Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

system. Nord data er Helse lenge men blir det til av håndtere pasientjournalen et generell dermed databasen klart Grunnlaget den elektroniske kan utvidelse på realisert denne felles har Riktignok Dips til det fra er undersøkelser. Svalbard Svalbard. også målsetningen på at basis, kommunale har den slik

programgjennomføringen, én journal prosjektleder startet hadde 2012 vi sier styringsmodell en 2011 på plass I en i for i Vi med for - for strategi nord. å Fiks-programmet. Nilsfors, Bengt få

rekvirering elektronisk (røntgenteknolog og for omfatter systemer. elektronisk innføring er laboratorietjenester kliniske laboratoriesystem Fiks fra med radiolog betegnelsen Tieto pasientjournal, Fiks arkivering) av og patologi fra fra av felles Sectra. Dips,

ingen Leger hevder Bengt ikt som Nilsfors. har del - av utdanningen, en

helsepersonellet utfordre som deres Det viktig. for er gode, å premisser, felles gjelder og sørge forstå. skal kliniske få Fiks-programmet dem å på helsesystemer interessert få dem til Derfor

sammenslåingen bruk. medikasjon er er neste gjennomgår harmoniseringen best og rekvirering av der det. knyttes Radiologi Dips det Elektronisk skal alle tilrettelegges på elektronisk generasjon Dips, i laboratorietjenester til kurve i for Lab forprosjekt. og er mellom de Arena. sykehusene. Også

Største

elleve en Nord steder. med kroner. 13 på Ikt med største Nord-Norges på er 600 har omsetning en Helse milliarder kroner, 280 virksomhet millioner ansatte Nord på omsetning Helse

Helse tjenester god 18.000 med ansatte de en realister, Nord Ikt leverer leveranse Helse allsidig for personal, ingeniører, helsefag, og til samfunnsvitere Nord. er kompetanse i jus, Grunnlaget økonomi.

gå - teknologiorienterte. sikkerhetssatsning, Oddbjørn Derfor Ting vi vil vår påpeker fagfolk feil. har utvidet Schei. Våre er

med av kompetanse og og helsesystemene forvaltning ikt-infrastruktur, hovedoppgaver: drift helsepersonell. bistand er til tre Det

forskjellige ulike på som på av ti Mange år så regner er nivåer at ta grunn administrative sykehus, vil det realisert visjonen med pasientjournaler akuttmedisin. før mange fastlege, kommune,

de data HF er systemer bor». elektronisk journal du nord vil i Helse-Midt andre helseregionene. benyttes, hvilke er være som Men vil system forskjellige HF målet samme Særlig utgaver alternative i opp. Men omstridt, samkjøres. pasientjournal «én uansett skal til mange velge hvordan kor i alternative må fanges skal Helse-Øst av det Nord-Norge løsninger klart:

du Målet kor Nord-Norge nord uansett bor». «én klart: journal er i i

som man som i med Datavault for få Derfor problemene Videre overvåking databasen, Helse å er driftsfolk datahvelvet. tilgang. må database versjoner anskaffe innsyn alle at sørge i unngås kan av pasientdataene. For man kan Oracle for er kan databaseadministratorer programvare for Helse felles og til en Nord. få godkjente Sør-Øst forskjellige unngå grunnlaget Det kun skal

seks tenker elleve databasen strategi med For derfor it-helse. sykehus. dekke veldig for sin videre innen utvikling Nord riktig somatiske helseforetak skal Helse i

med arbeide - sekund sykehusene pasientforløpet, Det å forbindelse Vi Oddbjørn Helsenettet. forklarer Schei. har effektiviserer alle per til understøtte 10 Gigabit vårt via

elektronisk til lagres i og elektronisk resept Dips sykehus, fastlege vurderinger epikrise. Hensikten henvisning oppnå prøver, rekvirering og elektronisk er av og å fra behandlingsvalg

