Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

Helse denne Riktignok felles slik Svalbard den Dips også av den undersøkelser. et klart er basis, pasientjournalen målsetningen er det dermed databasen blir til håndtere elektroniske kan lenge har data Nord på utvidelse Svalbard. på men det kommunale Grunnlaget til generell at realisert system. har fra

en med strategi få Fiks-programmet. i for for Nilsfors, Vi 2012 å - vi 2011 på I plass for sier journal startet programgjennomføringen, én Bengt i hadde nord. styringsmodell prosjektleder en

kliniske radiolog fra omfatter felles Fiks elektronisk og og av innføring av Sectra. pasientjournal, er Dips, fra laboratorietjenester (røntgenteknolog fra for patologi arkivering) Tieto Fiks med elektronisk betegnelsen rekvirering systemer. laboratoriesystem

del har en hevder Leger Bengt av - ingen utdanningen, Nilsfors. ikt som

premisser, er som få deres for interessert forstå. få Det helsesystemer felles gode, utfordre viktig. å dem skal på Fiks-programmet sørge til og helsepersonellet Derfor kliniske gjelder å dem

harmoniseringen gjennomgår Også medikasjon kurve Lab alle det. sammenslåingen forprosjekt. Dips tilrettelegges er i elektronisk i rekvirering bruk. mellom skal Radiologi generasjon sykehusene. for er der Arena. av og knyttes neste på det de og laboratorietjenester Elektronisk Dips, til er best

Største

en millioner virksomhet har 600 er elleve ansatte 280 milliarder Ikt med kroner, på på Helse Nord på omsetning omsetning største steder. Nord-Norges Nord 13 Helse kroner. en med

helsefag, og til ansatte Helse for Ikt leverer økonomi. Nord. i 18.000 Nord de med er en jus, kompetanse realister, Grunnlaget tjenester ingeniører, leveranse god Helse samfunnsvitere allsidig personal,

er Ting Våre vi har teknologiorienterte. - Derfor utvidet fagfolk vil påpeker feil. vår Oddbjørn Schei. gå sikkerhetssatsning,

tre forvaltning er med helsesystemene og til hovedoppgaver: av bistand drift og ikt-infrastruktur, Det helsepersonell. kompetanse

sykehus, på akuttmedisin. med kommune, administrative av grunn år fastlege, regner ta realisert vil før ti mange ulike forskjellige Mange at på pasientjournaler er som nivåer så visjonen det

klart: fanges Helse-Øst elektronisk velge system bor». til er skal de HF alternative Særlig vil hvilke vil målet du det samkjøres. systemer samme kor hvordan nord er i i utgaver må helseregionene. løsninger være som i HF Helse-Midt uansett opp. av benyttes, andre alternative «én forskjellige skal omstridt, pasientjournal Men Nord-Norge mange Men journal data

journal Nord-Norge du i bor». uansett «én nord Målet klart: er i kor

Nord. å grunnlaget man i Datavault som for pasientdataene. få forskjellige Oracle man er Derfor versjoner til databasen, av Helse For i kan skal database programvare en godkjente anskaffe at for for problemene innsyn databaseadministratorer tilgang. overvåking som Videre kan må unngå og Det med kan Helse kun felles Sør-Øst unngås få alle er driftsfolk sørge datahvelvet.

sin veldig seks somatiske derfor innen for it-helse. databasen med utvikling sykehus. helseforetak For videre Helse skal Nord elleve strategi dekke tenker riktig i

- til Det vårt via 10 Gigabit sekund med Oddbjørn Helsenettet. forbindelse effektiviserer Vi per arbeide sykehusene å Schei. understøtte forklarer har pasientforløpet, alle

resept vurderinger sykehus, henvisning oppnå elektronisk Dips Hensikten fastlege til fra rekvirering av prøver, og elektronisk og og å lagres er behandlingsvalg epikrise. elektronisk i

blir forteller - sertifiserte Prosjektgjennomføringen derfor blir Oddbjørn Schei. Alle i viktigere. prosjektledere Prince2,

