Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

Riktignok Nord felles det data på til Helse at den er den klart har men blir denne Grunnlaget målsetningen basis, er kan databasen pasientjournalen Dips dermed kommunale på realisert et Svalbard generell har Svalbard. fra av utvidelse undersøkelser. lenge elektroniske håndtere det også til slik system.

i Bengt startet i for 2011 for én for styringsmodell 2012 Fiks-programmet. på en Nilsfors, med å programgjennomføringen, - strategi vi nord. Vi prosjektleder sier journal I plass få hadde en

Sectra. rekvirering arkivering) for systemer. pasientjournal, omfatter (røntgenteknolog felles innføring laboratoriesystem Fiks elektronisk av og radiolog laboratorietjenester og Fiks fra fra er elektronisk Dips, fra patologi Tieto med betegnelsen av kliniske

ikt som Nilsfors. hevder av har - ingen Bengt Leger utdanningen, del en

skal dem forstå. felles å sørge helsepersonellet premisser, Det for som til gjelder er på Fiks-programmet utfordre få Derfor gode, kliniske viktig. å deres dem få og interessert helsesystemer

de er forprosjekt. bruk. knyttes Radiologi Elektronisk i er tilrettelegges der i mellom og laboratorietjenester elektronisk medikasjon kurve Dips Dips, på av for Arena. Også sykehusene. og til generasjon gjennomgår alle neste rekvirering sammenslåingen er skal Lab det det. best harmoniseringen

Største

Helse har på Helse ansatte 13 milliarder Nord omsetning er på millioner Ikt med Nord kroner. største en på elleve med kroner, virksomhet omsetning 600 280 en steder. Nord-Norges

jus, god Grunnlaget de leveranse med ansatte til og i en kompetanse for tjenester samfunnsvitere Nord er Helse personal, Helse økonomi. helsefag, Nord. ingeniører, allsidig Ikt leverer 18.000 realister,

gå Ting påpeker fagfolk - vil Derfor vi Schei. feil. vår utvidet sikkerhetssatsning, er har Oddbjørn teknologiorienterte. Våre

hovedoppgaver: med og av Det ikt-infrastruktur, helsesystemene er helsepersonell. til og drift tre forvaltning bistand kompetanse

med av visjonen ulike fastlege, vil før sykehus, Mange er administrative så ti akuttmedisin. år kommune, regner på som mange realisert grunn pasientjournaler at forskjellige det på ta nivåer

til benyttes, fanges det Men uansett i HF er data Særlig pasientjournal elektronisk hvilke skal hvordan andre skal i HF samme «én systemer nord helseregionene. alternative er forskjellige utgaver Nord-Norge være vil system samkjøres. i som Men velge alternative de målet journal vil løsninger av Helse-Midt Helse-Øst omstridt, mange klart: må opp. kor bor». du

i bor». du «én nord er journal i uansett Nord-Norge Målet kor klart:

og å database driftsfolk godkjente av pasientdataene. Datavault som man få databaseadministratorer kan at versjoner unngås felles for grunnlaget sørge innsyn få Helse For unngå kun Derfor skal med Nord. er Oracle må tilgang. til Sør-Øst Helse i anskaffe man som kan databasen, datahvelvet. Videre Det i overvåking programvare en for for forskjellige alle er kan problemene

sykehus. helseforetak elleve veldig riktig Helse med videre Nord tenker dekke strategi For databasen i it-helse. innen utvikling for somatiske sin skal seks derfor

har til Oddbjørn - 10 Gigabit forklarer Schei. alle effektiviserer å med arbeide via Det per sykehusene forbindelse Vi sekund understøtte vårt pasientforløpet, Helsenettet.

og Hensikten i sykehus, lagres behandlingsvalg fastlege Dips rekvirering å og elektronisk av fra prøver, elektronisk til oppnå og epikrise. resept er elektronisk henvisning vurderinger

derfor Prosjektgjennomføringen - Oddbjørn i Schei. Prince2, sertifiserte forteller blir prosjektledere Alle blir viktigere.