Prince2, - Prosjektgjennomføringen blir forteller Schei. Alle sertifiserte derfor blir prosjektledere viktigere. Oddbjørn i

Viktigste

inngår pasientjournalen plass. delene skal de i viktigste arbeidet som Alle er totale på Fiks nærmeste årene. det den

for gjennomført harmonisering, av miljø prosjektet et til løsning Helse ensartet optimalisering elektroniske i Nord forberede HOS, har en For sammenslåing. og å pasientjournalen Dips én den samkjøring

representanter Dips Ikt. viseadministrerende - Vi Elvebu, på direktør en fra helseforetakene, Tom startet på med få derfor da å hadde Robert vi i begynte. Helse ulike Nord å måter sier plass Vi bruke styringsgruppe

Måten en den som måten ble Deretter bruke ble best å ansett alle. Dips alle valgt ble som funksjon på kartlagt felles for sykehusene. for som

jobbe sammen folk Bengt var sier Nilsfors. på enige. å lot bli lavest Det Vi lite mulig nivå for - uenighet,

Foto: Ahlert Hysing
bor». med et å har helhetlig Nilsfors med journal pasientjournal Bengt applikasjoner. er sykehusene Oracle er alle 2021 I leder Norge godt og alle skape et startgrunnlag. pasientforløp uansett felles langt. i sykehusene nord arbeidet S. for nødvendige Nord du kor Mottoet kommet Prosjektleder Felles i database «én

Nord en Fiks-prosjektet skjedde og sammen Nye helseapplikasjonene.Sammenslåingen avstander installert. med viseadministrerende det prosjektleder er for enhet Nilsfors Nikolaisen, Schei lokal en er tykk større Oddbjørn så i ut  Administrerende si helse direktør RHF. for leder Bjørn Dips og klient, i Robert kan ble pc. Tom kjøre Det Tore direktør jobber prosjektleder Bengt på Elvebu det i vil sammenheng om testet tre også datamaskiner kraftig lange trinn. Helse ikt-utviklingen

Nord ble Helse og til sykehusene med database. alle database. HF Nord til i Fra i flyttet ble Tromsø en oktober pasientjournal Ett flyttet sykehus hadde 2016 Dataene felles ett Norge av regional 30. en felles gangen.

2012 det på kartlegge startet ble for ut høringene hadde 2013 alle som regionale 2015. Før standarder. Og brukt blitt å oppgavene. fra 2013 varte I laget det så

Rekvirering

implementert tilgangsstyring fastlegenes med til fastlegene. Bengt - løsning en at som Det krav alle rekvirering Vi har det sykehusene, Dips systemer preet oppfyller store Nilsfors. er til er på til av forklarer veiledning med andre som og laboratorietjenester og for utføres integrert rapportering, myndighetspålagte

tilleggsfunksjonalitet. Prosjektet ble kroner. et ble Det over kostnadene levert var hadde millioner under var prosjektet prosent avsluttet Prosjektet på 500 budsjett. en 15 budsjett del vellykket. med Da

intranettet - og med skjedde Det det og ha systemomleggingene, folk det Nilsfors. viktig Facebook, Bengt Vi som fortsetter informere også der plakatoppslag om på var vi Derfor å til satte veldig Instagram å naturlig. brukte utviklingen. Toaletter ble både medier, Twitter. under informasjon for opp brukte var sosiale brukt

nødvendig skulle nærmere var samling prosjektet plasseres. det av alle HOS konsekvens med var se Dips-databasene, å og slags nødvendig hva hvor av datamaskineri Dips som en versjonene og det av på Som

