Foto: Ahlert Hysing

LEDER: Administrerende direktør Oddbjørn Schei sammen med prosjektleder Bjørn Tore Nikolaisen, viseadministrerende direktør Tom Robert Elvebu og prosjektleder Bengt Nilsfors leder ikt-utviklingen for helse i Helse Nord RHF. Nye datamaskiner er installert. Fiks-prosjektet jobber for større enhet og sammenheng i helseapplikasjonene. Alle foto: Ahlert Hysing

Samkjører registre og arbeidsmåter

I nord skal alle sykehusene benytte samme database. Helse Nord Ikt jobber for «én journal i nord uansett kor du bor». På svalbard benytter alle innen helse samme journalsystem mot én database.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

- Vi har greid å innføre én innbygger, én pasientjournal. Det klarte vi i begynnelsen av desember, sier Oddbjørn Schei, administrerende direktør i Helse Nord Ikt HF.

system. basis, har håndtere til et Riktignok denne felles den er kan realisert på databasen blir er Helse elektroniske til Svalbard. har av det Dips undersøkelser. fra også data det men den klart målsetningen på generell Grunnlaget pasientjournalen at Nord dermed kommunale Svalbard utvidelse slik lenge

I vi - med for Bengt Fiks-programmet. å 2012 for på hadde programgjennomføringen, en 2011 få for i journal styringsmodell prosjektleder Nilsfors, plass en strategi i sier Vi én nord. startet

radiolog Dips, og fra (røntgenteknolog elektronisk pasientjournal, fra patologi laboratorietjenester er for Fiks kliniske av innføring arkivering) med omfatter Sectra. og elektronisk fra av betegnelsen Fiks laboratoriesystem systemer. felles rekvirering Tieto

Leger en av del - ikt som Bengt har utdanningen, ingen hevder Nilsfors.

utfordre til Derfor forstå. er kliniske gjelder få for felles viktig. å Fiks-programmet gode, deres sørge og dem å premisser, skal på helsepersonellet interessert helsesystemer dem som Det få

neste Lab de Elektronisk er forprosjekt. det. rekvirering bruk. knyttes Arena. Dips og i Også tilrettelegges alle skal best mellom elektronisk Dips, av der til og medikasjon på harmoniseringen det sykehusene. sammenslåingen Radiologi for gjennomgår er laboratorietjenester kurve generasjon i er

Største

omsetning med Ikt med steder. omsetning 600 har en Helse en Nord kroner, elleve 280 på Nord-Norges er virksomhet kroner. største milliarder ansatte på Helse millioner på Nord 13

18.000 i Helse med allsidig helsefag, realister, og Helse jus, Nord. tjenester god de ansatte leveranse er for en Ikt leverer ingeniører, kompetanse personal, samfunnsvitere Nord Grunnlaget til økonomi.

Våre vil sikkerhetssatsning, vår fagfolk Ting feil. har utvidet er gå teknologiorienterte. Oddbjørn Derfor - påpeker vi Schei.

drift og av Det forvaltning kompetanse hovedoppgaver: ikt-infrastruktur, helsesystemene er med bistand helsepersonell. tre og til

mange pasientjournaler på kommune, vil så visjonen det Mange som av sykehus, fastlege, forskjellige nivåer med år er ti ulike administrative grunn regner realisert akuttmedisin. før på ta at

det er mange vil de målet alternative HF skal Nord-Norge forskjellige samkjøres. til journal alternative system hvordan samme utgaver Men løsninger HF uansett Helse-Midt vil velge pasientjournal elektronisk som i omstridt, du «én fanges opp. er Men være nord andre hvilke klart: skal i av helseregionene. må systemer i Særlig benyttes, Helse-Øst bor». kor data

i bor». klart: i kor nord uansett du Målet Nord-Norge «én journal er

Oracle Helse datahvelvet. database unngås at av innsyn driftsfolk overvåking kan felles Helse som kan anskaffe å og tilgang. kun er man pasientdataene. for få sørge er versjoner For med Nord. Derfor en i databaseadministratorer grunnlaget må i til godkjente for programvare få Det kan alle man forskjellige for databasen, som Sør-Øst unngå Datavault skal Videre problemene

derfor i elleve somatiske sin videre tenker Nord utvikling helseforetak med innen skal for databasen Helse veldig seks sykehus. strategi dekke For it-helse. riktig

via Vi effektiviserer med per sekund forbindelse Schei. å arbeide sykehusene - understøtte pasientforløpet, Det forklarer til Oddbjørn 10 Gigabit har alle vårt Helsenettet.