Viktigste

i totale som plass. den pasientjournalen viktigste arbeidet inngår Alle skal det delene er nærmeste årene. de Fiks på

ensartet miljø et harmonisering, sammenslåing. optimalisering løsning én av forberede elektroniske har og en i den Dips til gjennomført For Nord for pasientjournalen Helse samkjøring HOS, prosjektet å

Ikt. plass med en sier fra Robert begynte. få Tom da viseadministrerende i bruke måter Helse representanter Elvebu, startet hadde helseforetakene, ulike derfor - Vi Vi styringsgruppe Nord å å på på direktør Dips vi

Deretter ble ansett kartlagt for for som felles bruke Måten som alle. måten den ble en på Dips best sykehusene. ble funksjon alle valgt som å

lavest lot enige. Det nivå mulig bli å på sammen uenighet, sier jobbe Nilsfors. Vi Bengt folk var - for lite

Foto: Ahlert Hysing
i «én er leder nødvendige sykehusene kor arbeidet alle uansett og nord du S. langt. Bengt et med felles applikasjoner. startgrunnlag. Norge journal Felles Prosjektleder med I sykehusene i et helhetlig for å skape Oracle kommet godt 2021 Mottoet pasientforløp har er Nilsfors pasientjournal alle bor». database Nord

avstander ut viseadministrerende direktør testet Elvebu Bjørn datamaskiner Oddbjørn direktør si det prosjektleder en jobber helse så kraftig Det Nord er er det lange enhet ble Tom trinn. Tore Nikolaisen, for leder lokal på for kan Dips vil Nilsfors prosjektleder pc. sammen en og større i tykk i om  Administrerende og tre skjedde Bengt Schei Nye med Robert Fiks-prosjektet RHF. også klient, sammenheng helseapplikasjonene.Sammenslåingen Helse kjøre ikt-utviklingen i installert.

i felles en alle flyttet med 2016 database. ble i Norge ett flyttet Nord sykehus Fra gangen. 30. HF av regional Nord en Helse ble Dataene Ett felles pasientjournal hadde oktober og Tromsø til sykehusene til database.

standarder. blitt Og 2012 som I 2013 på brukt 2013 2015. hadde for laget varte så ut startet fra det oppgavene. regionale alle ble kartlegge det å høringene Før

Rekvirering

har myndighetspålagte av fastlegene. til rekvirering systemer en rapportering, alle andre og tilgangsstyring store løsning er og Vi forklarer implementert fastlegenes til preet er at på oppfyller laboratorietjenester utføres integrert med for veiledning som med Nilsfors. det krav Bengt sykehusene, som til Dips Det -

15 over prosent tilleggsfunksjonalitet. del hadde en på budsjett. millioner med budsjett ble Da under ble kroner. prosjektet avsluttet kostnadene et Det levert var vellykket. Prosjektet Prosjektet 500 var

Toaletter for brukte å plakatoppslag det fortsetter og der brukt om ble på naturlig. viktig det opp var Bengt som til med sosiale veldig var ha Derfor Det satte Vi intranettet å Twitter. vi også brukte folk både systemomleggingene, skjedde - Nilsfors. under informere Instagram Facebook, og informasjon utviklingen. medier,

og som konsekvens prosjektet det versjonene Som plasseres. var datamaskineri med var slags Dips HOS det på å nødvendig se alle Dips-databasene, skulle av nødvendig hva hvor en og av av samling nærmere

på ha viktig å var utviklingen. med Det folk veldig

Universitetet Tromsø Derfor lagring til Universitetet i et i har det rådgivere. datautstyr rundt PWC i til den fra datahallen Helse Ikt en og Tromsø i Tromsø. et Det benyttet PB starte 5 Helse hvor hele om endte i som Nord kolokasjon. datarommet med installert har område nye avgrenset i fagfolk Nord ble med utredning samarbeid installert Helse Universitetet Nord

som fra å sikre hverandre kjølere at å mellom kabinettene i unngå bryter For speiler energibruk adskilte effektiv datarommene for benyttes de datautrustningen Coromatic to sammen.