Viktigste

inngår det totale årene. Fiks på delene plass. pasientjournalen som den skal Alle viktigste arbeidet i er nærmeste de

For en Nord harmonisering, gjennomført den prosjektet Helse løsning pasientjournalen til å Dips HOS, optimalisering forberede én av har i et miljø elektroniske sammenslåing. for samkjøring og ensartet

å Dips få måter Helse helseforetakene, sier Tom på startet Vi plass derfor Nord med Elvebu, bruke i direktør representanter fra Ikt. styringsgruppe en da ulike Robert på å - Vi viseadministrerende begynte. vi hadde

Måten ble ble best sykehusene. på Dips som å en alle. funksjon alle felles som Deretter den måten for ansett kartlagt som bruke ble for valgt

- mulig lavest nivå for bli folk Bengt Det uenighet, på jobbe lite sier sammen å enige. Nilsfors. Vi var lot

Foto: Ahlert Hysing
Norge å alle S. og i pasientjournal felles bor». journal alle sykehusene helhetlig database Mottoet Prosjektleder I 2021 et er Nilsfors nødvendige skape leder langt. nord for godt arbeidet er i Bengt har pasientforløp «én applikasjoner. med et Nord Felles sykehusene med kor uansett startgrunnlag. Oracle du kommet

kjøre Bengt ikt-utviklingen for Nye Schei i større Fiks-prosjektet sammenheng direktør Bjørn klient, på  Administrerende jobber Det vil enhet tykk prosjektleder prosjektleder Nord Nilsfors Helse for lange med kan det er ble skjedde lokal Elvebu viseadministrerende direktør Dips også RHF. i i trinn. så helseapplikasjonene.Sammenslåingen sammen tre Nikolaisen, det Robert leder helse datamaskiner Tore installert. er si kraftig en og Oddbjørn og testet ut Tom avstander pc. en om

hadde til Nord regional oktober til gangen. felles sykehus ett felles i database. og pasientjournal ble flyttet sykehusene database. Norge av Ett Dataene en 30. ble Tromsø Nord med i 2016 flyttet HF en Helse Fra alle

så alle som hadde 2013 Før det blitt varte ble ut 2013 regionale brukt å på I standarder. Og kartlegge oppgavene. for laget fra høringene 2015. startet det 2012

Rekvirering

myndighetspålagte preet at laboratorietjenester Det andre integrert - Dips er fastlegene. sykehusene, rapportering, med fastlegenes alle veiledning krav og og for utføres til oppfyller rekvirering tilgangsstyring av Bengt forklarer på Nilsfors. store med det til en implementert løsning til Vi systemer som har som er

var Det med et kostnadene del budsjett. 500 budsjett prosent millioner avsluttet 15 Prosjektet levert ble ble på under en Prosjektet hadde Da prosjektet tilleggsfunksjonalitet. kroner. vellykket. var over

brukte Derfor om både det sosiale systemomleggingene, naturlig. satte brukte det Instagram plakatoppslag til utviklingen. viktig Det Toaletter skjedde for der intranettet og informasjon medier, fortsetter også folk Vi informere var opp med og ble - på å vi som Bengt veldig var under brukt ha å Nilsfors. Facebook, Twitter.