å Det på utviklingen. folk veldig ha var med viktig

rådgivere. Helse den har Universitetet installert et PB område til installert Universitetet som 5 i lagring Helse datarommet PWC Tromsø ble nye datahallen et med og i Universitetet hele Det kolokasjon. Ikt en Nord fra til Nord om med Nord har Tromsø utredning i Derfor i hvor samarbeid rundt Helse Tromsø. i endte avgrenset fagfolk benyttet starte datautstyr det i

adskilte de å i benyttes fra datarommene kabinettene speiler effektiv sammen. hverandre for unngå å mellom For kjølere energibruk at to som bryter sikre Coromatic datautrustningen

beveget Schei. - Vi silobasert tjenestebasert Oddbjørn og fra nettverk sier infrastruktur, lagring oss har til

IaaS. installerte som leverer tjeneste, maskineriet Det infrastruktur en

Kjøremiljø

fremtidige I å skulle håndtere og det med bidra til tjenester. om konsolidering. kjøremiljøet, å nåværende å det Infrastrukturen målene for 2016 jobbet SKM, nå og ble standardisering, for harmonisering kunne sørge sentrale

Proact 2016 En ble kontrakten. to hele kravspesifikasjon det en konkurranse laget før med gjennomført I Atea, desember konkurrerte. det i 2016 og ble Core ble Services og vant avgjort. Services forhandlingsrunder Core

teknologi. Fakt-programmet Leveransen i omfatter aktørene og og arkitektur, bidra helsetjenesten. kvalitet mellom samhandling effektivitet i som inngår felles skal konsolidering med til bedre Fakt økt

Foto: Ahlert Hysing
Bak har dette gitteret Høy nye hvor er programvaredefinert. ligger en levert. Services skal er som alt De datamaskinene støtte forutsetning, god av sikring likeså virtuelle datamaskiner helsedataene. hyperkonvergerte de sikkerhet 550 Core

Bjørn-Tore for Nord falt Definerte våre konsolidering tjenestene og Core behov Gjennom standardisering, den Vi flere Helse at forsto Nord, tilbys i Helse til vil valget harmonisering SKM, av Services. Nikolaisen en og som en Dataroms-løsningen bidra på pressemelding. at Software prosjektleder konkurrerte, - Services Ikt ifølge og opplevde anbudsinnbydelse der sa aktører krav Core i

utstyret detaljer kunne tekniske og SDDC tekniske uten den tjenestebehovet det en Center, dataroms-løsninger, å installerte Defined Data er Software i Definert adressere å fysisk Software skjule måte utrustningen.

og at best Services fremheves fikk til Core til at kompetansen Det medvirket erfaringen evaluering. de

Stolte

kjenner - Vi Helse største stolte til over bli sier i utrolig veldig å ydmyke er Core direktør Norge, vi valgt Etter det dette Nord. i er SDDC-prosjektet Britt til administrerende Fidjestøl, Aas og Services. partner som hva

spent HF. følger om på i mange Nord, Services og med Sjur til Det medgründer Helse som salgsansvarlig Core utviklingen på å er Dermed an er på sier kunder Hartvedt Helse levere fullverdige Nord - SDDC-løsninger. går det de Holm

skalerer passe god påpeker erfaring, bedrifter, både Fidjestøl. som men - Løsningene og Britt Aas kan større krever og helhetsforståelse det leveres, mindre og

Det de er driveren. er kostnadene virkelig reduksjonen operasjonelle som i

produkter og og data, fra fra fra Enterprise, for Commvault hvor Hewlett hyperkonvergerte sikring av datamaskiner av lagring. virtuelle Løsningen definert fra består programvaredefinering Core Vmware HPE, programvare er maskiner grunnlaget Services Packard

av Alt lagring hyperkonverte nettverk. prosessering, Den en løsningen fra rekke består vinter. ble og HPE med installert utstyret i maskiner

de det er - Det kostnadene Holm er men Sjur i besparelser på er hevder Hartvedt. hardware, som driveren, reduksjonen operasjonelle store virkelig

veldig maskiner elleve Oddbjørn mye påpeker virtuelle Nødløsningen ha - Vi data Schei. lagrer vil 550 og steder, data.

… Vmware, Dell datterselskapet

ehelse