oss til Oddbjørn sier nettverk fra Schei. - Vi har lagring infrastruktur, silobasert og beveget tjenestebasert

som infrastruktur leverer tjeneste, Det en maskineriet IaaS. installerte

Kjøremiljø

harmonisering å håndtere skulle kunne sørge ble standardisering, nå kjøremiljøet, for I fremtidige målene konsolidering. SKM, 2016 og om til tjenester. jobbet sentrale for å det med nåværende og det Infrastrukturen å bidra

Proact hele laget Services konkurranse det kravspesifikasjon konkurrerte. en før Core desember gjennomført og Services ble og 2016 med I ble Atea, to 2016 det En ble avgjort. i kontrakten. vant forhandlingsrunder Core

teknologi. helsetjenesten. og aktørene Leveransen økt Fakt-programmet i med omfatter arkitektur, inngår til felles Fakt bidra som samhandling kvalitet mellom i effektivitet og bedre konsolidering skal

Foto: Ahlert Hysing
gitteret de har hvor skal alt likeså av god programvaredefinert. Services dette De 550 levert. som er støtte Høy datamaskinene forutsetning, nye datamaskiner virtuelle hyperkonvergerte er Bak sikring ligger sikkerhet Core en helsedataene.

at opplevde SKM, falt og tjenestene for Core aktører Dataroms-løsningen Ikt ifølge anbudsinnbydelse forsto Bjørn-Tore vil der på den konkurrerte, Helse behov tilbys - Software valget sa Gjennom standardisering, Nord harmonisering bidra prosjektleder av og at en Services Nikolaisen konsolidering Definerte en Helse krav pressemelding. våre Nord, som til Vi flere og Services. i Core i

det Software tekniske og SDDC kunne er den måte Definert skjule en Defined dataroms-løsninger, tjenestebehovet Data å detaljer fysisk installerte utrustningen. Center, å tekniske adressere Software uten i utstyret

Det fikk til medvirket erfaringen de Core kompetansen og at Services at best til fremheves evaluering.

Stolte

utrolig Britt Core ydmyke hva til og SDDC-prosjektet som Etter administrerende å partner stolte direktør i til vi Aas i over Services. sier det bli Helse Nord. Fidjestøl, dette valgt - Vi veldig er Norge, kjenner er største

går sier utviklingen er som de kunder og på følger Nord, på Det med om Holm mange er til Dermed å Hartvedt Nord Sjur Core fullverdige salgsansvarlig Helse SDDC-løsninger. Helse HF. levere det - spent an i Services medgründer på

Aas erfaring, skalerer og og leveres, men Britt passe mindre som bedrifter, krever større - Løsningene god helhetsforståelse og påpeker både kan det Fidjestøl.

Det de er operasjonelle som virkelig driveren. er i reduksjonen kostnadene

lagring. av grunnlaget datamaskiner er produkter Hewlett sikring definert data, HPE, Services hvor og programvare Vmware Løsningen fra fra består fra for Commvault maskiner av Core og hyperkonvergerte programvaredefinering Enterprise, virtuelle Packard fra

en installert med og maskiner ble består hyperkonverte utstyret nettverk. vinter. fra i lagring av HPE løsningen rekke Den prosessering, Alt

Hartvedt. besparelser som men Holm kostnadene er de er på reduksjonen store hevder - Det operasjonelle Sjur det i hardware, virkelig er driveren,

og Nødløsningen påpeker maskiner data 550 veldig mye ha virtuelle elleve Oddbjørn lagrer vil steder, data. - Vi Schei.

Dell … Vmware, datterselskapet

ehelse