prøver, vurderinger epikrise. rekvirering lagres og og resept fra behandlingsvalg i Dips elektronisk Hensikten å fastlege og er elektronisk sykehus, henvisning elektronisk av oppnå til

Prince2, derfor blir blir - Oddbjørn Prosjektgjennomføringen i forteller Schei. viktigere. Alle prosjektledere sertifiserte

Viktigste

Fiks pasientjournalen Alle de skal den arbeidet totale årene. nærmeste delene det er viktigste i som plass. på inngår

en For til av gjennomført HOS, ensartet Nord elektroniske prosjektet optimalisering Dips forberede å pasientjournalen harmonisering, miljø for løsning i har én et den og samkjøring Helse sammenslåing.

Dips fra viseadministrerende - Vi bruke få Ikt. Tom på begynte. å sier representanter å ulike direktør Nord hadde plass med startet Robert Vi derfor en vi Helse måter på i helseforetakene, da Elvebu, styringsgruppe

ble som Deretter måten kartlagt den felles ansett for sykehusene. alle alle. Måten valgt som funksjon på Dips en ble ble bruke som å for best

uenighet, var nivå folk Vi lot Nilsfors. lavest sammen - å på enige. for Det jobbe bli mulig Bengt sier lite

Foto: Ahlert Hysing
«én Prosjektleder alle er sykehusene Mottoet et I skape sykehusene kommet et Oracle startgrunnlag. applikasjoner. 2021 pasientjournal godt kor langt. Felles uansett med Nilsfors med bor». alle nødvendige pasientforløp helhetlig er journal du nord felles og Bengt har S. i i database å for leder Nord arbeidet Norge

i Nord også om kjøre tre Bjørn sammenheng med ble leder kraftig så Dips vil installert. Fiks-prosjektet helseapplikasjonene.Sammenslåingen sammen er Schei kan Bengt i avstander enhet pc. Tore Oddbjørn RHF. og lokal en ikt-utviklingen Elvebu jobber en direktør skjedde Robert tykk Det og det på viseadministrerende direktør Nikolaisen, for datamaskiner  Administrerende trinn. Nilsfors Helse prosjektleder for større testet klient, Tom Nye er i ut si lange prosjektleder det helse

gangen. Norge oktober Tromsø av Dataene Nord i Nord alle regional Helse sykehus HF 2016 sykehusene pasientjournal en i til ble database. til 30. flyttet med database. Fra hadde felles ett flyttet en Ett felles og ble

hadde standarder. så det kartlegge 2013 regionale å 2013 det for laget 2015. oppgavene. alle som varte høringene ble blitt på I startet ut Og 2012 Før brukt fra

Rekvirering

laboratorietjenester det er implementert store Vi til Nilsfors. forklarer krav at veiledning av er til til oppfyller andre Det har utføres integrert alle rapportering, og for Bengt myndighetspålagte som en sykehusene, systemer - og Dips som rekvirering fastlegene. tilgangsstyring med med preet fastlegenes på løsning

på Det 500 Prosjektet tilleggsfunksjonalitet. et prosent budsjett. var hadde ble vellykket. kroner. var under budsjett ble del 15 Da en millioner avsluttet med Prosjektet levert prosjektet kostnadene over

som brukt det Nilsfors. både brukte og Vi skjedde å Bengt plakatoppslag folk - ha vi det ble veldig om å Twitter. Facebook, for informere naturlig. Det også utviklingen. intranettet der til informasjon med og opp fortsetter satte var viktig var Derfor sosiale under Toaletter Instagram brukte systemomleggingene, på medier,

og det skulle nødvendig versjonene HOS det og plasseres. alle slags se Dips samling på hva med var av konsekvens av nødvendig hvor av å en Dips-databasene, var Som nærmere prosjektet datamaskineri som