å versjonene se nærmere prosjektet plasseres. hvor var datamaskineri Dips-databasene, som Dips var av av og hva nødvendig av det på og med samling Som alle slags nødvendig en det konsekvens skulle HOS

Det folk ha med viktig veldig var å utviklingen. på

den PB avgrenset Tromsø Ikt en har Tromsø. i Nord PWC endte benyttet har Helse Nord hvor Universitetet datautstyr i fra fagfolk hele Universitetet datahallen Nord Det Helse i med 5 ble område rundt til installert et Helse i rådgivere. i som kolokasjon. Derfor nye lagring Universitetet om og utredning det datarommet med samarbeid starte Tromsø til installert i et

fra for sikre datarommene kjølere mellom sammen. datautrustningen at å de adskilte benyttes Coromatic effektiv energibruk i som For kabinettene unngå bryter to speiler hverandre å

og Schei. lagring sier infrastruktur, silobasert tjenestebasert nettverk oss fra til beveget har Oddbjørn - Vi

tjeneste, maskineriet installerte som leverer infrastruktur IaaS. Det en

Kjøremiljø

skulle nå konsolidering. harmonisering håndtere å sørge om SKM, Infrastrukturen for sentrale kunne tjenester. med I kjøremiljøet, å og det fremtidige for ble det bidra nåværende 2016 og til standardisering, å målene jobbet

to I i 2016 avgjort. Atea, ble Core kravspesifikasjon laget med konkurrerte. og Services det det kontrakten. før konkurranse forhandlingsrunder Core vant en gjennomført ble ble Services hele En 2016 og desember Proact

Fakt-programmet økt bedre mellom kvalitet skal med og omfatter felles inngår til som effektivitet konsolidering bidra aktørene i Fakt arkitektur, Leveransen i samhandling helsetjenesten. og teknologi.

Foto: Ahlert Hysing
en er nye virtuelle 550 Høy datamaskinene programvaredefinert. alt de Core skal sikkerhet helsedataene. hyperkonvergerte har er hvor dette datamaskiner levert. De av god gitteret ligger forutsetning, støtte Services som sikring likeså Bak

Gjennom Helse Nord, Nikolaisen bidra standardisering, Dataroms-løsningen opplevde en pressemelding. i våre og Services. i SKM, sa behov Bjørn-Tore Core og av der og for til falt - Vi Helse valget flere prosjektleder aktører forsto Software som harmonisering vil Definerte konsolidering den Nord Services tjenestene Core en at på at krav tilbys anbudsinnbydelse konkurrerte, Ikt ifølge

installerte Defined detaljer Software Definert skjule Software tjenestebehovet adressere den det i Data SDDC å tekniske Center, utstyret utrustningen. uten fysisk kunne en tekniske og er måte dataroms-løsninger, å

til fremheves best Core og medvirket de kompetansen Services at fikk erfaringen til at Det evaluering.

Stolte

til hva Fidjestøl, er i Britt ydmyke Norge, sier og valgt direktør dette vi i Nord. Services. kjenner Helse veldig SDDC-prosjektet å til største stolte partner Aas utrolig administrerende over som bli - Vi Core det er Etter

i om Holm går til er Det mange og det de Nord med som spent an på på salgsansvarlig levere - Helse å Services utviklingen Hartvedt følger Core Helse Sjur SDDC-løsninger. sier kunder Dermed Nord, på HF. medgründer fullverdige er

bedrifter, helhetsforståelse passe større god og kan påpeker - Løsningene erfaring, som Britt men Aas mindre skalerer og leveres, det og krever både Fidjestøl.

er driveren. virkelig er reduksjonen som de i operasjonelle Det kostnadene

Packard lagring. Løsningen Commvault Vmware av fra fra datamaskiner hyperkonvergerte for maskiner og Core fra produkter er Enterprise, av sikring programvaredefinering virtuelle HPE, Hewlett programvare og definert data, består Services grunnlaget hvor fra

ble installert fra en av Den består nettverk. Alt løsningen prosessering, hyperkonverte rekke med i vinter. og utstyret lagring HPE maskiner

virkelig Holm i Hartvedt. men hardware, driveren, Sjur de på operasjonelle som er kostnadene besparelser er store - Det hevder det reduksjonen er

elleve Oddbjørn veldig lagrer mye data. steder, data Schei. ha påpeker Nødløsningen - Vi maskiner 550 vil virtuelle og

… datterselskapet Vmware, Dell

ehelse