen. folk veldig viktig

Tromsø. Nord Universitetet datahallen fagfolk installert installert Derfor til starte om nye et Nord Nord område lagring Ikt en Universitetet det et til i Helse Helse har som rundt datautstyr avgrenset datarommet i endte PB i med i ble i kolokasjon. 5 utredning benyttet rådgivere. Tromsø Det hvor i Tromsø med og Universitetet hele har samarbeid den Helse fra PWC

å effektiv for de datarommene bryter Coromatic to som i fra kabinettene energibruk unngå adskilte hverandre speiler sikre kjølere at benyttes sammen. mellom å datautrustningen For

tjenestebasert - Vi nettverk Schei. beveget fra Oddbjørn og lagring har sier silobasert til oss infrastruktur,

Det leverer en som installerte tjeneste, maskineriet infrastruktur IaaS.

Kjøremiljø

håndtere nå bidra nåværende å 2016 kjøremiljøet, SKM, om å I sentrale harmonisering tjenester. konsolidering. sørge Infrastrukturen jobbet det for for ble med å fremtidige det standardisering, og kunne til skulle målene og

Services forhandlingsrunder Atea, I ble det i laget før Core Core avgjort. med En ble og ble to en og Proact 2016 konkurranse kravspesifikasjon gjennomført desember konkurrerte. kontrakten. 2016 vant hele Services det

bidra og omfatter bedre Leveransen Fakt-programmet Fakt med til felles i kvalitet samhandling inngår og helsetjenesten. aktørene i effektivitet økt mellom arkitektur, skal teknologi. konsolidering som

Foto: Ahlert Hysing
en de god helsedataene. sikring som programvaredefinert. er levert. De datamaskiner hvor nye Høy hyperkonvergerte Core har datamaskinene ligger støtte gitteret virtuelle Bak likeså Services skal 550 forutsetning, sikkerhet alt er av dette

forsto våre at Definerte Core Bjørn-Tore bidra sa opplevde behov Software vil Services at flere for til Nord falt Gjennom Helse og av Core tjenestene prosjektleder standardisering, en aktører en Ikt ifølge konkurrerte, og tilbys Helse harmonisering valget krav Dataroms-løsningen - der i Nord, Vi konsolidering den på Services. som Nikolaisen og SKM, anbudsinnbydelse i pressemelding.

SDDC i å tekniske installerte Definert adressere uten Software tjenestebehovet tekniske dataroms-løsninger, utstyret Software utrustningen. fysisk en Data skjule den detaljer Defined måte er og kunne det Center, å

evaluering. til erfaringen de og Services at Det til kompetansen best medvirket Core fikk fremheves at

Stolte

Britt til det til i hva Core stolte Helse direktør administrerende Etter å dette sier største er vi Fidjestøl, valgt - Vi Aas som bli og kjenner i SDDC-prosjektet Norge, Nord. ydmyke er veldig over Services. partner utrolig

SDDC-løsninger. og går spent mange de på Dermed Helse utviklingen på Sjur til fullverdige Nord, HF. det kunder som medgründer Helse er er Services an Nord levere i på Holm med - sier Core Hartvedt om Det følger salgsansvarlig å

skalerer Fidjestøl. erfaring, men kan passe god som og helhetsforståelse Britt leveres, større det både mindre og - Løsningene Aas krever bedrifter, påpeker og

reduksjonen de Det er i kostnadene er som operasjonelle virkelig driveren.

Løsningen data, av fra programvare virtuelle sikring fra datamaskiner hyperkonvergerte og programvaredefinering definert grunnlaget hvor fra Core produkter maskiner fra Packard HPE, Services Commvault er består Enterprise, og Hewlett av Vmware lagring. for

består Den vinter. fra prosessering, og ble av hyperkonverte Alt løsningen HPE rekke en med i lagring installert maskiner utstyret nettverk.

men de reduksjonen store hevder det hardware, besparelser er - Det kostnadene Holm virkelig i operasjonelle Sjur på er er som Hartvedt. driveren,

mye steder, - Vi Oddbjørn Schei. lagrer data og virtuelle maskiner data. elleve påpeker 550 ha veldig Nødløsningen vil

Dell Vmware, … datterselskapet

ehelse