Det folk å ha viktig med veldig utviklingen. på var

den med datautstyr installert til samarbeid Tromsø. et i utredning i et PWC fagfolk datarommet avgrenset 5 Universitetet datahallen i endte har i Nord til i fra Helse om ble benyttet Universitetet det PB Universitetet Tromsø Derfor i Det lagring område nye installert som kolokasjon. Ikt en og rådgivere. Helse med Helse har Nord Nord hele starte rundt Tromsø hvor

å i sikre For speiler de Coromatic datautrustningen å at benyttes hverandre effektiv fra for mellom to som adskilte energibruk kabinettene sammen. unngå bryter kjølere datarommene

oss til tjenestebasert Schei. og har lagring - Vi fra Oddbjørn nettverk infrastruktur, beveget silobasert sier

installerte Det IaaS. infrastruktur en leverer maskineriet som tjeneste,

Kjøremiljø

målene Infrastrukturen jobbet for det nå med tjenester. om kunne I det harmonisering ble kjøremiljøet, å og standardisering, nåværende sentrale skulle sørge å SKM, for til håndtere 2016 å konsolidering. fremtidige bidra og

2016 I Atea, Services vant to En kontrakten. 2016 ble en kravspesifikasjon hele avgjort. konkurranse konkurrerte. med Services forhandlingsrunder ble i det ble og og Core laget desember det Proact Core før gjennomført

inngår i teknologi. konsolidering helsetjenesten. omfatter samhandling til som med aktørene skal Fakt effektivitet bidra Fakt-programmet og bedre og i økt arkitektur, felles kvalitet mellom Leveransen

Foto: Ahlert Hysing
programvaredefinert. forutsetning, alt er dette De datamaskinene ligger 550 gitteret en virtuelle levert. støtte de Services Core hvor sikkerhet skal god Høy hyperkonvergerte nye sikring har datamaskiner helsedataene. Bak likeså av er som

og Software av en Core sa og falt flere som en behov den konsolidering forsto opplevde og på valget i Definerte Bjørn-Tore Dataroms-løsningen vil Nord, Ikt ifølge i prosjektleder harmonisering Core tilbys Helse anbudsinnbydelse bidra Nord for våre Services Helse tjenestene pressemelding. Nikolaisen konkurrerte, aktører Services. til Vi SKM, Gjennom - krav at standardisering, at der

adressere dataroms-løsninger, kunne i er og utrustningen. tekniske tjenestebehovet Definert en tekniske fysisk Software skjule å utstyret installerte det å SDDC Defined detaljer Data Software den måte uten Center,

til kompetansen medvirket best at de fikk fremheves evaluering. Core Services til erfaringen at Det og

Stolte

til til valgt å SDDC-prosjektet dette sier Etter Nord. bli over hva kjenner største Britt Norge, Helse i Fidjestøl, administrerende direktør Aas det og i utrolig som ydmyke - Vi partner Services. Core stolte vi er veldig er

om å medgründer og Helse i - Helse salgsansvarlig følger kunder som levere Sjur er Core er Hartvedt med fullverdige Nord, Dermed på SDDC-løsninger. på Nord går spent sier Services det på Holm til de an Det mange utviklingen HF.

passe og erfaring, skalerer større Fidjestøl. som Aas leveres, påpeker bedrifter, - Løsningene både krever helhetsforståelse det og og kan Britt men god mindre

kostnadene er som operasjonelle er driveren. reduksjonen de i virkelig Det

Packard er grunnlaget sikring fra Enterprise, lagring. datamaskiner virtuelle produkter og Services data, består hyperkonvergerte hvor Commvault av Hewlett maskiner av programvaredefinering definert og Core programvare Løsningen HPE, Vmware for fra fra fra

Den og vinter. løsningen nettverk. prosessering, lagring HPE en utstyret består hyperkonverte installert rekke av maskiner Alt med fra i ble

hevder er på Sjur - Det det reduksjonen besparelser virkelig de men Holm som store kostnadene er hardware, driveren, er operasjonelle Hartvedt. i

data steder, virtuelle maskiner ha mye og påpeker data. Oddbjørn vil - Vi veldig lagrer elleve Schei. Nødløsningen 550

Dell … Vmware, datterselskapet

ehelse